Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
6. Sınıf Türkçe Ata Yayıncılık

Kiraz Yaylaları Metni Etkinlik Cevapları (6. Sınıf Türkçe)

Kiraz Yaylaları metni cevapları ve soruları, Ata Yayıncılık 6. Sınıf Türkçe Ders kitabı sayfa 128-129-130-131-132-133 (Doğa ve Evren)

Kiraz Yaylaları Metni Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 128 Cevabı

Hazırlık Çalışması

En sevdiğiniz mevsimle ilgili yazınızı okuyunuz. Arkadaşlarınızla yazınız ve düşünceleriniz üzerine konuşunuz.

 • Cevap: EN SEVDİĞİM MEVSİM: YAZ

Benim sen sevdiğim mevsim yazdır. Çünkü yazın rahatça arkadaşlarımla parka gider bisiklet sürebilirim. Bazen de tatile gidersek denize girerim. Ayrıca da Volkan Dayım beni yazları balık tutmaya da götürüyor. Doğanın yeniden yeşillenmesi havanın mis gibi güzel olması benim çok çok hoşuma gider. Keşke hep yaz olsa derim.


Yazarın Biyografisi
1889 yılında Kahire’de doğan yazar, milletvekilliği ve büyükelçilik yapmıştır. Eserlerini nehir roman tarzıyla yazan yazarın eserlerinden bazıları: Kiralık Konak, Yaban, Ankara, Millî Savaş Hikâyeleri, Zoraki Diplomat, Anamın Kitabı…

KİRAZ YAYLALARI

Anı türündeki eserin bu bölümünde yazar çocukluk yıllarında Manisa’da geçirdiği günleri anlatmaktadır. Aşağıda, Manisa’da Mesir Şenlikleri yapıldığı dönemde kiraz yaylalarına çıkışlarının anlatıldığı bölüm yer almaktadır.
Bu kiraz yaylalarına çıkış ancak masal diliyle anlatılabilecek bir Odise idi. Önce arabalarla eski Mevlevihane tarafında bir dağ mahallesinin kenarına kadar gidilirdi. Neydi o dağ mahallesinin adı şimdi hiç hatırlamıyorum. Yaşayan o zamanki Manisalılar arasında da hatırlıyana rast gelmedim. Burası kasabadan o kadar uzak ve aykırı bir köşeydi. Bununla beraber, gözlerimi kapayınca orayı hâlâ hatırlıyorum; en ufak dar bir dere boyunca üst üste yukarıya doğru tırmanan kara kara evleriyle pek sert ve haşin bir siması vardı o mahallenin. Bizi buradan alıp götürecek at, eşek ve katırların tedariki için geçirilmesi lâzım gelen yarım veya bir saatlik zaman bana bir yıl kadar uzun görünürdü ve içerime öyle bir kasvet çökerdi ki âdeta ağlamaklı olurdum. Bereket, çok sürmeden tünediğimiz kahve peykelerinin üzerinde, mevsimin ilk kiraz

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 129 Cevabı

ları imdadıma yetişip beni avuturdu. Nihayet, bir acayip kafile hâlinde yola düzülürdük. Babam önde bir lagar beygir sırtındadır. Kız kardeşimle ben bir eşeğin üstüne yerleştirilmişizdir. Katırlara birtakım çıkınlar, sepetler ve şilteler yüklenmiştir. Babamın bindiği de dâhil olmak üzere bu hayvanların dizginleri sürücülerin elindedir. Annemle ninem ise -hâlâ şaşar dururum- yanlarında, bizi yaylalarına davet eden Yıldız bacım, onun kocası, oğlu ve kızı olduğu hâlde arkamızdan yürümektedirler. Nasıl yürürlerdi o dağ yollarından? Bunu, şimdi, kendi kendime bir türlü izah edemiyorum. Anlaşılan, mesafe pek uzun ve yokuşlar pek dik değildi. Bununla beraber, her başımı çevirip aşağıya bakışımda Manisa Ovası’nı gittikçe çökmekte olan bir toprak düzlüğü hâlinde görürdüm ve o kadar dolana dolana çıkardık ki bazen birbirimizi kaybettiğimiz olurdu.
(…)

