Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
İngilizce Yıldırım Yayınları Yes You Can A1.1 Ders Kitabı Cevapları

İngilizce Yıldırım Yayınları Yes You Can A1.1 Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı

İngilizce Yıldırım Yayınları Yes You Can A1.1 Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı

2017 – 2018 Eğitim Öğretim dönemiyle beraber pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen ders kitaplarından biri de “İngilizce Yıldırım Yayınları Yes You Can A1.1 Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Pınar ÖZMEN ve Dr. Nejla GEZMİŞ CEYHAN tarafından 93 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Serhan AVCI tarafından yapılmış.

İngilizce Yıldırım Yayınları Yes You Can A1.1 Student’s Book Sayfa 42 Cevapları“nda önce sorular yazıldı daha sonra cevaplar verildi.

SORULAR

THEME 3 PART 2 HOBBIES
AVARM-UP
A) What are you interested in? Tick (✓) your interests.
□ going to the cinema
□ surfing the İnternet □ drawing
□ doing puzzles
□ travelling
□ reading
□ playing bowling
□ doing crosswords
□ watching TV
□ playing the guitar
□ knitting
□ playing darts
□ gardening
□ playing chess
□ playing cards
□ playing PC games
□ jogging
□ playing football
□ camping
□ swimming
B) Work in pairs. Ask questions to eaclı other as in the example and learn each other’s interests.
Example: Mike: What are you interested in?
Ruth: I am interested in watching TV.
Workbook / Page 26 / Activity A
İA Work in pairs. Look at the pictures. Ask the questions to each other and answer them.
1) Where are they at fîrst?
2) AVhere are they in the second picture?
3) What is the topic of the telephone conversation?
İB Listen to the dialogues and checkyour answers in activity İA.
İC Listen to the dialogues again and complete the chart below.
1) Name of the film:
2) Time of the film:
3) Price of the tickets:
İD ln Pa*rs- Look at your notes in activity İC and ask and answer questions about the dialogues
as in the example.
Example: What is the name of the film?

İngilizce Yıldırım Yayınları Yes You Can A1.1 Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı

2023 Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!