Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
8. Sınıf Türkçe Meb Yayınları

Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni Etkinlik Cevapları (8. Sınıf Türkçe)

Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar metni cevapları ve soruları, Meb Yayınları 8. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 80-81-82-83-84-85-86-87 (Bilim ve Teknoloji)

Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni Cevapları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 80 Cevabı

HAZIRLIK

1. Teknoloji bağımlılığı deyince aklınıza ne geliyor? Açıklayınız.

 • Cevap: Kişinin sürekli ve aşırı şekilde teknolojik aletlerle ilgilenmesi sonucu teknolojinin zararlı yönlerine maruz kalması, sosyal hayatının zarar görmesi aklımıza geliyor.

2. Günde ne kadar zamanınızı cep telefonuyla ya da bilgisayar başında geçiriyorsunuz? Bu süre sizce ne kadar olmalıdır?

 • Cevap: Günde en fazla toplam iki saatimi cep telefonu ya da bilgisayar başında geçiriyorum. Teknolojik aletler sadece ihtiyaç duyulduğunda kullanılmalıdır. Ders çalışma, iletişim ve eğlence için toplamda iki saatin yeterli olacağını düşünüyorum.

**********

İnternet teknolojisinin gelişim göstermesi, akıllı telefon ve tablet kullanımının yaygınlaşmasıyla bireyler teknoloji bağımlısı durumuna gelmişlerdir. Teknoloji bağımlılığı en az madde bağımlılığı kadar tehlike arz edici bir durum olmakla birlikte zamanında tedavi edilemezse bireylerin psikolojik ve sosyolojik dünyalarını derinden etkileyebilmektedir. E-has- talıklar olarak da ifade edebileceğimiz psikolojik rahatsızlıklar dijital teknoloji ve sosyal medyanın ivme kazanmasıyla had safhaya ulaşmıştır. Dijital bağımlılık, başta teknolojik araç ve uygulamaların günlük yaşantımıza olumsuz etkilerini, Internet bağımlılığını, cep telefonu bağımlılığını, sosyal medya bağımlılığını ve dijital oyun bağımlılığını içermektedir.

1. ETKİNLİK

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 82 Cevabı

Anlamı verilen sözcük ve sözcük gruplarını bulunuz. Boşluklara uygun harfleri yerleştiriniz.

 • Cevap:

2. ETKİNLİK 

Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Bireyleri, teknoloji bağımlısı durumuna getiren etkenler nelerdir? Açıklayınız.

 • Cevap: İnternet teknolojisinin gelişim göstermesi, akıllı telefon ve tablet kullanımının yaygınlaşması bireyleri teknoloji bağımlısı durumuna getiren etkenlerdir.

2. “Dijital bağımlılık” neleri içermektedir? Çevrenizde dijital bağımlılığı olan insanlar var mı?

 • Cevap: Teknolojik araç ve uygulamaların günlük yaşantımıza olumsuz etkilerini, internet bağımlılığını, cep telefonu bağımlılığını, sosyal medya bağımlılığını ve dijital oyun bağımlılığını içermektedir. (örnek) Çevremde dijital bağımlılığı olan insanlar vardır. Kuzenim oyun bağımlısıdır.

3. Dijital çağın en yaygın e-hastalığı nedir? Bu hastalığın sonuçları nelerdir?

 • Cevap: Phubbing’dir (fabbing). Bireylerin asosyalleşerek toplumdan kopmasına neden olmaktadır.

4. “Siberkondria” hastalığına yakalananlar neler yapmaktadırlar? Açıklayınız.

 • Cevap: Her bir sağlık problemini internetten araştırmakta ve doktorlara itibar etmemektedirler.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 83 Cevabı

5. E-hastalığa yakalanmış kişiler sizce bu hastalıktan nasıl kurtulabilirler? Açıklayınız.

 • Cevap: En başta teknolojiyi bir ihtiyaç değil, yardımcı olarak görmelidirler. Hastalıktan kurtulmak için bir süre tüm teknolojik aletlerden uzak durmalıdırlar.

6. Hayalet titreşim hastalığının belirtileri nelerdir? Çevrenizde bu belirtileri gösteren bir tanıdığınız var mı?

 • Cevap:

3. ETKİNLİK 

Aşağıdaki ifadelerden hangisi okuduğunuz metinden çıkarılamaz? İşaretleyiniz.

( ) Teknoloji bağımlılığı en az madde bağımlılığı kadar tehlikelidir.
() E-hastalıklar teknoloji ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla ortaya çıkmıştır.
(X) E-hastalıklar kolay tedavi edilir.
(X) E-hastalıklara en çok gençler yakalanır.
( ) “Akıllı telefon bağımlılığı” bireylerin asosyalleşmesine neden olur.
(X) E-hastalıklarla baş etmek için ailemizden yardım alabiliriz.

4. ETKİNLİK 

Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar” metninde koyu ve farklı yazı karakteri ile yazılmış sözcük ve sözcük gruplarını tespit ediniz. Yazı karakterini bu şekilde kullanmanın amacı ne olabilir?

