Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 9. Sınıf Tutku Yayıncılık Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları / 9. Sınıf Tutku Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı

9. Sınıf Tutku Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


9. Sınıf Tutku Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı

2017 – 2018 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “9. Sınıf Tutku Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Bekir PINARBAŞI tarafından kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Aysel GÜNEY tarafından yapılmış.

9. Sınıf Tutku Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

9. Sınıf Tutku Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı 

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

1. İnsanın evrendeki konumu hakkında bilgi veriniz.

Sahip olduğu donanımla insan, Allah’ı bilebilecek ve Allah’a kulluk edebilecek düzeyde olan tek canlıdır. bu nedenle bütün varlık içinde insanın sahip olduğu değer çok farklıdır.
İnsan, elindeki imkanlarla dünyayı dizayn edebilmektedir. böylece dünyasını güzelleştirme işini yapabilen insan, belki uzak olmayan bir gelecekte kainatın en uzak noktasına seyahat edebilecek ve kainatı da güzelleştirebilecektir.
Bu bağlamda Allah teala’nın peygamberler göndermek suretiyle iletişim kurduğu ve telkin ve tavsiyelerde bulunduğu, sonsuz ve ebedi hayat vaat ettiği tek canlı olarak insanı kabul etmesi, insanın bu evren içindeki konumunu anlatmaya yeterlidir sanıyorum.

2. İnsan niçin inanmaya ihtiyaç duyar? Açıklayınız.

İnsan, yaratılışı gereği bir şeylere inanmaya ihtiyaç duyar. İnsanın, yaratıcıya inanma duygusu fıtratında olan bir duygudur. Aklını kullanan insan, beni kim yarattı?, nereden geldim?, dünya nasıl yaratıldı? gibi soruların cevabını bulmaya çalışır. Bunun cevabını aklıyla bulabilir. Bazende kendini yalnız ve zor durumda hisseden insan, güvenecek, içini dökecek ve inanacak bir şeyler aramaya başlar ve Allah’ı bularak O’na inanır.

3. Dinin insan hayatındaki yeri hakkında bilgi veriniz.

 

Din, insanın düşünce ve davranışlarını olumlu yönde etkiler. İnsanın güzel ahlak sahibi olmasını öğütler. Onları iyiye, güzele ve doğruya yönlendirir. Peygam¬berimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) “Din güzel ahlaktır.” buyurmuştur. Din bu yönüyle aynı zamanda ahlaki bir kurumdur.
İnsanı iyi ve yaralı işler yapmaya yönlendirir.
Toplumların kardeşçe barış içinde yaşamasına katkı yapar.
İnsanın maddi manevi sıkıntılar karşımda dayanma gücünü arttırır.
İnsana kuvvetli bir İrade ve sağlam karakter bağışlar.
İnsana düşünmeyi, üretmeyi ve hür olmayı öğretir.

4. İnsan, sadece maddi ihtiyaçlarını karşılayarak mutlu olabilir mi? Anlatınız.

İnsan çok yönlü bir varlıktır. yeme, içme, uyuma gibi maddi ihtiyaçlarının yanında inanma, korunma, sevme, bağlanma gibi manevi ihtiyaçları da bulunmaktadır.
Buna göre insan, gündelik yaşamında çeşitli işlerle meşgul olarak maddi ihtiyaçlarını gidermektedir. çalışıp üreterek bunu maddi karşılığa döken insan, ev almakta, araba almakta, gezip görmekte, okuyup sohbet etmekte, yeyip içmekte ve farklı yeni pekçok şey öğrenebilmektedir. fakat insanın ruhunda zaman zaman açılan birtakım hasarları, yaraları, ölüm gibi ciddi meseleler karşısında nasıl davranması gerektiği gibi, daha çok onun manevi yönüyle ilgili olan ve maddiyata dökülmesi mümkün olmayan şeyler için de bir kuruma, sistemem ihtiyacı vardır. işte bu kurum veya sisteme din diyoruz.
İnsanlar maddi ihtiyaçlarını gündelik meşguliyetlerle giderirken manevi ihtiyaçlarını da din kurumunun insana getirdiği ibadet, dua gibi mekanizmalarla karşılamaktadır. sadece maddi ihtiyacı karşılanan insanların bir müddet sonra ruhsal bunalımlar içine düştüğü gözönüne alınırsa, insanın sadece maddi değil aynı zamanda manevi ihtiyaçlarına da değer vermesi ve bunları gidermesi gerektiği ortaya çıkar.
Mutluluğun formülü maddi-manevi ihtiyaçları gidermekten; aklı, kalbi ve ruhu tatmin etmekten ibarettir.