Derken bir pınar başında buluşur, dinlenirdik. Ah, kiraz yaylalarının bu pınarları… Diyebilirim ki her yol dönemecinde bir tanesi karşımıza çıkardı. Eğilip avucumuzun içinden buz gibi soğuk sularından içerdik. Hele nevale çıkınlarımızdaki tulum peyniriyle zeytin ve ekmeklerimizi yedikten sonra buna doyum olmazdı. Pınar suyu kirazlara da ayrı bir lezzet verirdi. Onun içindir ki dallardan kopardığımız kirazları avuç avuç bu suyun içine atıp bir müddet bırakmadan evvel yemezdik. Bir müddet diyorum, kısa bir müddet diyecektim. Zira kirazı suda fazla bıraktınız mı ortasından çatlayıverirdi.

Evet, burada hiçbir şey ciddiye alınmaz, hiçbir şeyden korkulmazdı ve aşağıdaki kayıtlardan tamamiyle azade başıboş bir hayat sürülürdü. Geceleri sığındığımız yerin de bir inden farkı yoktu. Bu, zemini toprak, duvarları üst üste oturtulmuş taşlarla örülü, üstü çalı çırpıyla örtülü (dam) denilen bir kulübeydi. Burada evden getirdiğimiz şilte ve yastıklarımızı serip dam sahipleriyle bir arada yan yana yatardık. Babam, annem ve kız kardeşim bunun yalnız bir gecesine dayanıp ertesi sabah çıkar giderlerdi ama ben ninemle üç dört gün daha kalmaktan büyük bir zevk duyardım.

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 130 Cevabı

Metinde geçen bazı kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir. Bu anlamlardan ve bulmacadaki ipuçlarından hareketle bulmacayı çözünüz.

 • Cevap:

 

2. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 131 Cevabı

a) “Yol” kelimesine hâl eklerini (-e, -i, -de, -den) getirerek dört farklı cümle yazınız.

 • Cevap:

Yola doğru yürüdük.
Yolu kimse görmedi.
Yolda kaplumbağa vardı.
Yoldan dönünce uyudu.

b) İyelik eklerini (-m, -n, -i, -miz, -niz, -leri) kullanarak altı farklı cümle yazınız.

 • Cevap:

Benim kalemim kırıldı.
Senin elbisen çok güzel.
Onun yüreği çok temiz.
Bizim arabamız bozuldu.
Sizin çantanız çok ağır.
Onların kızları çok yaramaz.

c) Çoğul (-ler) ve soru (mi) eklerini bir arada kullanarak iki farklı cümle yazınız.

 • Cevap:

Sizler de mi bizi çok özlediniz?
Okullarında açılışı ertelendi?

3. ETKİNLİK 

a) Aşağıdaki görsellerde yer alan varlıkları nitelikleriyle örnekteki gibi yazınız.

 • Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 132 Cevabı

b) Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle tamamlayınız.

küçük siyah ela kırmızı kocaman ihtiyar

 • Cevap:

Bilgi Kutusu
Bir ismi renk, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten kelimelere sıfat denir. Sıfatlar ismin önüne gelir.

4. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Kiraz yaylalarına çıkmadan önce nereye ve neden gidilmektedir?

 • Cevap: Kiraz yaylalarına çıkmadan önce Mevlevihane tarafında bir dağ mahallesinin kenarına buradan alıp götürecek at, eşek ve katırların tedariki için geçirilmesi lazım gelen yarım veya bir saatlik zamanda gidilmekteydi.

2. Yazar, yaylaya çıkarken neye şaşırmaktadır?

 • Cevap: Yazar , yaylaya çıkarken annesi ,ninesi ve yaylarına davet eden kişilerin o yolun hepsini yürümelerine şaşırmaktadır.

3. Yaylalara çıkarken nerede dinlenilmektedir? Yazar burayı neden sevmektedir?

 • Cevap: Pınarbaşında durulur ve dinlenilirdi. Burada peynir zeytin ve soğuk suya bıraktıkları kirazı yedikleri için severdi.

