Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

Cenab Şahabettin Menâkıb-ı Hicran Şiirinin İncelemesi Tahlili Açıklaması

Tarsus İle İlgili Şiir

Ana Sayfa / Şiir / Cenab Şahabettin Melâl-i Bahar Şiirinin İncelemesi Tahlili Açıklaması

Cenab Şahabettin Melâl-i Bahar Şiirinin İncelemesi Tahlili Açıklaması

Sponsorlu Bağlantılar


Cenab Şahabettin Melâl-i Bahar Şiirinin İncelemesi 

Cenab Şahabettin Melâl-i Bahar Şiirinin Açıklaması

Cenab Şahabettin Melâl-i Bahar Şiirinin Tahlili 

Bu şiir de üç bölümden oluşmuştur ve şair yine sevgiliye seslenerek, bu defa onun bahar içindeki güzelliğini tasvir eder:

Nesîm-i aşk ile uçmuş ona gül-i zer-târ,

Siyah kaşlarının fevk-i sâye-dârından Edâ-yı neş’e-fürûrunla dem be dem ey yâr.

Olursun âleme bir mecmâ’-ı bedâyî sen..

Ey sevgili, sevinçli edanla, altın telli, sırmalı gül,ona senin siyah kaşlarının gölgesi üzerinden aşk rüzgarıyla uçmuş. Sen âlem için, güzelliklerin toplandığı bir yer olursun. Görüldüğü gibi şiir, kapalı bir anlatım içermektedir. Sevgilinin kaşları üzerinden gülün aşk rüzgarıyla uçtuğu yer belirsiz kalmaktadır. Daha önce bunun ne ya da kim olduğu belirtilmeden o zamirinin kullanılmasıyla ortaya çıkan bu belirsizliği, şiirin başlığından hareketle, söz konusu olan yerin bahar olduğunu ileri sürerek ortadan kaldırmak mümkündür.

Beyaz etekliğinin ihtizâz-ı bâriki Öper nezâhatini bir bahâr-ı handânın,

Senin o refref-i pervâzın ey melek sanki Letâfetiyle saçar kalbe bir ümîd-i nevîn

Beyaz etekliğinin parıltılı titreyişi, gülen bir baharın temizliğini, saflığını öper; ey melek, senin kanadının o tüyü, kalbe yeni bir ümid verir.

O hâl-i rûh-güzâzınla ey perî-sîmâ Bütün mevâid-i vuslat, o tatlı sözleriniz Birer emel gibi rûhumda muhtazır şimdi…

Ey siması peri gibi olan, ruha rahatlık veren o halinle, bütün vuslat vaadleri ve tatlı sözleriniz birer emel gibi şimdi ruhumda can çekişmektedir.

Cenab Şahabeddin’in 1902 ve 1903 yıllarında yayımlanmış olan bu yedi şiirden biri tabiatla, diğerleri ise aşkla ilgilidir. Şiirler, hem biçim hem de muhteva bakımından Servet-i Fünûn şiirinin genel özelliklerini yansıtır niteliktedir. Hepsinde de kederli bir insanın ruh hali kendini hissettirmektedir.

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir