Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ
Şiir

Ahmet Haşim Mukaddime Şiirinin İncelemesi Tahlili Kafiye ve Redifleri Zihniyeti Nazım Birimi Ahenk Unsurları Söz Sanatları Ses Olayları

Ahmet Haşim Mukaddime Şiirinin İncelemesi Tahlili Kafiye ve Redifleri Zihniyeti Nazım Birimi Ahenk Unsurları Söz Sanatları Ses Olayları

Mukaddime Şiiri

Mukaddime Şiirinin Nazım Biçimi: Serbest Şiir

Mukaddime Şiirinin Nazım Birimi: Bent

Mukaddime Şiirinin Birim Sayısı: 4 Bentten Oluşmuştur.

Mukaddime Şiirinin Ölçüsü: Aruz Ölçüsü.

Mukaddime Şiirinin Ahenk Unsurları: Kafiye ve Redif

Mukaddime Şiirinin Kafiye ve Redifleri:

Lale/piyale/hale/nale: ale’ler zengin kafiye

Yanarsın: redif

Mukaddime Şiirinin Söz Sanatları:

Benzetme: Kadehi tutulduğunda eli yakan ve içinde(şarap) ateş olan bir nesneye benzetmiştir.

Âteş doludur, tutma yanarsın

Karşında şu gülgûn piyâle

Telmih(hatırlatma): Leyla ve Mecnun hikayesine gönderme vardır.

Düşmüştü bu iksir ile Mecnûn

Tenasüp (yakın anlamlı sözcükleri kullanma sanatı): sagar(kadeh), şarap, sarhoşluk,

Mukaddime Şiirinin Dili: Ağır ve süslü bir dil kullanılmıştır. Yabancı kelimelerin çokluğu dikkat çeker.

Mukaddime Şiirinin Teması: Aşk, öte dünya.

Mukaddime Şiirinde Gelenek: Cumhuriyet öncesinde Servet-i Fünun ve Fecr-iAti geleneğinin izleri görülür.

Mukaddime Şiiri ve Şair: Ahmet Haşim, özellikle şiirde musikinin her şeyden önce geldiğini savunan bir şairimizdir. Öz şiirin güzel örneklerini vermiştir. Bu şiirinde de bu özelliklerini görürüz.

Mukaddime Şiiri Ses Olayları:

İçmişti: Bu kelimede ünsüz sertleşmesi ses olayı vardır. İçmiş-di : içmişti.

Düşmüştü: Bu kelimede ünsüz sertleşmesi ses olayı vardır. Düşmüş- = düşmüş.

Anlattığı: Bu kelimede ünsüz yumuşaması ses olayı vardır. Anlat-tık-ı = anlattığı

Bu içeriğe emoji ile tepki ver

Bir Yorum

YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?
**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Close