Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
8. Sınıf Türkçe Meb Yayınları

Atatürk ve Müzik Metni Etkinlik Cevapları (8. Sınıf Türkçe)

Atatürk ve Müzik metni cevapları ve soruları, Meb Yayınları 8. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 52-53-54-55-56-57-58-59 (Milli Mücadele ve Atatürk)

Atatürk ve Müzik Metni Cevapları

HAZIRLIK

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 52 Cevabı

1. Kendinizi bir sanat dalıyla ifade etmek isteseniz hangi sanatı seçerdiniz? Niçin?

 • Cevap: Ben resim sanatıyla ifade ederdim. Çünkü bence dünyamız renklerden oluşmaktadır. Bu renklerle bizler dünyayı görür yorumlar hatta kendi zihnimizde yeniden yaratırız. Bu yüzden resim sanatı derdim.

2. Atatürk’ün sanata ve sanatçıya önem vermesinin sebebi sizce neler olabilir?

 • Cevap: Çünkü Mustafa Kemal’e göre bir ülkede sanat gelişmezse o ülkenin ince ruhlu estetiğe önem veren bir toplum olması mümkün değildir. Bu da insanın kendini yetiştirmesinde ve toplumun uygar bir seviyeye gelmesindeki en önemli engeldir. Bu yüzden sanatı ve sanatçıyı her zaman korumuş bu ikisine de aynı değeri vermekten hiç geri durmamıştır.

1. ETKİNLİK

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 56 Cevabı

Anlamı verilen sözcük ve sözcük gruplarını bulunuz. Boşluklara uygun harfleri yerleştiriniz.

 • Cevap:

2. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 57 Cevabı

‘Atatürk ve Müzik” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Musiki inkılabının en büyük hedefi nedir?

 • Cevap: Klasik Türk müziğinin evrensel boyutlarda bir müzik türü haline gelebilmesi ve çok sesli müziğin Türk halkına benimsetilmesidir.

2. Atatürk’ün müziğe ilgi duymasında etkili olan kimdir? Nasıl etkili olmuştur?

 • Cevap: Fransız düşünür Montesque’nin büyük payı vardır. Onun Kadınların Ruhu adlı eserinin bir yerinde müzikte yapılacak en ufak bir değişikliğin bir ülkenin bütün ayarlarında da değişiklik ihtiyacı doğuracağını söylemiş ve Atatürk’de bir gün kürsüden bu etkilendiği düşüncelerini oradakilerle paylaşmıştır.

3. Atatürk’ün iyi bir müzik bilgisine sahip olmasında neler etkili olmuştur?

 • Cevap: Atatürk müzik dersi almamış fakat Harp Akademisi’nde iken bazı arkadaşları ile özel fasıllar yaptığını hatta Mustafa Kemal’in bu fasıllarda amatör olarak şarkılar söylediğini de bilmekteyiz.

4. Atatürk’ün sevdiği türküler nelerdir?

 • Cevap: En sevdiği türküler arasında, “Aliş’imin Kaşları Kare, Atladım Bahçeye Girdim, Ayağına Giymiş Sedef Nalini, Bülbülüm, Dağlar Dağlar, Gide Gide Yarelerin Derildi, Köşküm Var Deryaya Karşı, Maya Dağ’dan Kalkan Kazlar, Manastır, Şahane Gözler, Yemenimin Uçlan, Zeynep” gibi türküler yer almıştır.

5. Atatürk, müzik inkılabını gerçekleştirmek için hangi çalışmaları yapmıştır? Açıklayınız.

 • Cevap: Atatürk Türk müziğinin gelişmesi ve evrensel boyutlara ulaşması için müzik sanatında âdeta bir inkılap gerçekleştirmiştir. O, bu amaca ulaşmanın ilk adımını da müzik eğitimi ve bu eğitimi veren ku- rumların oluşturulması şeklinde belirlemiştir. Nitekim verilen uğraşlar sonuçsuz kalmamış ve hareket 1934’te Ankara’da bir konservatuvarın oluşturulmasıyla hız kazanmıştır

6. Siz olsaydınız insanların sanata gereken önemi vermesi için hangi çalışmaları yapardınız?

 • Cevap: Her yerde sanatsal eğitim veren kurumlar, kurslar açardım. Sanat insanlarını teşvik edici tedbirler ve ödüllendirme sistemi kurardım. Sanatçıları vergiden muaf tutardım.

