Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

Demokrasi ve İnsan Hakları Ada Yayınları Ders Kitabı Sayfa 29 Cevabı

Demokrasi ve İnsan Hakları Ada Yayınları Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / Demokrasi ve İnsan Hakları Ada Yayınları Ders Kitabı Cevapları / Demokrasi ve İnsan Hakları Ada Yayınları Ders Kitabı Sayfa 30 Cevabı

Demokrasi ve İnsan Hakları Ada Yayınları Ders Kitabı Sayfa 30 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


Demokrasi ve İnsan Hakları Ada Yayınları Ders Kitabı Sayfa 30 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “Demokrasi ve İnsan Hakları Ada Yayınları Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Günsu TÜZÜN tarafından 163 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Ebru YÜCESAN tarafından yapılmış.

Demokrasi ve İnsan Hakları Ada Yayınları Ders Kitabı Sayfa 30 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

Soru:

B. Aşağıda verilen açıklamalardaki boş bırakılan bölümleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.
demokratik vatandaşın temsilî demokrasi doğrudan demokrasi devlet siyasi parti yönetim

1. Vatandaş olma hakkına sahip bireylerin “agora” denilen alanda toplandığı ve ülke meselelerini görüşerek karara bağladığı demokrasi biçimine………..DOĞRUDAN DEMOKRASİ….………………………………..denir.
2. Vatandaşların temsilcilerini seçtiği, seçilen temsilcilerin hükûmeti oluşturduğu ve ona güvenoyu verdiği,
kuvvetler ayrılığının uygulandığı demokrasi biçimine..TEMSİLİ DEMOKRASİ…….…….denir.
3. Seçimi kazanmak ve hükûmeti kurmak amacıyla örgütlenmiş insanların oluşturduğu gruba……………….
…………SİYASİ.….PARTİ.………….denir.
4. Cumhuriyet bir……....YÖNETİM..……………..şekli, demokrasi ise bir……YAŞAM... ……..biçimidir.
5. Hak ve özgürlüklerini bilme, görev ve sorumluluklarını yerine getirme, aktif olma, özerk davranma vb. özellikleridir.

C. Aşağıdaki açıklamalardan doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
1. ( D ) Hukuk devletinde, bütün karar ve faaliyetler hukuka uygun olarak yapılır ve hukukun üstünlüğü
ilkesi kabul edilir.
2. ( D ) Sivil toplum kuruluşları, vatandaşların yönetime aktif katılımına yardımcı olan yapılardır.
3. ( Y ) Siyasi partiler demokrasinin ilkelerinden biri değildir.
4. ( Y ) Ülkemizde doğrudan demokrasi modeli uygulanmaktadır.
5. ( D ) Devlet başkanlığının temsilî olduğu, yürütmeyi ve yasamayı meclisin üstlendiği sisteme meclis
hükûmeti denir.

Ç. Aşağıda verilen açık uçlu soruları yanıtlayınız.

1. Karl Popper’ın “Demokrasi, hiçbir zaman var olmamış bir şeyin adıdır.” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

  • Cevap: Karl Popper’ın ”Demokrasi, hiçbir zaman var olmamış bir şeyin adıdır.” sözüyle anlatılmak istenen adına temsili demokrasi de denilen meclis yapılanması şekilde uygulanan siyasi yapının hiçbir zaman doğrudan demokrasi ilkelerine uymayacağıdır. Demokrasinin bilinen ve sık kullanılan iki türü vardır: Temsili ve doğrudan demokrasi.Temsili demokraside vatandaşlar kendi haklarını temsil etmek üzere oy vererek bir meclis oluşturur. Doğrudan demokraside ise her kararda referanduma gidilir.Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu ülkelerde temsili demokrasi uygulanır. Ancak litaratürde ana demokrasi doğrudan demokrasidir. Popper bu sözüyle bu bağlamda bir atıfta bulunur

2. Demokrasinin varlığını gösteren ilkeleri belirtiniz.

  • Cevap:Milli egemenlik
  • seçme seçilme hakkı
  • katılım
  • özgürlük
  • eşitlik
  • hukuk devleti

3. Andrew Gines’in, “Pasif ve ilgisiz vatandaşlar asla sürdürülebilir bir dünya yaratamazlar.” sözünü, demokratik vatandaşlık bilincine sahip olmanın demokratik sürecin işleyişine etkisi açısından değerlendiriniz.

  • Cevap: Sürdürülebilir bir dünya için ilk önce geçmişimizi bilmemiz gerek. Geçmişten ders alarak ve tecrübe kazanarak doğru şekilde ilerleyebiliriz. Dolayısıyla geçmişi ve geleceği umurunda olmayan cahil insanların ülkeye hiçbir katkısı yoktur, katkısı olmayan insanların arttığı bir ülkede ise ileriye yönelik, gelecekteki insanlara katkı sağlayacak hiçbir şey miras kalmayacaktır. Bu zincirleme şeklinde devam ederse kendileri gibi içindeki yaşadıkları vatanda yok olacaktır.

4. Demokrasinin temel değerlerini sıralayarak değerlerin demokratik sistemin işleyişine katkısını açıklayınız.

  • Cevap: Her insan bu hayata geldiği andan itibaren bir takım haklara sahip olur. Bu haklar her insan için aynı olduğundan dolayı her insan eşit olarak kabul edilmektedir. Bu eşitliğin sağlanması ve insanların haklarını yaşayabilmesi için toplumda bulunan hukuk sisteminin bu temel değerleri güvence altına alması gerekir. Bu durumda toplumda adalet sağlanmış olur. Bu temel değerlerin insanlar tarafından benimsenmesi durumunda insanlarda var olan sorumluluk bilinci de artmaktadır.Demokrasi anlayışında yer alan temel değerlerin insanlar tarafından benimsenmesi halinde toplum mutlu ve huzurlu bir şekilde hayat sürmesine ortam hazırlanmış olur. Bir insanın duygu ve düşüncelerini, başka bir insanın hakkına saygısızlık etmeden ifade edebilmesi, o insanın özgür olduğu anlamına gelir. Özgürlük kavramının var olduğu toplumlar her zaman geleceğe ışık tutar.

5. Parlamenter demokrasi ile başkanlık sistemi arasındaki benzer ve farklı yönleri açıklayınız.

  • Cevap:  Başkanlık sisteminde yürütmenin başı doğrudan halkın oylarıyla seçilen başkandır, parlamenter sistemde ise yürütmenin başı TBMM üyeleri arasından cumhurbaşkanınca atanan başbakandır. Başkanlık sistemi ile parlamenter sistem arasındaki en büyük fark yürütmenin başının seçiliş şeklidir. Biri halk tarafından doğrudan seçilirken, diğeri yasama organı tarafından seçilir.
90
like
10
love
3
haha
4
wow
11
sad
33
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir