Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
9. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı

“9. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

9. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Kur’an-ı Kerim’de din kavramı hangi anlamlarda kullanılmaktadır? Belirtiniz.

  • Cevap: Bir şeyin Cezasi, mükafatı, hükmü ve hesabi olarak açıklanmıştır.

2. İslam’a göre din nedir? Tanımlayınız.

  • Cevap: İslâm’a göre din, Allah tarafından insanlığa ilahi vahiy aracılığıyla bildirilen “hayat tarzı” ve “kurallar bütünü” dür. Din, insan adlı “değerli” varlığın kullanım kılavuzu, yol haritası, değerler ve ilkeler dizgesidir.

3. Dinin tanımları arasındaki ortak noktalar nelerdir? Belirtiniz.

  • Cevap: Din, Allah tarafından konulmuş bir kanundur. İnsanlara, yaratılış gayesini ve varoluş hikmetini bildirir. Dinin tanımları arasında ortak noktalar bulunmaktadır. Bunlar; Dinin kaynağı vahiydir. Din, Allah tarafından gönderilir. Din, insanlar arasından seçilen peygamberler aracılığıyla gönderilmiştir. Din, akıl sahibi insanlara hitap eder.

4. İnsan niçin dine ihtiyaç duyar? Açıklayınız.

  • Cevap: İnsan içinde bulunduğu evreni, yaşadığı hayatı, olayları ve hepsinden önemlisi bizzat kendisini anlamlandırmak ister. Bu anlamlandırma çabasında her insan zihinsel kapasitesi ölçüsünde kendisine ve kâinata dair sorular sorar. “Ben kimim, nereden geldim ve nereye gidiyorum, hayatın anlamı ve amacı nedir?” gibi asli sorular daima insan zihnini meşgul etmiştir. Bu sorulara dinin öğreti ve açıklamalarına başvurmadan doyurucu cevaplar vermek mümkün değildir. İç dünyamızda tartışmasız yer alan sonsuzluk ve mükemmellik isteği de bu anlam arayışına eklendiğinde kendi sınırlı varlığımız ve aklımız bu çabada yetersiz kalır. İşte din, hayatımızın bütün istikametini belirleyen bu anlam arayışında en etkili faktör olarak bize yön verir.

5. İslam ve iman kavramları arasındaki fark ve benzerlikler nelerdir? Belirtiniz.

  • Cevap: İman ve İslam kavramları çoğu yerde aynı anlamda kullanılmaktadır. İman, kalbin bağlanışı ve teslimiyeti, İslam’da dilin ve organların teslimiyeti ve amellerin yapılmasıdır. İslâmiyet iltizamdır; iman iz’andır. Tabir-i diğerle, İslâmiyet, hakka tarafgirlik ve teslim ve inkıyaddır; iman ise, hakkı kabul ve tasdiktir.

6. İslam’ın inanç esaslarının temel özellikleri nelerdir? Belirtiniz.

  • Cevap: İslam İnanç Esaslarının temel özellikleri şu şekildedir;

➜ İman esaslarından zorlama yoktur.
➜ İslam’ın özü, samimiyet ve içtenliğe dayanır.
➜ İslam’ın esasları sabittir ve değişmez.
➜ İslam’ın inanç esasları bütündür, bölünmez.
➜ İslam’ın inanç esasları açık ve sadedir.
➜ İslam’ın inanç esasları kesin bilgi verir, dogmatik değildir.
➜ İslam’ın inanç esasları insan fıtratına uygundur.

7. Nisâ suresi 136. ayette verilen mesajlar nelerdir? Açıklayınız.

  • Cevap: “Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse, derin bir sapıklığa düşmüş olur.” Bu ayet, bizlere iman esaslarını öğretmiştir. Her kim bunlara inanırsa iman etmiş olur. İnanmayan kimse ise büyük bir sapıklık içine düşmüş olur.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kavramlarla tamamlayınız.

  • Cevap:

1. İslam literatüründe Yüce Allah’ın (c.c.) güzel isimleri anlamında Esmâ-i Hüsnâ kelimesi kullanılır.
2. Hz. Peygamber’i (s.a.v.), vahiy yoluyla Yüce Allah’tan (c.c.) getirdiği kesin olarak bilinen hükümlerde
tasdik etmek, onun haber verdiği şeyleri tereddütsüz kabul edip bunların gerçek ve doğru olduğuna gönülden inanmaya iman denir.
3. Yüce Allah’a (c.c.) itaat etmek, Hz. Peygamberin (s.a.v.) din adına bildirmiş olduğu şeylerin hepsini kalp ile tasdik edip dil ile söyleyerek inandıklarını yaşamaya, sözleri ve davranışları ile kabul edip benimsediğini göstermeye İslam denir.
4. “Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resulullah (Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhammed O’nun elçisidir.)” ifadesine Kelime-i Tevhid denir.
5. Allah’ı (c.c.) zatında, sıfatlarında ve fiillerinde birlemeye, tek ve eşsiz olduğuna inanmaya, ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadeti yalnızca onun için yapmaya tevhid denir.

9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Nev Yayınları Sayfa 57 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2022 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
115
162
25
22
48
77
83

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!