Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ocak Cevapları

9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Miras Cevapları

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları / 9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 6. Ünite Tiyatro Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 6. Ünite Tiyatro Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 6. Ünite Tiyatro Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sonuç Yayınları 6. Ünite Tiyatro 189, 190, 191, 192  Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

9.  Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 190 Cevabı

A. Aşağıdaki soruları “Ah Şu Gençler” parçasına göre cevaplayınız.

1. Dramatik örgüyü oluşturan çatışmayı bulunuz.

  • Cevap:

2. “Adam” ile “Delikanlı” arasında geçen konuşmalardan hareketle tiyatronun türünü belirleyiniz.

  • Cevap:

3. Ayraç içindeki yazıların işlevi nedir? Bunlar olmasaydı ne gibi bir eksiklik doğabilirdi? Açıklayınız.

  • Cevap:

4. Sizce delikanlı, iş bulma ve bulduğu işte çalışma konusunda gerçekçi midir? Neden?

  • Cevap:

5. Repliklerden yola çıkılarak parçanın dil ve anlatımıyla ilgili olarak ne söylenebilir?

  • Cevap:

9.  Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 191 Cevabı

Aşağıdaki yargılar, yukarıda verilen parçaya göre doğru ise cümlenin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

Anlatımda konuşma dilinin doğallığından yararlanılmıştır. ()
Sahne ve kostümle ilgili ayrıntılara yer verilmiştir. ()
Anlatmaya bağlı edebî bir metinden alınmıştır. ()
Konusunu günlük yaşamdan almıştır. ()
Kişilerin ele alınışı, kurgusu, dramatik örgüsü, dil ve anlatım özellikleri dikkate alındığında trajedi özellikleri göstermektedir. ()
Ayraç içindeki ifadeler okuyucuya yol göstermek için verilmiştir. ()
Gösterme anlatım tekniği kullanılmıştır. ()

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.
1. Tiyatro metinlerinde oyuncuların sergilemeleri gereken davranışlar……………………içinde verilir.
2. Tiyatro oyunlarında anlatım, karşılıklı……………………şeklindedir.
3………………………..türü tiyatrolarda argo ve çirkin sözlere yer verilmez.
4. Dramatik örgünün gelişmesinde basamakları ortaya çıkaran, kişiler arasındaki iç ve dış mücadelelere, anlaşmazlıklara……………………denir.
5 ……………………..perde gerisinde oyunu metinden takip eden ve unutulan sözleri fısıldayarak oyunculara
hatırlatan görevlidir.
6 …………………….türü tiyatrolarda konular, günlük yaşamdan alınır; kahramanlar ise halk kesiminden
kimselerdir.
7 ………………………bazı töre ve gelenekleri eleştirel bir tutumla yansıtan komedi türüdür.
8 …………………….türü tiyatrolarda üç birlik kuralına uyulmaz; kişiler tek yönlüdür, bütünüyle iyi ya da
kötüdür.
9. “S. SAY- Bugünlerde saatsiz yaşıyorum! Acıkınca yiyorum, uykum gelince uyuyorum…” repliğindeki altı çizili kelime ve kelime grupları……………………görevinde kullanılmıştır.

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi trajedi ile komedinin ortak yönlerinden biridir?

A) Kahramanlar soylular arasından seçilir.
B) İzleyiciyi güldürerek eğlendirmeyi amaçlar.
C) Anlatmaya bağlı edebî metinler grubundandır.
D) Acı veren olaylar sahnede gösterilmez.
E) Üç birlik kuralına uygun olarak yazılır.

9.  Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 192 Cevabı

2. Aşağıdakilerden hangisi komedinin özelliklerinden değildir?
A) Üç birlik kuralına uyulur.
B) Acıklı ve komik olaylar bir arada verilir.
C) Konular günlük olaylardan alınır.
D) Dilde ve üslupta soyluluk aranmaz.
E) İşlediği konuya göre isimler alır.

3. • Oyunda rol gereği giyilen kıyafetlerin genel adı.
• Oyuncunun dekor gereği kullandığı eşyalar, dekora yardımcı sahne eşyaları.
• Oyunun geçtiği yeri canlandırmak için kullanılan ışık, eşya gibi araçların tümü.
• Oyuncunun rolüne uygun olarak yüze şekil verme, yüzü boyama işlemi.
• Sahne gerisinde oyuncuların oyuna hazırlandıkları ve sahneye çıkış sırasını bekledikleri yer. Aşağıdaki tiyatro terimlerinden hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir?

A) Aksesuar B) Dekor C) Kostüm D) Makyaj E) Sahne

4. Tiyatrolarda rol gereği, duygu ve düşünceleri yüz ifadeleri ile yansıtmaya……………; oyunda tek
kişinin kendi kendine konuşmasına……………; oyuncunun, sözü karşısındakine bırakırken söyleyeceği
son söze……………; kişilerin birbirlerine karşı söylediği uzun soluklu, coşkulu sözlere de
……………denir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) jest B) mimik C) monolog D) replik E) tirat

5. Yönetmenin belli bir oyun içinde oyuncuları düzene sokmak ve onları oyuna uygun bir duruma getirmek için yaptığı hazırlık ve çalışmaya ne ad verilir?
A) Aksiyon B) Dramatize etmek C) Epizot D) Mizansen E) Monolog

6. MUNİSE: Söyle elmasım?
SEHER : (Hırçın) Elmasım deme bana!
MUNİSE : Niye demeyim a yavrum?
SEHER: Hiç elmas gördün mü ki?
MUNİSE: Görmesem de olur, a benim kehribar yavrum…
SEHER: Ya kehribar? Hiç kehribar gördün mü sen? (Munise bir elini acele boynuna götürür.) Bilip görmediğin şeyleri ad takıp durma bana! (Yine yarı beline dek pencereden sarkıp ileri geri konuşmaya başlar.)
Yukarıdaki parçada altı çizili kelimelerden kaçı zarf olarak kullanılmıştır?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir