Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
8. Sınıf Türkçe Meb Yayınları

Gündüzünü Kaybeden Kuş Metni Etkinlik Cevapları (8. Sınıf Türkçe)

Gündüzünü Kaybeden Kuş metni cevapları ve soruları, Meb Yayınları 8. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 234-235-236-237-238-239-240-241 (Doğa ve Evren)

Gündüzünü Kaybeden Kuş Metni Cevapları

HAZIRLIK

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 234 Cevabı

1. Hayvanların doğal ortamından uzaklaştırılarak bir kafesin içinde yaşamlarını sürdürmeleri konusunda ne düşünüyorsunuz?

 • Cevap: Bu dünyada hangi canlı olursa olsun en önemli şey bence özgürlüktür. Özgürlüğü elinden zorla alınmış bir canlının bu dünyada ne yazık ki kanadı kolu kırılmış bir kuştan farkı yoktur. O yüzden hayvanların doğal ortamlarından alınarak bir kafese konması bence gaddarlık ve onlara yapılacak en büyük kötülüktür.

2. İnsanların keyif için avlanmasını doğru buluyor musunuz? Niçin?

 • Cevap: Hayır doğru bulmuyorum. Avlanma ancak karın doyurmak veya ölmemek için gerekli olan besini almak amacıyla yapılırsa anlam taşır, ancak keyif için bir başka canlıyı öldürme bence cinayetten farksızdır.

Martılardan söz etmiyorum. Onları sayısız çığrış ve çırpınışlarıyla kıyılarda görür, durur ve görmesini de severiz. Ama o bildiğimiz martılardan çok daha büyük ve kanatları çok daha uzun bir açık deniz martısı vardır. Onlara Güney Akdeniz’de “miho” derler. İşte onlardan söz etmek istiyorum.
Sanki kuş değildir de kanatlanmış bir köpük parçası -ne bileyim- bir ıssızlık parçasıdır. Denizin o hırlayan uçurumları, tepetakla dönmüş Niagara (Niyagara) Şelaleleri gibi havaya yükselirken onlara gün doğdu demektir. İşte o zaman fırtınayı da kara bulutları da ta aşağılarda bırakırlar. İnsanın hayalini bile korkutan, çıldırtacak yüksekliklere çıkarlar. Göklerin koynunda küçücük mavi bir nokta olurlar. O nokta, çıkar çıkar da maviliklerde erir. Ve acayip kuş, maviler sahrasında, sükût ve sükûnet içinde yapayalnız kalır. Fırtınasız, açık havada başka bir âlemden geliyormuş gibi, ara sıra uzak bir çağırış duyulur gibi olur. İnsan, “Acaba gök mavileri mi dile geldi?” diye dört yana bakınır durur. Oysa öten, denizin kartalıdır. Bu fırtınalar imparatorunun hızı kasırgayı aşar. Rakibi ancak şimşektir. Denizin ve sonsuzlukların bu kayıtsız seyircisi, karaların kartalı ve akbabası gibi yırtıcı gagalı ve pençeli değildir. Enginin bu kuşu en yükseklerde uçan bir ak bulutun hayatını yaşar.
Hacı Süleyman şafaktan beri elde çifte, önde köpek, kıyı kıyı taban tepiyordu. Tan yeri uyanır

1. ETKİNLİK

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 234 Cevabı

Anlamı verilen sözcük ve sözcük gruplarını bulunuz. Boşluklara uygun harfleri yerleştiriniz.

Hırıltıyla ses çıkarmak. (HORLAMA)
Başı aşağı gelecek biçimde. (TEPETAKLA)
Çöl. (SAHRA)
Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, çok geniş, vâsi. (ENGİN)
Güneş doğmadan az önce beliren aydınlık. (ŞAFAK)
İki namlulu av tüfeği. (ÇİFTE)
Güneşin doğmak üzere olduğu sırada, ufukta hafifçe aydınlanan yer. (TAN YERİ)
Birine esenlik dileyerek ayrılmak, veda etmek. (ESENLEMEK)
Kaz, ördek, güvercin vb. bazı kuş yavrularının civcivlikten sonraki durumu. (PALAZ)
Sedef otugillerden, yaprakları almaşık, çiçekleri beyaz renkte, susama benzeyen tohumları acı olan, halk hekimliğinde tedavi amaçlı, tütsü olarak kullanılan bir bitki. (ÜZERİK)

 • Cevap:

2. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 236 Cevabı

“Gündüzünü Kaybeden Kuş” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

Yazar metinde hangi tür martılardan söz ediyor? Sözü edilen martıyı hiç duydunuz mu?

 • Cevap: Yazar metinde martılardan çok daha büyük ve kanatları çok daha uzun bir açık deniz martısından bahseder. Onlara Güney Akdeniz’de “miho” derlermiş.

2. Metinde Miho’nun hangi özelliklerinden söz edilmiştir? Açıklayınız.

 • Cevap: Miho, Sanki kuş değildir de kanatlanmış bir köpük parçası, bir ıssızlık parçasıdır. İnsanın hayalini bile korkutan, çıldırtacak yüksekliklere çıkarmış. Göklerin koynunda küçücük mavi bir nokta olurmuş. O nokta, çıkar çıkar da maviliklerde erirmiş. Hatta fırtınalar imparatorunun hızı gibi hızı varmış ve bu hızla kasırgayı aşarmış.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 237 Cevabı

3. Hacı Süleyman’ın keklik avlamak istemesi ve avlayacak keklik bulamayınca öfkelenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Neden?

 • Cevap: İnsanoğlunun ne kadar hırslı olduğunu bu hırsından dolayı da ne kadar kötü biri olabileceği sonucunu çıkarmaktayım. Hacı Süleyman keklik bolluğunda avlanamayınca hıncını köpekten çıkaracak gibi bakar bunu gören zavallı köpek bile ondan kaçacak yer arar.

4. Hacı Süleyman niçin kuşları avlamak istiyor olabilir?

 • Cevap: Bence sırf başkaları bakın işte Hacı Süleyman ne büyük bir avcıdır nasıl bir yetenektir demeleri kendini övmeleri yani kısacası kendini tatmin etmek için avlanıyor olabilir.

5. “Miho hâlâ gündüzü arıyor ama bulamıyordu.” ifadesiyle yazarın anlatmak istediği ne olabilir?

 • Cevap: Ne yazık ki Miho kör olduğu için bir daha gündüzü göremeyecekti. Yuvasını ailesini bir daha görmeyecekti. Kör gözleriyle hayatı boyunca karanlıkta uçacaktı ve sonunda çakılıp ölecekti. Anlatılmak istenen bence bu.

6. Okuduğunuz metinden çıkardığınız sonuç nedir?

 • Cevap: İnsanların sırf kendi zevkleri, hırsları için doğadaki canlılara zarar vermeleri ne yazık ki çok kötü sonuçlar doğurabilmekte başka canlılara büyük zararlar vermektedir.

3. ETKİNLİK 

Gündüzünü Kaybeden Kuş” metnini özetleyiniz.

 • Cevap: Miho denen bir martı türü olan kuşun özelliklerinin sıralanmasıyla başlar metin. Ardından Hacı Süleyman’ın av merakı ve avlanamayınca oluşan sinirinin anlatılmasıyla devam eder. Ardından Hacı Süleyman’ın Miho’yu gözünden vurması Miho’nun kör olması ailesini bulamaması anlatılır.

4. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 238 Cevabı

“Gündüzünü Kaybeden Kuş” metninden alınan cümlelere, uygun söz sanatlarını örnekteki gibi yazınız.

Denizin o hırlayan uçurumları, tepetakla dönmüş Niagara şelaleleri gibi havaya yükselirken onlara gün doğdu demektir. benzetme
Fırtınasız, açık havada başka bir âlemden geliyormuş gibi, ara sıra uzak bir çağırış duyulur gibi olur. benzetme
Artık gece olmuştu, Miho hâlâ gündüzü arıyordu. karşıtlık 
Tanyeri uyanırken keklikler derelerden, yamaçlardan yeni doğan günü bütün kuşlar, böcekler, taşlar ve denizlerle selamlıyorlardı. kişileştirme
Bütün ana keklikler, “Merhaba!” diyerek gevezelik ediyor ve “Bir karanlık gece daha atlattık.” diye birbirlerini kutluyorlardı. konuşturma
İnsanın hayalini bile korkutan, çıldırtacak yüksekliklere çıkarlar. abartı

 • Cevap:

5. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 239 Cevabı

Aşağıdaki hikâyeleri konu ve kahramanlar bakımından karşılaştırınız.

Konu: İkisinde de zavallı minik kuşların avlanılması işlenmektedir.
Kahraman: Gündüzünü Arayan Kulun kahramanı Hacı Süleyman ve Miho iken, Son Kuşlar’da kahraman Konstantin Efendi’dir. Hacı Süleyman ve Konstantin birbirine benzer.  İkisi de kuşları avlamaktadır. Ama Hacı Süleyman zevk için Konstantin ise yemek için avlamaktadır.

6. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 240 Cevabı

Aşağıdaki paragraftan yola çıkarak nesli tükenen hayvanların korunması için yapılması gerekenleri ve nesillerinin tükenme nedenlerini arkadaşlarınızla tartışınız.

 • Cevap: İçinde yaşadığımız dünyada insandan başka canlılar da bulunmaktadır. Bunlar farklı çeşit ve türlerdeki bitkiler ile hayvanlardır. Hayvanlar alemini oluşturan canlıların yaşadıkları ortama, fiziksel yapılarına göre bir çok çeşidi vardır.  Hayvanları korumak ve nesillerinin tükenmesini önlemek için kurumsal çabaların yanında bireylerin de çaba göstermeleri lazımdır. Ülkemizde belirli zamanlarda uygulanan av yasağı, nesli tükenmekte olan av hayvanları için koruma işlevi görmektedir. Dönemsel av yasakları yanında avlanması kesinlikle yasak olan hayvan türleri de bulunmaktadır. Hayvanları avlanmaya karşı korumanın yanında, zorlu iklim koşullarında yaşamaya çalışan hayvanları da korumaya çalışmak gereklidir. Yine bir diğer önemli sorun da hayvanlara uygulanan şiddet veya kötü muamelelerdir. Bu tür kötü durum ve olaylara tanık olunduğunda resmi makamlara bildirmek gereklidir. Özellikle sokaklarda başıboş yaşamak zorunda kalan kedi ve köpek gibi canlıların kötü muameleye maruz kalmalarını önlemek, onların aç kalmamaları için önlemler almamız lazım. Örneğin kuru ekmek parçalarını, ekmek kırıntılarını duvar üstlerine ağaç diplerine veya büyük kaya gibi yükseltiler varsa oralara koymak doğru olabilir.

7. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerde yapılan anlatım bozukluklarını bulunuz. Doğrularını verilen boşluğa örnekteki gibi yazınız.

 • Cevap:

8. ETKİNLİK 

Derse hazırlık bölümünde küresel ısınma ile ilgili yaptığınız araştırmaların sonuçlarını verilen grafik ile destekleyerek bilgilendirici bir metin yazınız. Yararlandığınız kaynağı metnin sonuna ekleyiniz. 

 • Cevap: Doğa olayları sonucu ve insanlar tarafından salınan gazların, dünya yüzeyinden güneş ışınlarını tutması sonucunda ortalama sıcaklıkların artışına, küresel ısınma denir.NEDENİ

  Dünya, üzerine düşen güneş ışınları ile değil, bu ışınların dünya üzerine düşüp yansımasından dolayı ısınır. Yansıyan ışınlar atmosferdeki karbondioksit, metan ve su buharı gazları tarafından tutulur. Sera etkisi adı verilen bu olay sonucunda dünya ısınır.

  SONUÇLARI

  Küresel ısınma sonucunda dünyamızdaki buzullar erir. Buzulların erimesi, denizlerin kabarmasına, su baskınlarına neden olur. Yağmur yağışında artış meydana gelir. Bu da su baskınlarına neden olur. Fırtına ve sel gibi doğa olaylarının verdiği hasarlar çoğalır. Buzulların erimesinin yanı sıra, buharlaşma miktarı da artar. Bu da kuraklık ve çölleşmeye neden olur. Aşırı ısınma zirai faaliyetleri de etkiler. Isınma nedeniyle ziraat ürünlerinin yetiştirilmesi zorlaşır, bu ürünlerde azalış meydana gelir, yiyecek sıkıntısı baş gösterir. Küresel ısınma sağlığımızı da etkiler. Bitkilerin polen dönemi küresel ısınma nedeniyle uzamaktadır. Bu da polen alerjisi olan insanları etkilemektedir.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Yaşadığınız şehrin hava kirliliği oranı ile ilgili araştırma yapınız.

 • Cevap: Hava kirliliği PM2.5 olarak adlandırılan parçacıkları solumak zorunda kaldığımız için zararlı. Bu parçacıklar akciğer kanseri ya da astım gibi hastalıklara yol açabiliyor. Eğer belli bir alan içinde 2,5 mikrometreden daha küçük parçacıklar varsa bunlar özellikle akciğere nüfuz edebildiği için daha da tehlikeli oluyor. Yaşadığım şehir İstanbul hava kirliliğinde Dünya’da  46’ncı sırada yer alıyor. Yani neredeyse günde herkes 3 sigara içiyor gibi zehirlenmektedir.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 7. Tema Doğa ve Evren Sayfa 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 Gündüzünü Kaybeden Kuş Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2023 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
149
clap
30
angry
23
love
22
unlike
13
happy
10
confused
8
sad

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!