4. Yazar, geceyi nerede geçirmektedir ve bu yeri nasıl betimlemektedir?

 • Cevap: Yazar geceyi sızdıkları inden farklı olmayan bir yerdi. Bu, zemini toprak, duvarları üst üste oturtulmuş taşlarla örülü, üstü çalı çırpıyla örtülü (dam) denilen bir kulübeydi.

5. Sizce yazarın ailesi yaylalarda neden sadece bir gece kalıp gitmektedir?

 • Cevap: Yer müsait olmadığı için ailesi yaylalarda neden sadece bir gece kalıp gitmektedir.

5. ETKİNLİK 

Metinden günümüz yazım ve noktalama kurallarına aykırı kullanımları belirleyip bunların altlarını çiziniz.

 • Cevap:

hâlâ hatırlıyorum; buradaki hala kelimesi üzerindeki inceltme işareti artık kullanılmamaktadır.
lâzım: buradaki lâzım kelimesi üzerindeki inceltme işareti artık kullanılmamaktadır.

6. ETKİNLİK 

Metinde benzetme yapılan bölümleri belirleyerek aşağıya yazınız. Bu benzetmelerde benzeyenin ve kendisine benzetilenin ne olduğunu arkadaşlarınızla tartışınız.

 • Cevap:

Bu kiraz yaylalarına çıkış ancak masal diliyle anlatılabilecek bir Odise idi. benzeyen: kiraz yaylası benzetilen: Odise
Eğilip avucumuzun içinden buz gibi soğuk sularından içerdik. benzeyen: soğuk su benzetilen: buz

7. ETKİNLİK 

Mevsimler, canlılar, doğa, manzaralar ve evren konularından biri hakkında üç dakikalık bir hazırlıksız konuşma yapınız. Konuşmanızda beden dilinizi etkili bir şekilde kullanmaya özen gösteriniz.

 • Cevap: EVİMİZ DOĞA

Sevgili dostlar, bizim asıl evimiz betonlar değildir. Bizim asıl evimiz ormanı nehirleriyle doğa anadır. Bizler doğanın bize sunduğu nimetleri anlamak yerine onu yok ediyoruz. Oysa insan yaşadığı evi yok eder mi? Ne yazık ki bizler her yere çöp atarak, suları kirleterek doğayı her geçen gün mahvediyoruz. Çözümü var mı bence var. Eğer herkes birbirini uyarırsa herkes doğanın temizliğine önem verirse bizler de daha güzel bir evde yani doğada yaşam şansını buluruz.

8. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 133 Cevabı

Verilen görselleri inceleyiniz. Ardından bunların sizde uyandırdığı hisleri anlatan bir şiir yazınız.

 • Cevap:

Hazırlık Çalışması

1) Rüzgârın nasıl oluştuğu, hangi bölgelerde çok görüldüğü ve yol açtığı olaylar hakkında araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri defterinize kendi ifadelerinizle yazınız.

 • Cevap:  Havanın yüksek basıncının alçak basınç olan bölgelere hareket etmesi üzerinden rüzgar oluşmaktadır. Daha doğrusu yüksek basıncın alçak basınç olan noktalara hareket etmesi üzerinden rüzgarın oluştuğunu söylemek mümkün. Daha sonra bu şekilde havanın yer değiştirmesine rüzgar denmektedir. Rüzgardan sebep ;fırtına, hortum ve kasırga olur.

Dünyada Rüzgarın Çok Olduğu  7 Yer
Everest Tepesi
Washington Dağı
Gruissan, Fransa.
Pistol Nehri
Patagonya
Antarktika, buzlu ve rüzgarlı
Hortum Geçidi, Kansas.

2) Öğretmeniniz ve sınıf arkadaşlarınızla beraber, incelemek amacıyla bir reklam metni belirleyiniz.

 • Cevap: ARÇELİK REKLAM METNİ

2021 bitmeden ÖTV indirimlerini kaçırmayın
Arçelik e gelin
7 kg çamaşır makinesi 1499 lira
3 programlı bulaşık makinesi 1299 lira
No frost buzdolabı 2380 lira
Arçelik

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Doğa ve Evren Sayfa 128-129-130-131-132-133 Kiraz Yaylaları Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2022 Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
696
love
151
clap
66
angry
45
unlike
34
confused
30
happy
27
sad

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!