5. Ateizm ne demektir? Açıklayınız.

Ateizm kelimesi Yunanca da “Tanrı” anlamına gelen “Theos”tan türemiştir. Bu kelimeden de “Tanrı inancına sahip olmak” ya da “Tanrı’ya inanmak” anlamına gelen theism anlayışı ortaya çıkmıştır. Ateizm kelimesi de İngilizce “theism” kelimesinin başına “a” ön takısının eklenmiş hali olup Türkçe’de “tanrı tanımazlık” anlamına gelmektedir.
İnançsızlık denilince hemen akla ateizm gelmemelidir. Mesela insanların çoğu inanç sahibi ve bir dine mensup olmasına rağmen diğer dinleri reddetmektedirler. Diğerleri de aynı şekilde davranmakta, sadece kendi anlayışlarını savunarak karşısındaki inanışları yanlışlamaya çalışmaktadırlar.

6. Vahye dayanmayan inanç türlerinin sosyal hayattaki tezahürleri nelerdir? Anlatınız.

” Ruhsal bunalım
” Ahlaki çöküntü
” Toplumu bir arada tutan temel değerlerdeki yozlaşma
” Milli ve manevi duygulara yabancılaşma
” Satanizm, reankarnasyon gibi batıl inanışların doğmasına neden olma
Ateizm hiçbir ilah tanımayan bir inançtır. Politeizm, birden çok ilahın varlığına inanlara denir. Hinduizm, karma ve reenkarnasyon inançları olan bir dindir. Saydığımız inançlar sadece bazılarıdır.

7. Aşağıdaki noktalı yerlere, dinimizin emir ve yasaklarından beşer tanesini yazınız.

Emirler
Allah’a ibadet edin
Okuyun.
Secde edin.
Sabırlı olun.
Geceleri değerlendirin.
Allah’ın adını anın.
Yalnız Allah’ı vekil edinin.
Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun.
Namaz kılın.
Zekat verin.
Yasaklar
Yalan sözden sakının
İnkarcılara, ahlaksızlara boyun eğmeyin.
Yetimin hakkına dokunmayın, yetimi azarlayıp horlamayın.
Yoksulu-dilenciyi horlayıp azarlamayın.
Kendinizi aklanmış, kurtulmuş göstermeyin.
Allah’ın yanında bir takım velilerin ardına düşmeyin.
Nimet ve imkanları israf etmeyin.
Yeryüzünde fesat çıkarmayın.
İbadethanelerde Allah’tan başkasına yakarmayın, Allah’tan başkası için çağrıda bulunmayın.
Allah’tan başka hiçbir varlığa kulluk ve ibadet etmeyin.
Harcamada orta yoldan ayrılmayın (cimrilik ve savurganlık yapmayın).

8. Aşağıda verilen kavramları birbiriyle doğru bir şekilde eşleştiriniz

a) Monoteizm – Tek tanrıcılık
b) Fıtrat – İnsanın doğuştan Yüce Allah (c.c.)’ın varlığını kavrayabilecek özellikte yaratılması
c) Şirk – Allah (c.c.)’a ortak koşmak Çok tanrıcılık
d) Tevhit –  Allah (c.c.)’ın varlığı ve birliği inancı
e) Satanizm – Şeytana tapıcılık
f) Ateizm – Tanrıtanımazlık
1
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
5
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir