Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
3. Sınıf Türkçe Gizem Yayıncılık

Gemiler Nasıl Yüzer? Metni Etkinlik Cevapları (3. Sınıf Türkçe)

Gemiler Nasıl Yüzer? metni cevapları ve soruları, Gizem Yayıncılık 3. Sınıf Türkçe Ders kitabı sayfa 200-201-202-203-204-205 (Bilim ve Teknoloji)

Gemiler Nasıl Yüzer? Metni Cevapları

1. ETKİNLİK

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Gizem Yayıncılık Sayfa 199 Cevabı

Resimlerdeki deniz taşıtlarının adlarını yazalım.

 • Cevap:

2. ETKİNLİK 

“Gemiler Nasıl Yüzer?” metnini önce sessiz, sonra sesli olarak okuyalım. Okuma sonrasında aşağıdaki yönergeleri uygulayalım.

• Metnin başlığını yazalım.

 • Cevap: Gemiler nasıl yüzer?

• Metnin ilk cümlesini yazalım.

 • Cevap: Bir zamanlar ben de çocuktum.

• Metnin ilk cümlesini hecelerine ayıralım.

 • Cevap: Bir za-man-lar ben- de ço-cuk-tum.

• Metnin son cümlesini yazalım.

 • Cevap: Gemilerle ilgili öğrendiğim bilgiler, onları çok sevmemin başlangıcıydı belki de…

• Metnin son cümlesini hecelerine ayıralım.

 • Cevap: Ge-mi-ler-le il-gi-li öğ-ren-di-ğim bil-gi-ler, on-lar-rı çok sev-me-min baş-lan-gı-cıy-dı bel-ki-de…

• Metnin yazarının adını ve soyadını yazalım.

 • Cevap: Soner GÜLSÖKEN

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Gizem Yayıncılık Sayfa 200 Cevabı

Gemiler Nasıl Yüzer?

Bir zamanlar ben de çocuktum. Hem de çok meraklı bir çocuk! Sürekli büyüklerime bir şeyler sorardım. Onların yaptığı açıklamaları dikkatle dinlerdim. Bazen büyüklerim sorduğum sorulardan sıkılırdı. Neyse ki bir ağabeyim vardı. Her soruma sıkılmadan cevap verirdi. Yine bir gün kafamı kurcalayan bir soruyu sormuştum ona: “Gemiler nasıl yüzer?” demiştim. Öyle ya… Denize fırlattığımız bir taş, suyun dibini buluyor. Dev gibi kocaman tekneler nasıl oluyor da suyun üstünde durabiliyor?

“Gel bakalım.” dedi ağabeyim. “Anlatayım sana…” Doğruca seramik atölyesinin yolunu tuttuk. Atölyeye gittiğimizde koca seramik çamurundan iki parça kopardık. Ağabeyim bu iki parçayı terazi ile tarttı. Eşit ağırlıklarda olmasını sağladı. Bir parçasını top gibi yuvarladı. Diğer parçayı da küçük bir kayık biçimine soktu. Sonra büyükçe bir kovaya su doldurduk. Önce top gibi olan parçayı suya bıraktık. Hemen battı. Daha sonra dikkatlice diğer parçayı bıraktık suya. O batmadı. Şaşkınlık içinde batan ve batmayan çamur parçalarına bakakalmıştım. Yüzen çamur parçasıyla oynarken ağabeyim anlatmaya başladı. Ben de dinlemeye.

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Gizem Yayıncılık Sayfa 201 Cevabı

Herhangi bir cismi suya bıraktığımızda cisim suyu yanlara doğru itermiş. Yani suyun yerini değiştirirmiş. Su da buna karşı o cismi itermiş. Buna suyun kaldırma kuvveti denirmiş. Cisim ne kadar büyük olursa suyun kaldırma kuvveti de o kadar büyük olurmuş. Bir cismin yüzebilmesi için yerini değiştirdiği suyun miktarının ağırlığına eşit ya da ondan daha büyük olması gerekirmiş. Cismin yerini değiştirdiği suyun miktarı, o cismin şekline de bağlıymış. Biz çamurun şeklini değiştirerek onu bir kayık hâline sokmuştuk ya… Böylece onun yerini değiştireceği suyun miktarını artırmışız. Bu nedenle batmamış. Ama top biçimindeki çamur, suyun yerini yeterince değiştiremediği için hemen batmış. Ağabeyim bunları anlattıktan sonra şöyle tamamlamıştı sözlerini: “İşte ufaklık. Koca gemiler bu yüzden yüzer. Tonlarca çeliğe uygun şekil verilir ve yüzmesi sağlanır.” Gemilerin nasıl yüzdüklerini yıllar önce ağabeyimden böyle öğrenmiştim. Gemilerle ilgili öğrendiğim bilgiler, onları çok sevmemin başlangıcıydı belki de…

3. ETKİNLİK 

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Gizem Yayıncılık Sayfa 202 Cevabı

a. Aşağıdaki kelimelerle anlamlarını aynı numaraları vererek eşleştirelim.

