Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
4 Yıllık Bölümler

Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Yüksekokul) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Yüksekokul) Taban Puanları, Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Yüksekokul) Başarı Sıralamaları, Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Yüksekokul) Başarı Sıralaması ile ilgili yazımızı sizler için hazırladık.

Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Yüksekokul) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Türk Ekonomisi ve piyasaları ile iç ve dış emlak sektörünün gereksinim duyduğu yeni meslek alanlarından birisi de Gayrimenkul ve Varlık Değerleme uzmanlığıdır. Bununla birlikte, günümüzde özellikle metropol kentlerde gündeme gelen kentsel dönüşüm projelerinde uygulamaların, değer esaslı olarak yapılabilmesine olanak sağlamak için Gayrimenkul ve Varlık Değerlemenin önem kazanacağı bir gerçektir. Gayrimenkul ve Varlık Değerlemenin konusunu; gayrimenkullerin, menkullerin ve bunlara bağlı hakların ve yükümlülüklerin; şirketler ve bankaların bilânçolarında kayıtlı olan varlıkların, bunların aldıkları teminatların, yaptıkları sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülüklerin ve bunlara benzer birçok varlıkların belirli bir tarihteki değerlerinin değerleme uzmanı eli ile tarafsız olarak belirlenmesi hususlarını kapsamaktadır.

Diğer taraftan küreselleşmenin ve kentsel dönüşümün etkisiyle birlikte gayrimenkule olan ilginin artması varlık değerlemesinin gün geçtikçe öneminin artmasına sebep olmaktadır. Gayrimenkul ve Varlık Değerlemesinin kalitesi, büyük ölçüde bu konuda yetişmiş değerleme uzmanlarının kalitesine bağlı olmaktadır. Bununla birlikte emlak sektörü alanında ülkemizin megapol kentlerinde kentsel dönüşüm projeleri hız kazanmıştır. Özellikle çarpık kentleşmeyi ve çevre sorunlarını minimize etmek amacıyla yetişmiş değerleme uzmanlarına ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir. Bu bölüm mezunları ile yerel yönetimler ve sivil emlak sektöründeki kamu kurum ve kuruluşlarının gayrimenkul ve varlık değerleme hizmetlerinde çalışacak uzman kadroların yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

Çalışma Alanları 

“Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Bölümü” mezunları, gerek iç gerekse dış emlak sektörünün gerektirdiği gayrimenkul ve varlık değerleme hizmetlerini karşılamayı amaçlamaktadır, Bölüm mezunlarının iş bulabilme ve çalışma alanları şunlardır: bankalar ve finansal kiralama şirketleri, gayrimenkul yönetimi ve emlâk müşavirlikleri, plânlama kuruluşları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, arazi ve arsa geliştirme ve yapı kuruluşları (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı gibi), kamu kuruluşlarının inşaat, emlâk ve kamulaştırma birimleri, harita ve inşaat firmaları, gayrimenkul finansman, gayrimenkul değerleme (ekspertiz) şirketleri, gayrimenkul proje geliştirme, yönetim ve denetim kuruluşları, sigorta şirketleri, Özelleştirme İdaresi, Gelir İdaresi ve Milli Emlâk Genel Müdürlüğüdür. Yukarıda sayılan çalışma alanlarının fazlalılığından ve çeşitliğinden bölüm mezunlarının iş bulma ve çalışma konusunda hiç güçlük çekmeyecekleri kolaylıkla anlaşılabilmektedir.

Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Yüksekokul) Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ” ile ilgili yazımızı beğendiyseniz sosyal medyada paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz.

2023 Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!