Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları
TIKLAYINIZ

9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Eşşek ve Efendileri Cevapları

9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Acımak Cevapları

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları / 9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 4. Ünite Masal Fabl Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 4. Ünite Masal Fabl Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 4. Ünite Masal Fabl Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sonuç Yayınları 4. Ünite Masal Fabl 130, 131, 132  Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

9.  Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 130 Cevabı

A. Aşağıdaki soruları yukarıda verilen parçaya göre cevaplayınız.

1. Fablın bağlamından hareketle “yolu yordamı, şahane, boğazında kalmak” kelime ve kelime gruplarının anlamlarını söyleyiniz.

 • Cevap
 • yolu yordamı: yöntem bilmek
 • şahane: muhteşem
 • boğazında kalmak: istediği olmamak

2. Fablın vermek istediği ileti (öğüt) nedir?

 • Cevap Korku ile lüks yaşamaktansa fakir ama huzurlu yaşamak iyidir. 

3. Fablda kişileştirilen varlıklar nelerdir? Yazarın bu kişiler üzerinden eleştirdiği durum nedir?

 • Cevap Tarla faresi ile şehir faresi

4. Fablın bölümlerini üzerinde gösteriniz.

 • Cevap
 • Giriş: Tarla faresi ile şehir faresinin tanışması
 • Gelişme: Yemek yemek için eve geçmeleri
 • Sonuç: Tarla faresinin geldiği yere dönmesi

5. Fablın masal ile benzer ve farklı yönlerini maddeler hâlinde söyleyiniz.

 • Cevap
  FABL VE MASAL ARASINDAKİ BENZERLİKLER 
 • Her ikisi de olay çevresinde gelişen edebi bir türdür.
  İkisinde de olağanüstü ve hayali mekanlar vardır.
  İkisinde de belirsiz zaman vardır.
  İkisinde de hakim anlatıcı vardır.
  İkisinde de öyküleyici ve betimleyici anlatım türleri kullanılır.
 • FABL VE MASAL ARASINDAKİ FARKLILIKLAR 
  Masallar olağanüstü kişiler yer alırken fabllarda kahramanlar insan dışı varlıklardır.
  Masallar tekerlemeyle başlarken fabllarda bu durum söz konusu değildir.
  Fablların sonunda genelde küçük bir hayat dersi verir. Masalda ise klasik “mutlu son” vardır, iyiler her zaman kazanır.
 • Masallarda nasihat söz konusu değilken fabllarda nasihat,ders verme söz konusudur.
  Masallar düz yazıyken fabllar şiir veya düz yazı şeklinde olabilir

6. Fablda anlatılan olaylar nerede ve ne zaman geçmektedir?

 • Cevap Bilinmeyen bir zaman ve mekanda geçmektedir. Ancak mekan olarak şehir faresinin yaşadığı ev ayrıntılı olarak geçmektedir. 

7. Fabldan edat, bağlaç ve ünlem türünden kelimelere -varsa- örnekler gösteriniz.

 • Cevap Tarla faresi de peşinden dizesindeki de bağlaçtır. 

8. Fabldaki üç nokta, virgül ve noktalı virgülün işlevlerini belirleyiniz.

 • Cevap
 • Üç nokta: Bitmeyen cümlelerin sonuna konulur.
 • virgül: Benzer görevdeki kelimeleri ayırmak için kullanılmıştır.

9.  Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 131 Cevabı

B. Aşağıdaki yargılar, yukarıda verilen parçaya göre doğru ise cümlelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

Anlatmaya bağlı metin türlerinden biri olan masaldan alınmıştır. (D)
Varlık kadrosunda hem olağan hem de olağanüstü kişiler vardır. (D)
Olay ve kişiler belli olmasına rağmen zaman ve mekân belli değildir. (D)
Hem kahraman anlatıcı hem de ilahi bakış açısıyla söylenmiştir. (Y)
Anlatılan olay gerçek olduğundan anlatıcı da gerçek kişidir. (Y)
Ancak o anda Şehrazat şafak söktüğünü görmüş, ruhsatlı konuşmasını kesmiş.” ifadesinden anlaşıldığı üzere olay anlatımına başka bir gün devam edilecektir. (D)
“Balıkçı ‘Doğrusu küpe girişini gözümle görmedikçe buna asla inanmam!’ demiş.” ifadesinden hareketle masalın düğüm bölümünden alınmış denilebilir. (D)
“İfrit, Yüce Tanrı’nın adını işitince çok heyecanlanmış, şaşakalmış, ‘Sorabilirsin, ben de doğru olarak yanıt vereceğim.’ demiş.” cümlesinde bağlaç kullanılmıştır. (D)

