Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ
Demokrasi ve İnsan Hakları Ada Yayınları Ders Kitabı Cevapları

Demokrasi ve İnsan Hakları Ada Yayınları Ders Kitabı Sayfa 109 Cevabı

Demokrasi ve İnsan Hakları Ada Yayınları Ders Kitabı Sayfa 109 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “Demokrasi ve İnsan Hakları Ada Yayınları Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Günsu TÜZÜN tarafından 163 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Ebru YÜCESAN tarafından yapılmış.

Demokrasi ve İnsan Hakları Ada Yayınları Ders Kitabı Sayfa 109 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

A. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. İnsanlar, kültürel ve kişisel özellikler bakımından birbirinden farklıdırlar. Dili, dini, kültürü, yeme içme ve giyim kuşam alışkanlıkları ve çeşitli ritüelleri farklıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) İnsanların farklı olması, aynı toplum içinde kabul edilebilir değildir.
B) Yalnızca farklı toplumların kültürleri farklı olabilir.
C) Aynı toplum içinde, farklı kültürel özellikleri olanları genel kültür içinde eritmeliyiz.
D) Kültürel farklılıklara saygı duymak zorunda değiliz.
E) Kültürel farklılıkların doğal olduğunu kabul ederek farklı kültür ve değerlere saygı duymalıyız.

  • Cevap: E

2. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 1. maddesinde, “Bütün insanlar özgür; onur ve hakları yönünden eşit doğarlar.” denilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hangi ırktan, renkten, dinden, kültürden vb. olursa olsun bütün insanlar eşittir.
B) Eşitlik, uluslararası sözleşmelerce güvence altına alınmıştır.
C) Eşitlik ilkesi gereği her yurttaşın seçme ve seçilme hakkı vardır.
D) Eşitlik ilkesi gereği bütün vatandaşların oyları eşittir.
E) Hukuk bilgisi olan vatandaşla bilmeyen vatandaş mahkeme karşısında eşit haklara sahip değildir.

  • Cevap: E

3. Aşağıdakilerden hangisi uygulanırsa çeşitlilik bölünmez bütünlüğe zarar vermez?
A) Çeşitliliğin zenginlik olduğu kabul edilerek her türlü farklı kişi ya da grubun, kendi kültürünü yaşaması için özgür bir ortam sağlanmalıdır.
B) Düşünce özgürlüğü sağlanırsa kötü fikirler çoğalır ve toplumsal birlik bozulur onun için bazı kısıtlamalar getirilmelidir.
C) Etnik çeşitlilik zamanla ayrışmaya neden olacağından, etnik unsurlar asimile edilmelidir.
D) Çeşitliliğin her türünü ortadan kaldıracak bir politika uygulanmalıdır.
E) Çeşitlilik zenginlik değildir. Zamanla toplumu kargaşaya sürükler, onun için temel unsura tabi olacakları bir düzen kurulmalıdır.

  • Cevap: A

4. Toplumsal birlik ve bütünlüğe önem veren bir kişi, millî kültüre ait ortak değerleri benimser ve onları yüceltir.
Aşağıdakilerden hangisi, millî kültüre değer veren bir kişiden beklenen bir davranıştır?
A) Çoğunlukla farklı dillerde söylenen şarkıları dinler.
B) Millî ve dinî bayramlara katılarak gerekli saygıyı gösterir.
C) Tarihin geçmişte kaldığını, bizim için bir anlam ifade etmediğini, tarih birliği diye bir duyguya inanmadığını söyler.
D) Günümüzde bireysel vakit geçirmemizi sağlayan birçok olanağın olduğunu söyleyerek misafirlik gibi bir geleneğin yaşamaması gerektiğini savunur.
E) Millî marşların küresel dünyada bir saygınlığının kalmadığını savunur.

  • Cevap: B
Bu içeriğe emoji ile tepki ver

İlgili Yazılar

YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?
**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Close