 • Cevap:

b. Aşağıdaki cümleleri yukarıdaki kelimelerden uygun olanlarıyla tamamlayalım.

 • Cevap:

Ablam yarın atölyeye gittiğinde güzel bir resmimi çizeceğini söyledi.
Amcamın Fransa’dan getirdiği seramik vazoyu sehpanın üzerine koyduk.
Bu köprünün yapımında, sağlam olması için çok fazla çelik kullanılmış.

4. ETKİNLİK 

a. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazalım.

 • Cevap:

(Y) Taş parçası suya atıldığında suyun yüzeyinde durur.
(D) Kayık biçimindeki nesneler suyun dibine batmaz.
(D) Cismin suda batmaması ağırlığına bağlıdır.
(D) Bir cismin yüzmesi şekline bağlıdır.
(Y) Cisim ne kadar küçükse kaldırma kuvveti o kadar çoktur.
(D) Top biçimindeki çamur suyun yerini yeterince değiştiremediği için batmıştır.

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Gizem Yayıncılık Sayfa 203 Cevabı

b. Okuduğumuz metinle ilgili bir soru hazırlayarak bir arkadaşımıza soralım. Soruyu ve arkadaşımızın verdiği cevabı yazalım.

 • Cevap:

Soru: Gemiler nasıl yüzer?
Cevap: Gemiler geniş yapıları ve oyuk yapısı sebebiyle içlerinde çok fazla hava barındırırlar. Toplam yoğunlukları büyük oranda azalır ve böylece suyun yoğunluğundan daha az bir yoğunluğa sahip olur. Bu şekilde gemiler su yüzeyinde kalabilirler.

c. Aşağıdaki yönergeleri uygulayalım. Yaptığımız gözlem sonucunda ne olduğunu yazalım.

Araç gereçler: leğen, su, kil, terazi.

Uygulama aşamaları:

• Getirdiğimiz leğeni su ile dolduralım.
• Birbirine eşit ağırlıkta iki parça kil alalım.
• Killerden birini top, diğerini kayık şekline getirelim.
• Her iki kil parçasını da suya bırakalım.

 • Cevap: Sonuç: Top şeklinde yaptığımız kil batmasına rağmen, kayık haline getirdiğimiz kil batmadan yüzdü.

5. ETKİNLİK 

Aşağıdaki kutucuklara gelmesi gereken noktalama işaretlerini yazalım.

 • Cevap:

Yine bir gün kafamı kurcalayan bir soruyu sormuştum ona (:) (“) Gemiler nasıl yüzer (?) (”) demiştim (.)
Öyle ya (…) Denize fırlattığımız bir taş suyun dibini buluyor (.) Dev gibi kocaman tekneler nasıl oluyor da suyun üstünde durabiliyor (?)
(“) Gel bakalım (.) (”) dedi ağabeyim (.) (“) Anlatayım sana (…) (”)
Doğruca seramik atölyesinin yolunu tuttuk (.) Atölyeye gittiğimizde koca seramik çamurundan iki parça kopardık (.) Ağabeyim bu iki parçayı terazi ile tarttı (.) Eşit ağırlıklarda olmasını sağladı (.) Bir parçasını top gibi yuvarladı (.) Diğer parçayı da küçük bir kayık biçimine soktu (.)

6. ETKİNLİK 

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Gizem Yayıncılık Sayfa 205 Cevabı

Bir kaptan olduğumuzu hayal edelim. Gemimizle nerelere gitmek ve neler yapmak istediğimizi arkadaşlarımıza anlatalım.

Konuşurken aşağıdaki kurallara dikkat edelim:
• Görseller kullanarak ya da çizimler yaparak anlatımımızı zenginleştirelim.
• Beden dilimizi etkili kullanalım.

 • Cevap: Bir kaptan olsaydım uzak ve hiç görmediğim yerlere gitmek isterdim. Oradaki insanlarla tanışmak, güzel yerleri gezmek, güzel yemeklerinden yemek isterdim.

7. ETKİNLİK 

Hem denizde hem karada gidebilen bir taşıt tasarlayarak resmini çizelim. Tasarladığımız taşıtın özelliklerini noktalı yerlere azalım.

 • Cevap:

8. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruların cevaplarını söyleyelim.

• Taşıtlar hayatımızı nasıl kolaylaştırıyor?

 • Cevap: Taşıtlar hayatımızı bir yerden bir yere giderken güvenli ve hızlı bir şekilde gitmememizi sağlayarak kolaylaştırıyor.

• Bir yere seyahat edecek olsanız hangi taşıtı tercih edersiniz? Niçin?

 • Cevap: Bir yere seyahat edecek olsaydım uçağı tercih ederdim. Çünkü uçak hem güvenli hem de seyahat edeceğim yere çok daha hızlı bir şekilde gidebilirim.

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Gizem Yayıncılık Bilim ve Teknoloji Sayfa 200-201-202-203-204-205 Gemiler Nasıl Yüzer? Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
105
love
40
angry
16
unlike
15
clap
10
happy
7
confused
7
sad

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!