Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / Demokrasi ve İnsan Hakları Ada Yayınları Ders Kitabı Cevapları / Demokrasi ve İnsan Hakları Ada Yayınları Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı

Demokrasi ve İnsan Hakları Ada Yayınları Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


Demokrasi ve İnsan Hakları Ada Yayınları Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “Demokrasi ve İnsan Hakları Ada Yayınları Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Günsu TÜZÜN tarafından 163 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Ebru YÜCESAN tarafından yapılmış.

Demokrasi ve İnsan Hakları Ada Yayınları Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

Soru:

1. Sizce bir toplumda demokrasi kültürünün varlığını gösteren özellikler nelerdir? Demokrasi kültürü nasıl bir sistemde gelişebilir? Görselden hareketle tartışınız.

 • Cevap: İnsan haklarının tanınması gelir. Çok partili siyasi hayatın varlığı, genel ve eşit oy hakkının tanınması ve seçimlerin yapılması da bu koşullardandır. Demokratik devlet düzeninin gereklerinden bir diğeri ise çoğunluğunun yönetim hakkının tanınması ve azınlığının korunmasıdır.Ayrıca;
  • Seçimlerin yapılması,
  • Genel ve eşit oy hakkının tanınması,
  • Çoğunluğun yönetim hakkının tanınması ve azınlığın korunması,
  • Çok partili siyasi hayatın varlığı,
  • İnsan haklarının tanınması da demokrasinin gereklerindendir.

2. Demokrasi kültürünün geliştiği toplumlarda, demokratik sistemin işleyişi nasıl olur? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Cumhurbaşkanını da halk seçmelidir. 2. Anayasa mahkemesi kararları halkın egemenliği (çoğunluğun  iradesi ve talebi) ile çatıştığında halkın dediğinin olması için yeni düzenlemeler yapılmalıdır. 3. Ülkeyi seçilmişler yönetmeli, bazı atanmışların egemenlik paylaşımında demokrasinin olmazsa olmazı korunmalıdır.

1. Aşağıda verilen “Yaşadıklarımız” başlıklı öyküyü okuyunuz ve öykünün sonunda verilen soruları yanıtlayınız.

2. Metnin arkasında verilen noktalı bölüme demokrasi kültürü ile demokratik sistemin işleyişi arasındaki ilişkiyi irdeleyen değerlendirme yazısı yazınız ve yazdıklarınızı sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Günümüzde gerek ülkemizde gerekse dünya genelinde üzerinde çok tartışılan kavramlardan biri “demokrasi”. En basit tanımıyla “halk yönetimi” şeklinde tanımlanabilen bu kavramın belirsizliği de öncelikle bu basit tanımın bir ürünü olarak ortaya çıkıyor. Demokrasi halkın yönetimi olduğuna göre, bu kavramın niteliğini ortaya koymada (bir veri olan) “halk” kavramının anlamı önemli hale geliyor. Bir başka deyişle, “halk” kavramından neyin anlaşıldığı, demokrasi kavramının içeriğinin temel belirleyicisi haline geliyor. halk” kavramının öznelliğinden dolayı “demokrasi” düşüncesinin evrenselliğinin aslında bulunmadığı yönünde görüşler de var.Demokrasi kültürü “kişilerin kendilerini yönetme yeteneklerini tanımlayan davranışlar, pratikler ve normlar” olarak tanımlanabilir. Daha uygulamaya dönük bir tanımla, demokrasi kültürü yurttaşların devlet yönetimine ilgi duymaları, her düzeydeki yönetim işlerine katılmaları, başkalarının fikirlerine saygı duymaları, sosyal yapıdaki farklılıklara karşı hoşgörülü olmaları ve emir alıp emir vermekten çok eşitlikçi ilişkiler içinde olmalarıdır.

3. “Bilgi Notu” başlığı altında verilen metni okuyunuz ve metnin altında verilen soruları yanıtlayınız.

 • Cevap:
8
like
9
love
2
haha
0
wow
1
sad
8
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir