Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 9. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları / 9. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı

9. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


9. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “9. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Prof. Dr. Recai DOĞAN tarafından 152 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Erişcan TÜRK tarafından yapılmış.

9. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

Soru:

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. İslam’da bilginin kaynakları nelerdir? Sıralayınız.

 • Cevap: Her duyduğumuzu doğru bilgiden saymayı Kur’ân nehyediyor. Kur’ân’a göre doğru bilginin kaynağı 3’tür: 1- Akıl, 2- Vahy, 3- Duyular.

2. Rüya, keşif ve ilham İslam düşüncesinde niçin bilgi kaynağı olarak kabul edilmez? Açıklayınız.

 • Cevap:  İslam dininde rüya, keşif ve ilham İslam düşüncesinde bilgi kaynağı kabul edilmemesinin sebebi, son peygamber Hz.Muhammet’in vefatı ile peygamberliğin son bulması ve bundan sonra kimseye Allah tarafından bilgi verilmeyeceğidir.  Kişilerin ayrıcalıklı kabul edilmeyeceğidir.

3. İman ikrar ilişkisi nedir? Açıklayınız.

 • Cevap:  İman etmek; amel ve ikrarı zorunlu kılar.İkrar; bir şeyi onaylamak, benimsemek, kabul etmektir. İkrar, inancı dil ile onaylamak anlamına gelir.

  İman ile ikrar birbirleri ile sıkı bir bağ içerisindedir.

  İkrar olmadan iman olmaz. Kalpten inanılan inancı ikrar etmek yani dil ile dile getirmek, kabullenmek ve o inancı, fikri benimsemek gerekir.

  Dil ile söylemeden yani ikrar etmeden iman olamaz, çünkü kişi kalpten inandığı inancını dil ile ikrar etmek ve kabul etmek zorundadır.

  İman eden kişi, imanını kalp ile tasdik edip, dil ile ikrar eder. Yani kalbi ile inanıp, dili ile söyler, dile getirir.

4. İman ile bilgi arasında nasıl bir ilişki vardır? Belirtiniz.

 • CevapBilgi ve iman birbirleri ile sıkı bir bağ içerisindedir.

  Bilgisiz iman olmaz.

  İslam dini, iman eden kişilere her zaman bilgiyi, araştırmayı, öğrenmeyi söyler ve bilgiyi destekler.

  İslam dini her zaman bilgiyi iman ile doğru orantılı tutar çünkü İslam dini için doğru bilgi fazlasıyla önemlidir, çünkü yanlış bilgi, bilgisizlikten daha da kötüdür.

  İslam dini, duyulan bir şeyi araştırmayı, öğrenmeyi destekler. Doğru bilgiye ulaşmak, duyulan bir bilginin doğru olduğunu onaylamak için her zaman bilgiyi destekler. İslam dini, öğrenilmiş olan bilginin kaynağını ister, eğer bilginin kaynağı doğru ise, bilgiyi doğru olarak kabul eder.

5. İmanda kalben tasdik niçin önemlidir? Belirtiniz.

 • Cevap:  Yalnızca “İnandık” demek ile iman sağlanmaz. İman etmek, Allah inancının insanın kalbine yerleşmesi, dinine kalp ile bağlı olmasıdır.Kalp ile tasdik edilmemiş, kalben inanılmamış iman, yarım kalır ve tamamlanmış olmaz.

  İman etmek kalp ile tasdik etmek, önce kalp ile inanmaktır.

  Kişi Allah’a ve peygamberlerine kalpten ve hiç şüphe etmeden inanıyorsa, o kişi müminlerden olmuştur.

6. İman amel ilişkisi niçin önemlidir? Belirtiniz.

 • Cevap:  İman, Allah’ın kitaplarına, meleklerine, peygamberlerine, cennet ve cehenneme, kaza ve kadere, Allah’a inanmaktır. İman, inancı kalp ile tasdik etmektir.Amel bu dünyada yaptığımız, işlediğimiz iyi davranışlardır. Allah’ın emirlerine ve yasaklarına uymak, hayvanlara yardım etmek, onları beslemek iyi amellere örnektir.

  İman ve amel birbirleri ile bağlantılıdır. İman eden insan, iyi amel işler. İman eden bir kişi yaşamı boyunca iyi davranışlarda, iyi amellerde bulunur. Bu nedenle iman ile amel birbirlerinden kopmayan iki unsurdur. İman etmiş olan insan kötü amel işlemez.

7. İsrâ suresi 36 ve Mülk suresi 23. ayetlerinden çıkarılabilecek ana mesaj nedir? Belirtiniz.

 • Cevap:  İman, Allah’ın kitaplarına, meleklerine, peygamberlerine, cennet ve cehenneme, kaza ve kadere, Allah’a inanmaktır. İman, inancı kalp ile tasdik etmektir.Amel bu dünyada yaptığımız, işlediğimiz iyi davranışlardır. Allah’ın emirlerine ve yasaklarına uymak, hayvanlara yardım etmek, onları beslemek iyi amellere örnektir.

  İman ve amel birbirleri ile bağlantılıdır. İman eden insan, iyi amel işler. İman eden bir kişi yaşamı boyunca iyi davranışlarda, iyi amellerde bulunur. Bu nedenle iman ile amel birbirlerinden kopmayan iki unsurdur. İman etmiş olan insan kötü amel işlemez.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerleri uygun kavramlarla tamamlayınız.

“ahiret – salih amel – iman – akıl – vahiy – din – peygamber”
1. Yüce Allah’ın (c.c.) insanlar arasından seçmiş olduğu peygamberleri vasıtasıyla onları doğru yola iletmek için gönderdiği ilahi bilgilere…… …..vahiy.……..denir.
2. İnsanın tehlikeye düşmesine ve yok olmasına engel olan, onun her türlü eylemine anlam kazandıran ve ilahi emirler karşısında yükümlülük altına girmesini sağlayan, ona düşünme, kavrama ve bilgi elde etme gücü veren öze……………. akıl ..………denir.
3. Kişinin Allah’ın (c.c.) varlığını, birliğini, sıfatlarını, peygamberlerini, ahiret gününü ve bunlardan başka iman edilmesi gereken şeyleri kalp ile tasdik edip dil ile söylenmesine……... iman…….………….denir.

 • Cevap:
19
like
14
love
1
haha
1
wow
4
sad
26
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir