9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ben Bir Yeşil Yaprak İdim Cevapları

9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ben Bir Yeşil Yaprak İdim Cevapları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sonuç Yayınları 4. Ünite Masal Fabl  Sayfa 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 Ben Bir Yeşil Yaprak İdim Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

DERSE HAZIRLIK

1. Çocukken dinlediğiniz masallardan en çok hangisi sizi etkilemiştir? Neden?

 • Cevap: En çok etkilendiğim masal kitabı Kırmızı Başlıklı Kız olmuştur. Çünkü orada söz dinlemeyen asilik yapan kızın hikayesi ama sonunda akıllanarak anneannesini kurtarması kurdu öldürmesi beni çok etkilemiştir. 

2. Sizce tekerlemelerin dil gelişimine nasıl bir katkısı olabilir?

 • CevapTekerlemeler, konuşma ve dilin anlam yapılarının, cümlelerin, dilin özelliklerini, sık sık yapılan tekrarlarla ezber alışkanlığını kazandırarak çocuğun psikomotor becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur

3. “Kafdağı, Zümrüdüanka, Keloğlan, dev, cin, peri” gibi ifadeler daha çok hangi yazı türlerinde karşımıza çıkar?

 • Cevap: Masal türlerinde kullanılır. Çünkü bunlar olağanüstü metinlerdir. 

9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 109 Cevabı

1. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelime ve kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle bulunuz.

• Padişah da bu teklifi münasip bulmuş.

 • Cevap: Uygun.

• Ondan sonra kırk gün kırk gece düğün olmuş, yer yerinden oynamış.

 • Cevap: Her yerde konuşulmuş, büyük olay yaratmış. 

• Kızın bütün bu eziyetlere tahammülü kalmamış artık, ama ne yapsın, kocasını pek seviyormuş, gene de katlanıyormuş.

 • Cevap: Sabrı kalmamış

Muratlarına eriyorlar…

 • Cevap: İstediklerini elde ediyorlar.

İzzet ikram, hamamdan çıkarıp saraya götürüyorlar.

 • Cevap: Saygı sevgi ve hürmet ile ikramlarda bulunma. 

2. Okuduğunuz masal türünün ortaya çıkmasında sözlü ve yazılı kültürün, toplumsal değişimlerin ve etkileşimlerin etkisini belirleyiniz.

 • Cevap:   Türk edebiyatında hikaye türünün en eski örnekleri  destandan modern hikayeye geçişi sağlayan anonim eserlerdir. Bizde, destanlar, halk hikâyeleri  ve masallarla eski bir temeli olan bu tür, XIV. ve 15. yüzyılda “Dede Korkut Hikâyeleri” ile çağdaş hikâye tekniğine yaklaşmıştır. Sözlü bir gelenek şeklinde  nesillerden nesillere aktarılan halk hikayeleri daha sonra yazıya geçirilmiştir.

3. Şehzade ve Padişahın Kızı’nın hangi özellikleri ön plana çıkartılmıştır? Bu özellikler masalın gelişmesine nasıl katkı sağlamıştır?

 • Cevap: Padişahın kızı öyle güzelmiş, öyle güzelmiş ki, artık, bir dünya güzeli gibiymiş. Padişahın kızı aynı zamanda kocasının sözünden çıkmayan o ne derse yapan biriymiş. Şehzade hem yetenekli hem de çok sabırlı aynı zamanda çok da zekiymiş. Onların bu özellikleri masalı şekillendirmekte masalın gelişimini kolaylaştırmaktadır. 

4. Aşağıdaki parçada altı çizili kelimeler, masalda olayın geçtiği yerleri göstermektedir. Bu mekânların belirsiz olması -Yemen hariç- masala nasıl bir özellik kazandırmıştır.

Neyse, günün birinde Yemen’e varıyorlar. Doğru kızı götürüyor oğlan bir ufacık kulübeye, tenekeden bir kulübeye…
“İşte burası bizim evimiz.” diyor. Kız da “pekâlâ.” deyip yerleşiyor oraya.
Her sabah oğlan, üstü başı tam çoban kıyafetinde, çıkarmış… Bir yerde gizlice soyunup kendi şehzade elbiselerini giyinirmiş.