 • Cevap: E-hastalıklar, Dijital bağımlılık, phubbing, siberkondria, Elektronik uykusuzluk, fantom, vibrasyon. Yazı karakterini bu şekilde kullanmanın amacı okuyucunun dikkatini çekmektir.

5. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 84 Cevabı

Paragraftaki ifadeleri kullanan kişi hangi türde yazılar yazmaktadır? Alttaki boşluğa yazınız.

“Benim gazetede bir köşem vardır. Bu köşemde güncel olayları değerlendirir, sıcağı sıcağına okuyucuya anlatırım. Ayrıntıya girip de okuyucumu yormak istemem çünkü yarın da sonraki gün de karşısında olacağım okuyucumun. “

Yazar……….türünde yazılar yazmaktadır.

 • Cevap: Yazar fıkra (köşe yazısı) türünde yazılar yazmaktadır.

6. ETKİNLİK 

a) “Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” ile ilgili grafiği inceleyeniz.

 • Cevap: Kitapta hata yapılıp açıklama renkleri verilmemiştir. Aşağıdaki görselden grafiğin doğru halini görebilirsiniz.

b) Grafiğe göre doğru olan bilgilerin başına “D”, yanlış olan bilgilerin başına “Y” yazınız.

(Y) 16-74 yaş grubu bireylerde 2016 yılında internet kullanımı bilgisayar kullanımına göre daha azdır.
(Y) 16-74 yaş grubu bireylerde bilgisayar kullanımı 2011 yılında %50’nin üzerindedir.
(D) Grafiğe göre internet erişimi imkânı olan hanelerin oranı son üç yılda artmıştır.

7. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 85 Cevabı

Öğretmeninizin, aşağıdaki e-postayı ailenize gönderdiğini hayal ediniz. Okuduğunuz e-postaya göre soruları yanıtlayınız.

Merhaba Değerli Velilerim,
Yeni teknolojiler özellikle de internet, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olarak dünyanın birçok yerinde, hemen her yaştan insanın hayatında yer almaktadır. Hiç şüphesiz doğru kullanılması hâlinde hayatı oldukça kolaylaştıran internet doğru kullanılmadığı takdirde bağımlılık yaratabilir. Söz konusu bağımlılık riskini de yeni teknolojileri hayatının her alanında gören, yeni teknolojilerin yabancısı olmayan çocuklar ve gençler taşımaktadır. Dolayısıyla gençleri teknoloji bağımlılığından koruma çalışmalarına öncelik verilmelidir.
Sîzlerden bu konuda daha dikkatli davranmanızı rica ediyorum. İyi günler.

1. E-postanın içeriğinde hangi sorundan bahsedilmiştir?

 • Cevap: Teknoloji bağımlılığı sorununda bahsetmiş.

2. Veliniz e-postadaki bu soruna nasıl bir çözüm bulabilir? Açıklayınız.

 • Cevap: Teknolojik aletleri kullanmamız konusunda sınırlılık getirebilir. Mesela bilgisayarla oyun saatini 1 saat olarak belirleyebilir.

8. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 86 Cevabı

Derse hazırlık bölümünde araştırdığınız konu ile ilgili münazara yapmak için gruplara ayrılınız. Aşağıdaki yargılardan birini seçiniz. Jüri üyelerini belirleyiniz. Grup sözcüsü belirleyiniz. Grubunuzun düşüncelerini aşağıdaki ölçütlere göre diğer gruba karşı savunmaya çalışınız.

 • Cevap: Münazara sınıfta yapılacaktır. Münazara için aşağıdaki butona tıklayarak ulaşabileceğiniz yazıdan faydalanabilirsiniz.

9. ETKİNLİK 

Aşağıdaki görseli yorumlayarak görselle ilgili görüşlerinizi bir paragraf şeklinde yazınız.

 • Cevap: Görselde teknolojik bazı simgeler, bir cep telefonu ve cep telefonunun içerisinde tutsak olan bir çocuk görüyoruz. Görseldeki çocuk teknoloji bağımlılığı temsil etmektedir. Etrafı teknolojiyle çevrili bu çocuk bağımlı hale gelerek teknolojiye tutsak olmuştur. Çocuğun duruşundan, yani beden dilinden bu bağımlılıktan kurtulmak istediğini anlıyoruz.

10. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 87 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerdeki özne ve yüklemlerin altını çiziniz.

 • Cevap:

 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 87 Cevabı

Gelecek Derse Hazırlık

Hulusi Behçet, Gazi Yaşargil, Afet İnan, Oktay Sinanoğlu ve Sabiha Gökçen hakkında araştırma yapınız.

 • Cevap:

HULUSİ BEHÇET

GAZİ YAŞARGİL

AFET İNAN

OKTAY SİNANOĞLU

SABİHA GÖKÇEN

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Tema Bilim ve Teknoloji Sayfa 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2022 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
962
450
149
133
330
71
81

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!