3. ETKİNLİK 

a) Aşağıdaki yargılardan okuduğunuz metnin tür özelliklerini yansıtanları işaretleyiniz.

Metinde Atatürk’ün müzik ile ilgili düşünceleri anlatılmıştır. (x)
Metinde öznel yargılar ağır basmaktadır. (x)
Yazar, düşüncelerini kanıtlama yoluna gitmemiştir. (x)
Yazarın amacı okuyucuyu bilgilendirmektir. (x)
Yazar, alanında uzman kişidir. (x)
Yazar, metni karşılıklı konuşma havasında yazmıştır. (x)

b) Okuduğunuz metnin türü:

 • Cevap: ANI ( Hatıra )

4. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 58 Cevabı

Aşağıda Atatürk’ün özdeyişleri verilmiştir. Bu özdeyişlerin konusunu örnekteki gibi yazınız.

Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir.”
“Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim.”
“Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk hâlinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder.”
Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu sonsuza kadar yaşatacak olan sizlersiniz.”
Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi kâfi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi şarttır.”
Hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilir- f siniz fakat bir sanatkâr olamazsınız.”

5. ETKİNLİK 

Derse hazırlık bölümünde araştırdığınız Atatürk’ün Türk dili üzerine yaptığı çalışmalarla ilgili planlama tablosunu sunumunuzdan önce doldurup sunumunuzu gerçekleştiriniz.

Sunumun konusu nedir?
Sunumun mesajı ne olacak?
Sunumu kimlere yapacaksınız?
Sunumu nerede yapacaksınız?
Sunum için hangi araçları (etkileşimli tahta, projeksiyon, ses kayıt cihazı, fotoğraflar vb.) kullanacaksınız?
Sunum için hangi bilgi kaynaklarından (kitap, internet vb.) yararlanacaksınız?

6. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 59 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilimsileri bulup türlerini belirleyerek uygun bölümleri işaretleyiniz.

7. ETKİNLİK 

a) Aşağıdaki matematik ve geometri terimlerini dilimize Atatürk kazandırmışın Bu sözcükleri inceleyiniz.

b) “Vatan sevgisi konulu kitabımı başka bir perspektifle yazdım. Objektif bir değerlendirme yapılırsa trend kitaplar arasında yer alacağına inanıyorum.”
Yukarıdaki cümlelerde geçen yabancı sözcüklerin altını çiziniz. Bu sözcükleri ve Türkçe karşılıklarını alttaki boşluklara yazınız.

 • Cevap: Vatan sevgisi konulu kitabımı başka bir bakış açısıyla yazdım. Tarafsız bir değerlendirme yapılırsa çok tutulan kitaplar arasında yer alacağına inanıyorum.

Gelecek Derse Hazırlık

• Çanakkale Savaşı konulu anılar derleyip sınıfa getiriniz.

 • Cevap:

Edincikli Mehmet Er
   “Edincikli Mehmet Er’in  top mermisinin parçaladığı kolundan kanlar içerisinde bir et parçası sarkıyordu. Komutanına Yalvarıyordu;
“Komutanım ne olur şu kolumu kes!”
Sağ eliyle yakaladığı ve tuttuğu sarkık kola bakan Teğmen donup kalmıştı. Edincikli Mehmet Er, gür sesiyle yineledi;
    “Allah Aşkına, Allah Rızası için kes şu kolumu!”
Bu ilahi cümleleri emir gibi işiten Teğmen Saip, bıçağı Er’in koluna vurur. Gık demez Edincikli Mehmet. Bir sağ elindeki kola, bir ileride Allah! Allah! nidaları arasında çarpışan erlere bakar ve kolu fırlatır;
“Bu kol vatana feda olsun!”

Çanakkale Savaşı’nın Türk tarihindeki önemi ile ilgili araştırma yapınız.

 • Cevap:

ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Kahraman Türk ordusunun Çanakkale Cephesi’nde verdiği mücadele yalnızca Türk tarihinin değil bütün dünya tarihinin akışını etkileyecek derecedeydi. Bu cephede alınan galibiyet dünya ülkelerinin güç dengelerini değiştirmiş ve yüce Türk milletinin belirleyici ve yönlendirici gücünü bir kere daha gözler önüne sermiştir.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Milli Mücadele ve Atatürk Sayfa 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 Atatürk ve Müzik Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2023 Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!