 • Cevap: Masallarda olağanüstü unsurlar ile bilinmeyen zaman ve yer kullanılır. Bunun sebebi okuyanların hayal güçlerini geliştirmektedir. Bundan dolayı da bu masalda yer alan yer adları bilinmeyen yerlerdir. 

5. Okuduğunuz masaldaki çatışma kimler arasında olmuştur? Buradan hareketle masalın temasını belirleyiniz.

 • Cevap: Çatışma Padişahın kızı ile şehzade arasında olmuştur. Metnin teması karı- koca ilişkisidir. 

6. Padişah Kızı’nın “Her kim narı bir eliyle, tek tanesini bile yere düşürmeden yer bitirirse ben ona varırım.” demesi ile “Yemen Padişahı’nın oğlunun, Padişah Kızı’nı cezalandırması” olayları arasında nasıl bir ilişki olduğunu belirleyiniz.

 • Cevap: Biraz etme bulma dünyası düşüncesi vardır. Eğer iyilik edersen iyilik kötülük edersen karşılığında kötülük bulursun mesajı verilmek istenmiştir. 

7. Aşağıda Şehzade ile Padişah Kızı’nın konuşmaları verilmiştir. Bu konuşmalardan yola çıkarak bunların kişilik özelliklerini belirleyiniz.

 • Cevap: Şehzade: yetenekli, sabırlı, akıllı biridir.
 • Padişahın kızı: Bazen düşüncesizce hareket etse de yine de vefalı, kocasının sözünden çıkmayan ne derse yapan güzel biridir. 

9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 110 Cevabı

8. Okuduğunuz metindeki anlatıcı her şeyi bilen mi yoksa bilgisi, kahramanlardan birinin bilgisiyle sınırlı mı? Buradan hareketle metnin anlatıcısını ve bakış açısını bulunuz.

 • Cevap: Metindeki anlatıcı her şeyi bilen biridir. Bundan dolayı İlahi Hakim bakış açısı vardır.  Metnin anlatıcısı yazarın kendisidir. 

9. Zorluklara tahammül eden kişi, gösterdiği sabrın sonunda nasıl bir karşılık alır? Bu değer, masalda nasıl verilmiştir?

 • Cevap: Padişahın kızı yaşadığı onca sıkıntıya yoksulluğa aşağılanmaya karşılık sonunda yine de istediğini elde etmiş mutlu olmuştur. 

10. “Ben Bir Yeşil Yaprak İdim” metninde geçen “kâğıt, hâl, şehzade, pekâlâ, Allahaısmarladık, kulübe, değnek” kelimelerinin doğru telaffuzuna yönelik çalışmalar yapınız.

 • Cevap: Sesli şekilde incelterek okuyabilirsiniz. 

1. ETKİNLİK 

Aşağıdaki masallarla ait oldukları milleti eşleştiriniz.

Binbir Gece Masalları (Arap-Fars)

Ezop Masalları (Yunan)

Grimm Kardeşlerin Masalları (Alman)

Perrault Masalları (Fransız)

Yunan
Alman
Arap-Fars
Fransız

2. ETKİNLİK 

Delikanlının biri sonuna kadar yedi, bir tane yere düşürdü.” demişler.

Pekâlâ, demiş, o delikanlıyla evlenirim, ama tek nar tanesini düşürdüğü için kırk değnek yiyecek. Razı olursa ben de ona varırım.”

Yukarıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin tek başlarına anlamı yoktur ama bulundukları cümlede farklı anlamlar kazanır. Anlamları olmayan, sadece gramer görevleri bulunan bu tür kelimelere edat denir. “Gibi, sanki, göre, kadar, için, üzere, -e doğru, -e karşı, -e karşın, -e rağmen, -e değin, -e dek, -den dolayı, -den başka, ile, yalnız, ancak, sade, sadece, tek, bir, denli, değil…” başlıca edatlardır.
Siz de metinde geçen diğer edatları bulunuz.

 • Cevap:
 • buna rağmen
 • sabaha dek
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?
**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Close