Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları
TIKLAYINIZ

9. Sınıf Tutku Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 124 Cevabı

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 9. Sınıf Tutku Yayıncılık Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları / 9. Sınıf Tutku Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 126 Cevabı

9. Sınıf Tutku Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 126 Cevabı9. Sınıf Tutku Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 126 Cevabı

2017 – 2018 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “9. Sınıf Tutku Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Bekir PINARBAŞI tarafından kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Aysel GÜNEY tarafından yapılmış.

9. Sınıf Tutku Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 126 Cevapları” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

9. Sınıf Tutku Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 126 Cevabı 

1. Emeviler Dönemi’nde Türklerin Müslüman oluş süreci nasıl gelişmiştir? Bilgi veriniz.

 • Cevap: Türkler, İslamiyet’ten önce Gök Tengri dinine inanan bir milletti. Bu inanca göre Tanrı bir ruhtur ve 7 kat yüksek gökte bulunur. Bu dönemlerde İslamiyet’i kabul etmiş olan devlet Emevi Devletiydi. Emeviler İslam dinini, Arap milliyetçiliği ile karıştıran bir devletti. Irkçı ve baskıcı uygulamalarda bulunuyordu. Yalnızca ibadethanelere bakarak bile bunları anlayabiliriz.

2. Abbasiler zamanında Türkler niçin gruplar hâlinde İslamiyeti kabul etmeye başlamışlardır? Açıklayınız.

 • Cevap: Türklerin İslamiyet’e kitleler halinde geçmesi, Abbasilerle Çinliler arasında yapılan Talas Savaşı’nda Türklerin Araplara yani Abbasilere yardım etmesiyle İslamiyeti kabul etmeye başlamışlardır. 

3. Mevlânâ’nın, eserlerinde üzerinde durduğu başlıca konular nelerdir? Bilgi veriniz.

 • CevapMevlânâ‘nın, eserlerinde üzerinde durduğu başlıca konular, Allah Aşkı, Hoşgörü, Sevgi, İnsan ve Güzellikler gibi konuları eserlerinde yer verirdi.

4. Aşağıdakilerden hangisi esnaf teşkilatının kurucusu olup iş ve ticaret ahlakının yaygınlaşması için çaba harcamıştır?
A) Hacı Bektaş Veli B) Ahi Evran C) Mevlânâ D) İmam Eş’ari E) Ahmet Yesevi

 • Cevap: B

5. Aşağıdakilerden hangisi, itikadi İslam mezheplerinden birinin kurucusu olarak tanınır?
A) Ebu Hanife B) Şafii C) Ahmet Yesevi D) İmam Mâturidi E) Hacı Bayram Veli

 • Cevap: D

6. Aşağıdakilerden hangisi, Arap harfleriyle güzel yazı yazma sanatıdır?
A) Minyatür B) Tezhip C) Hüsnühat D) Tezyinat E) Mimari

 • Cevap: C

7. Aşağıdakilerden hangisi, Ebu Hanife’nin günümüze kadar ulaşan ünlü eseridir?
A) Fıkhu’l-Ekber B) Mesnevi C) Er-Risale D) Divan E) Divan-ı Hikmet

 • Cevap: A

Aşağıdaki cümlelerde yer alan noktalı bölümleri yay ayraç içinde verilen ifadelerle tamamlayınız.

(minyatür, hüsnühat, tezhip)

 • Cevap:

8.MİNYATÜR altın yaldız ve boya ile yapılan bir çeşit kitap süsleme sanatıdır.
9. Sulu boya veya altın yaldız kullanılarak kâğıt ya da deri üzerine, ince fırçalarla resim yapma sanatına TEZHİP denir.

10. Aşağıdaki tabloya, Türklerde İslam anlayışının oluşmasında etkili olan başlıca şahsiyetleri ve bunların hangi alanda ön plana çıktığını örnekteki gibi yazınız.

Türklerde İslam anlayışının oluşmasında etkili olan şahsiyetler

Ebu Hanife

 • Maturidi
 • Şafiî
 • Eşari (873 Basra- 935 Bağdat) etkili olan şahsiyetlerdir.

Fıkıh, akait

 • Cevap: Ebu Hanife fıkıhta ön plana çıkmıştır. Maturidi ve Şafiî ise ilimde ön plana çıkmıştır.
Bu içeriğe emoji ile tepki ver

YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!