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

1. Türk halk masalları……..anonim .. bir özellik gösterir yani söyleyeni belli değildir.
2. Dinleyiciyi masalın olağanüstü dünyasına alıştırmak için söylenen kısmına…..TEKERLEMELER. …..denir.
3. Masallarda………..ZAMAN…………..ve….MEKAN.…………………belirsizdir.
4. “Biyografi, masal, tiyatro, deneme, eleştiri” türlerinden sadece…MASAL …anlatmaya bağlı
edebî metinler içerisinde yer alır.
5. Masallarda ve fabllarda dil………….SANATSAL/ŞİİRSEL….……..işlevde kullanılır.
6. Masallarda belirli davranışlar sergileyen, zihniyeti ve çevreyi temsil eden, benzerleri diğer eserlerde de bulunan kalıplaşmış kahramanlara………TİP…………….denir.
7. “Kirpikleri ok gibi olup görenlerin kalbinde yara açarmış.” cümlesine …...GİBİ.. ….. edatı
….BENZERLİK.….anlamı katmıştır.

9.  Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 132 Cevabı

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi masal türü için söylenemez?

A) Masallar göstermeye dayalı bir edebiyat türüdür.
B) Belirli bir yer, çevre yoktur; hayalî yerler vardır.
C) “Keloğlan” masalları anonim masallara örnek gösterilebilir.
D) Masallar geçmiş zaman kipi (-iniş) kullanılarak anlatılır.
E) İyiler hep iyilik yapar, kötüler de hep kötülük yapar.

Cevap: A

2. Aşağıdakilerin hangisinde masal türüyle ilgili kavramlar bir arada verilmiştir?
A) Zümrüdükanka, Kafdağı, cinas
B) Peri, tekerleme, dev
C) Padişah, semai, Keloğlan
D) Fabl, çözüm, hitap
E) Şahmeran, Kafdağı, redif

Cevap: B

Keloğlan Kelile ve Dimne Perrault Masalları Grimm Kardeşlerin Masalları Andersen Masalları Türkiye

Hindistan
Fransa
Danimarka
Almanya

Yukarıdaki eşleştirmenin doğru olabilmesi için hangi ikisinin yer değiştirmesi gerekir?
A) İve III B) II ve IV C) III ve IV D) III ve V E) IV ve V

Cevap: E

4. (I) “Mademki benim padişah olduğumu bildin, derdimin de ne olduğunu bilirsin.” diye sorar.
(II) “Evet, senin ve sultanın derdini biliyorum.” der. (III) Sonra cebinden bir elma çıkarır: “Yarısını sen, yarısını da sultan yesin. (IV) Dualarınızı da eksik etmeyin.” der, ortadan kaybolur. (V) Dokuz ay, dokuz gün sonra nurtopu gibi bir kız bebekleri dünyaya gelir. (VI) Çocuk iki üç yaşına gelince ilk olarak vezirler görmeye gelirler. (VII) İçlerinden en yaşlısı, padişahın kulağına eğilerek: “Bu kız çok güzel, büyüyünce başınıza dert açabilir.” der.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde bağlaç ya da edat türünde bir kelime kullanılmamıştır?
A) I ve II B) I ve V C) II ve VI D) III ve IV E) VI ve VII

Cevap: C

5. Eski toplum hayatımızda masal bilmekle, masal söylemekle tanınmış kadınlar vardı ve bunlara “masalcı nine” derlerdi.
Yukarıdaki cümlede tırnak işareti hangi işlevde kullanılmıştır?
A) Vurgulanmak istenen sözleri göstermek için
B) Doğrudan alıntıları göstermek için
C) Tamlama olduğunu belirtmek için
D) Yazım karışıklığını önlemek için
E) Yükleme yakın olduğunu bildirmek için

Cevap: A

Bu içeriğe emoji ile tepki ver

4 Yorumlar

 1. hocam bu sayfa sayesinde beni çalışkan zannediyor asdfsjsjsj 🙂

 2. Abin tabi n3 sandn

  Sadece 3 kelime: siz bir muhtesemsiniz

YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!