Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / Anadolu İmam Hatip Lisesi Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları / Anadolu İmam Hatip Lisesi Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 10 Cevabı

Anadolu İmam Hatip Lisesi Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 10 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


Anadolu İmam Hatip Lisesi Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 10 Cevabı

2017 – 2018 Eğitim Öğretim dönemiyle beraber pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen ders kitaplarından biri de “Anadolu İmam Hatip Lisesi Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Yrd. Doç. Recep ÖZDİREK, Yrd. Doç. Ahmet ÖZDEMİR, Yrd. Doç. Veysel AKKAYA, Yrd. Doç. Gülsüm PEHLİVAN AĞIRAKÇA tarafından kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görsellere hassasiyet gösterilmiş ve görsel tasarım Hanife KOYUTÜRK, Hakan ÖZTÜRK tarafından yapılmış.

Anadolu İmam Hatip Lisesi Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 10 Cevapları“nda önce sorular yazıldı daha sonra cevaplar verildi.

Anadolu İmam Hatip Lisesi Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 10 Cevabı 

1. Dinin hayatımız üzerindeki etkilerini arkadaşlarınızla konuşunuz.

  • Cevap: Din insanın bireysel hayatını ve toplumsal hayatını, koymuş olduğu ahlaki kurallar sayesinde düzene koyar. Kültür, örf ve adetler, yeme-içme ve konuşma dili gibi günlük hayatta yapmış olduğumuz olguları etkiler.

2. İman, tevhit, kutsal kitap, ahiret hayatı, kader kavramlarını araştırınız.

  • Cevap:

İman: Peygamberimizin (s.a.v) Allah’tan (c.c) getirdiği her şeyi kabul etmek ve bunların doğru olduğuna gönülden inanıp tasdik etmektir.

Tevhit: Allah’tan başka ilah olmadığına, ibadete layık tek varlığın Allah olduğunu kabul etmektir.

Kutsal Kitap: Yüce Allah’ın (c.c) peygamberlerine vahiy yoluyla göndermiş olduğu buyruklarına ve bunların yazıya geçirilmiş hâline “ilahi kitap veya kutsal kitap” denir.

Ahiret Hayatı: İnsanın dünya hayatında yapmış olduğu iyi ve kötü davranışların hesabını vereceği ölümden sonraki hayattır.

Kader: Yüce Allah’ın, ezelden ebede kadar olacak bütün şeylerin yerini ve zamanını, özellik ve niteliklerini, sonsuz ilmiyle bilip takdir etmesidir.

3. İslam’ın temel inanç esasları ile ilgili üç ayet ve üç hadis bulunuz.

  • Cevap:

Ayetler:

-“De ki: Size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabb’inize döndürüleceksiniz.”(Secde-11)

-“Allah, bir insanla ancak vahiy yoluyla, yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip,

izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz O yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir.”(Şura-51)

-“Sizi yoktan var eden, size kulak, gözler ve gönüller veren Allah’tır…” (Mülk-23)

Hadisler:

-“Allah’ın Zâtı hakkında aklınıza ne gelirse gelsin, Allah ondan farklıdır. Siz Allah’ın yarattığı şeyler hakkında düşününüz. Allah’ın bizzat kendisi hakkında düşünmeyiniz. Çünkü Allah’ın Zâtını kavrayamazsınız.” (Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, I, 81.)

“Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle diriltilirsiniz.” (Müslim, Cennet, 83.)

– Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki hem şeytan hem de melek insanın kalbine bazı duygu ve düşünceler getirir. Şeytanın işi kötülüğe çağırmak, sonu kötü ve zararlı işlere yönlendirmek ve haktan uzaklaştırmaktır. Meleğin işi ise doğruya, güzele ve iyiliğe çağırmak, kötülükten uzaklaştırmaktır. Kim içinde iyiliğe çağıran bir ses duyarsa bilsinki o meleğin

sesidir. Hemen ona uysun. Allah’a şükretsin. Kim de içinde kötülüğe çağıran bir ses duyarsa

bilsin ki o şeytanın sesidir. Ondan uzaklaşsın ve Allah’a sığınsın. (Tîrmizî, Tefsir, 3.)

4. “İman kalp ile tasdik dil ile ikrardır.” sözü sizin için ne ifade ediyor? Açıklayınız.

  • Cevap: Tasdik, kabul edip onaylamak, geçerli kılmaktır. İmanın kalp ile tasdik şeklinde gerçekleşmesi, onun canı gönülden kabul edip onaylanması, benimsenmesi ve sahiplenilmesiyle mümkün olur. İkrar, dil ile kabul edilen şeyin sözlü olarak ifade edilmesidir. İmanın dil ile ikrarı bir kişinin Müslüman olduğunu ve iman esaslarını kabul ettiğini sözlü olarak açıklaması ve beyan etmesidir.

5. Peygamberlerin bize nasıl yol gösterdiğini arkadaşlarınızla tartışınız.

  • Cevap: : Peygamberler bizlere Allah’tan almış olduğu vahiyleri iletirler. Vahiyleri iletirken öncelikle Allah’tan aldıkları vahiyleri kendi hayatlarında uygularlar ve onların yaptıkları şekilde yapmamızı söyleyerek bize örnek olurlar.
14
like
3
love
1
haha
1
wow
0
sad
9
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir