Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
6. Sınıf Türkçe Ata Yayıncılık

Kuğular Metni Etkinlik Cevapları (6. Sınıf Türkçe)

Kuğular metni cevapları ve soruları, Ata Yayıncılık 6. Sınıf Türkçe Ders kitabı sayfa 19-20-21-22-23-24-25-26-27 (Erdemler)

Kuğular Metni Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 19 Cevabı

Hazırlık Çalışması

1. Öğrendiğiniz masalı sınıfta anlatınız.

 • Cevap:

Gökten Düşen Üç Elma Masalı

Bir varmış, bir yokmuş, evvel zaman içinde pireler kalbur saman içinde, ben anamın beşiğin tıngır mıngır sallar iken bir memleketin birinde, iyiler iyisi bir padişah varmış. Her şeyi varmış, ama hiç çocuğu yokmuş. Yaşı ilerledikçe, bu yüzden kederi artıyormuş…

Bir gün akıllı bir pir-i fani, padişahın derdini öğrendikten sonra, “kolayı var” demiş. “Siz şimdi bir bahçe yaptırın, içinde güller, çiçekler, havuzlar, daha neler neler olsun”… Padişah, bir bahçe yaptırdı ki dillere destan. Ama gel gelelim, ne evlat var ne de bir müjdeli haber… Bu sefer de kafası iyice bozulur ve başlar bahçeyi dağıtmaya… Ezer, çiğner, dağıtır. Hanımı güç bela, yalvar yakar durdurabilmiş. Zaten hanımı, bahçe yapıldığı günden beri bahçeden çıkmazmış. Ağaçlarla, konuşurmuş. Bu hallere daya­namayan yaşlı bir elma ağacı dile gelmiş:

“Benim filizlerimden al, dik. Bir gün sana elma verir. Yarısını sen ye, yarısını da padişaha ye­dir.” demiş.

Kadın filizi dikmiş, fidan olmuş, ağaç olmuş. Yedi yıl geçmiş, bir elma vermiş. Elma da elma hani; bir yanı al, bir yanı beyaz. Kadıncık durur mu? Almış elmayı, bölmüş elmayı. Yarısını ken­disi yemiş, yarısını da padişaha yedirmiş. Aradan geçmiş dokuz ay, on gün, Nur topu gibi bir oğulları olmuş.. Kurulmuş meydan, çalmış davullar… Kırk gün, kırk gece olmuş oyunlar.. Gökten üç elma düştü… Kimin ne muradı varsa onun başı­na…

2. “Yardımsever insan nasıl olmalıdır? Çağımız insanlarının yardımsever olduklarını düşünüyor musunuz?” sorularına verdiğiniz cevapları arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Yardımsever insan karşılık beklemeden kendini düşünmeden yardım etmelidir. Çağımızda her çağda olduğu gibi yardımsever olan ve olmayan insanlar vardır. Özellikle Türk milletinin yardımsever olduğunu düşünüyorum. Yardıma ihtiyacı olan kişileri olunca milletçe yalnız bırakmayız.

1876 yılında Diyarbakır’da doğan Gökalp; yazar, şair, toplum bilimci ve siyasetçidir. Eserlerinden bazıları: Kızıl Elma, Altın Işık, Türk Töresi, Türkçülüğün Esasları…

Metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sessiz okuyunuz. Metni okumadan önce öğretmeninizin sessiz okumayla ilgili açıklamalarını dikkatle dinleyiniz.

KUĞULAR

Bir padişahın, on bir oğluyla bir tek kızı vardı. Bu çocukların sevgili anneleri ölünce, padişah başka bir kadınla evlendi. Bu yeni hanım sultan, büyücüydü; üvey çocuklarını da hiç sevmiyordu. Bir gün, üvey annesi Nilüfer’i hamama götürdü. Yüzüne, başına, vücuduna siyah bir boya sürdü; büyüyle boyayı çıkmaz bir hale getirdi. Kız, pek çirkin oldu. Artık padişah babası, yüzüne bakamıyordu. Kızcağızdan herkes iğreniyordu. Sonunda, onu mutfağa attılar, bulaşıkları yıkamakla görevlendirdiler.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 20 Cevabı

Üvey anne bununla da kalmadı; kızın on bir erkek kardeşini de büyüyle birer kuğu şekline soktu. Bu zavallılar, geceleyin yine insan olurlardı; ama güneş doğar doğmaz, kuğu şekline girerek havaya uçarlardı. Yeşil göllere giderek, orada sazların mor gölgelerinde yıkanırlardı. Nilüfer, kardeşlerini gördüğü sürece, saraydaki aşağılamalara dayandı; ancak, kardeşlerinin birer kuğu olarak uçup gittiklerini gördükten sonra, artık sarayda kalmayı istemedi. Bir gün, gizlice saraydan çıktı, az uz, dere tepe düz gittikten sonra, bir yeşil gölün kıyısına geldi ve söğüt ağacının gölgesinde oturarak gölün güzel renklerini seyretmeye daldı.

Bu anda, karşıdan bir beyaz bulutun gelmekte olduğunu gördü. Bulut göle yaklaşınca, bunun beyaz kuğular sürüsü olduğunu anladı. Bu beyaz kuğular, önce göle inerek serin sular içinde yıkandılar. Sonra, içlerinden biri Nilüfer’i görerek arkadaşlarına gösterdi, hepsi birden suda yüzerek, kız kardeşlerinin yanına geldiler; elini, ayağını, saçlarını öpmeye başladılar. Kız, bunların, kendi kardeşleri olduğunu tanıdı; onlara, başından geçen bütün felaketleri anlattı. Kuğular, bu sözleri işitip anlıyorlardı; ama cevap veremiyorlardı. Gece olunca, kuğular birer genç şehzade oldular. Nilüfer, kardeşlerini birer birer tanıdı; onlarla sabaha kadar konuştu, ama sabah olunca, yeniden, hepsi kuğuya dönüştüler, uçarak gölün öte yanına gittiler. Nilüfer, akşama kadar sabırsızlıkla bekledi. Akşama doğru, beyaz bulut yeniden göründü. Kuğular, yine zümrüt sularda yıkandıktan sonra Nilüfer’in yanına geldiler. Geceleyin insan kılığına girdiler. Nilüfer’e dediler ki: “Biz gölün bu kıyısında barınamayız. Buranın havası, toprağı, her şeyi sıkıcıdır. Karşıki kıyıda güzel bir kumsal vardır; kumları altından, sedefleri inciden, çakıl taşları elmastandır. Bu kumsalın üzerindeki tepede, çam ormanlarının içinde, ağaçların birbirine geçmesinden, doğal bir köşk ortaya çıkmış… Orası bizim sarayımızdır. Ormanda her türlü yemiş ağaçları, av kuşları var. Seninle orada mutlu bir hayat yaşayabiliriz. Yarın sabah, biz birer kuğu olunca, seni kanatlarımızın üzerine alacağız, gölün üzerinden geçireceğiz; sakın korkmayasın. Bizim kanatlarımız kuvvetlidir. Suya düşeceğini hiç hatırına getirme!” Sabah olunca, altı kuğu yan yana gelerek bir sal şeklini aldılar. Nilüfer bu salın üzerine oturdu. Beş kuğu da kanatlarını açarak salın üzerinde bir gölgelik yaptılar. Bu beyaz sal, gökte

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 21 Cevabı

uçmaya başladı. O, yukarıda uçarken, hayali, aşağıdaki gölün gümüş aynasına yansıyordu. Nilüfer, düşmekten korkmadığı için, bu yolculuktan çok zevk alıyordu. Akşam yaklaşınca, bir adaya indiler; o geceyi adada geçirdiler. Sabahleyin, yine beyaz uçağı oluşturdular. Nilüfer’i akşama doğru karşı kıyıya, altın kumlu, inci sedefli, elmas taşlı kumsala indirdiler. Geceyi, ormandaki doğal köşkte geçirdiler. Sabah olunca, kardeşleri yine kuğu olup uçtular. Nilüfer köşkten çıktı; ormanda gezindi. Ağaçların dalları güzel, yaprakları güzel, çiçekleri güzeldi; yemişleri de çok lezzetliydi. Akşama kadar gölün kıyısında, ormanın ağaçları altında gezindi. Akşam olunca kuğular geldiler, kardan daha beyaz köpüklü sularda yıkandılar. Güneş batar batmaz, yine insan oldular. Buradaki tatlı hayat, aylarca sürdü. Bir gece, Nilüfer’in rüyasına ak saçlı bir yaşlı kadın girdi, “Ormanın doğu tarafında bir süt gölü var; orada yıkanırsan, eski güzelliğini bulursun,” dedi. Nilüfer, sabah olmadan kardeşlerini uyandırarak, süt gölünün yerini öğrendi. Sabah olup da kuğular uçunca, o da süt gölüne doğru gitti. Göle girip de yıkandıktan sonra aynaya baktı: Üvey annesinin yaptığı büyüden önceki güzelliği, tamamıyla geri gelmişti. Akşam, kardeşleri Nilüfer’i bu durumda görünce çok sevindiler. Nilüfer, o gece de rüyasında yaşlı kadını gördü. Kadın dedi ki: “Kardeşlerini büyüden kurtarmayı istersen, mezarlıklardaki ayrıkotundan on bir gömlek örmelisin; ama bunlar bitinceye kadar, sana ne gibi işkenceler yapsalar, ağzından hiçbir söz çıkmayacaktır. Hiçbir soruya yanıt

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 22 Cevabı

vermeyeceksin. Eğer bütün işkencelere dayanarak, hiç konuşmaksızın, bir söz bile kullanmak- sızın on bir gömleği yapar ve kuğulara giydirirsen, onlar hemen eskisi gibi insan olurlar.” Nilüfer uyanınca, ayrıkotu aramaya gitti. Topladığı otlarla, gömleklerin birincisini örmeye başladı. Akşam, kardeşleri geldiler, ne yapmakta olduğunu sordular, hiç yanıt vermedi; sürekli örüyordu. Kardeşleri, “Bu konuşmamak da büyüdür,” dediler. Artık geceleri, kardeşleriyle konuşmuyordu. Onlar konuşuyor, kendisi gömlek örüyordu. Bir gün, o diyarın genç padişahı ava çıkmıştı; yolu doğal köşke uğradı. Köşkün güzelliğine hayran oldu. Hele orada dünya güzeli Nilüfer’i görünce, ona bin candan bin cana âşık oldu. Genç padişah, kıza kim olduğunu sordu; Nilüfer yanıt vermedi. Adını sordu, yine yanıt almadı. Kız, hiç durmaksızın gömlek örüyordu. Genç padişah, kızın bu haline şaştı. Kıza, “Bana varır mısın?” diye sordu; yine yanıt yok. Vezirleri, “Susmak, kabul etmektir,” dediler; kızı bir arabaya koyarak genç padişahın sarayına götürdüler.

Kırk gün, kırk gece düğün yaptılar; ama Nilüfer, hiç oralarda değildi. O, sürekli gömlek örüyordu. Ayrıkotu bitince, geceleri saraydan çıkıyor, mezarlıklarda ayrıkotu topluyordu. Beri yanda, padişaha varmak isteyen vezir kızları vardı. Onlar, Nilüfer’in arkasına gözcü koydular. Sonunda padişaha, nişanlısının büyücü olduğunu, geceleri mezarlıklarda dolaştığını, halk aleyhine büyüler yaptığını haber verdiler; “İnanmazsan, geceleyin arkasından git; kendi gözünle görürsün!” dediler. Bir yandan da, halk arasında, kızın büyücü olduğunu yaydılar. Padişah şüphelenmişti. Gece olunca, kızın arkasına düştü. Kız mezarlığa geldi, ot toplamaya başladı. Padişah, kızın büyücü olduğuna inandı. Kızı mahkemeye verdi. Kadı, birçok soru sordu. Kız hiçbirine karşılık vermiyor, elindeki gömleği örüyordu. Kadı, sonunda, kızın asılmasına hüküm verdi; (padişah) Nilüfer’in yanına geldi, bir tek söz söylerse cezasının bağışlanacağını, yine

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 23 Cevabı

eskisi gibi nişanlısı kalacağını söyledi. Nilüfer, elindeki gömleği örmekten başka hiçbir hareket göstermedi, gömleği örmekte devam etti. Padişah, kızın bu davranışından öfkelendi. “Hüküm uygulansın!” dedi. Cellatlar kızı aldılar, darağacının yanına götürdüler. Kız, son gömleğini bitirmek için acele ediyordu. Bir saniye durmuyor, örüyor, hep örüyordu. Cellat ölüme hazırlanmasını söyledi. Birçok seyirci bu büyücünün nasıl öleceğini seyretmeye gelmişlerdi. Kız, yine aldırmadı; gömleği örmeye devam etti. Zaten gömlek bitmek üzereydi. Cellat, ağzından bir söz çıkarmak için, ona abdest almasını, namaz kılmasını, tövbe etmesini öğütleyip duruyordu; kız da son örgüleri bitirmeye çabalıyordu. Sonunda, cellat usandı. Kızı asmak için elini uzattığı zaman, son gömlek de bitmişti. Bu anda on bir kuğu, bir beyaz bulut gibi uçarak geldiler, kızın çevresini aldılar. Kız, yanındaki on bir gömleği, birer birer bunlara giydirdi; on bir kuğu, birdenbire on bir şehzade oldu. Bu durumda, cellat da, seyirciler de şaşırıp kaldılar.

Bu anda kız, cellada dedi ki: “Şimdi padişah ve kadı efendi gelsinler, her işi anlatacağım.” Padişahla kadı efendi geldiler. Nilüfer, üvey annesinin kendisine ve kardeşlerine nasıl büyü yaptığını, kendisinin konuşmamasının ve geceleri ayrıkotu toplayarak sürekli gömlek örmesinin, bu büyüleri bozmak için olduğunu ve bunu yapmak üzere, rüyasında bilinmeyen âlemden emir aldığını söyledi. Kardeşleri de, bu sözlerin doğru olduğuna tanıklık ettiler. Padişah, Nilüfer’in babasına haber göndererek, hanım sultanla birlikte düğüne davet etti. Düğün sırasında yaşlı baba, çocuklarını tanıdı. Hain karısını boşayarak babasının evine gönderdi; çocuklarına sarılarak gözlerinden öptü. Damadına da, çocuklarını kurtardığı için büyük teşekkürler etti. Bundan sonra hepsi mutlu yaşadılar.

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 24 Cevabı

Metinden alınan aşağıdaki kelime ve kelime gruplarını anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.

tabii-şehadet etmek-bahtiyar-şehzade-ayrık otu-hüküm vermek-cellat sultan-icra olunmak-hiddetlenmek-gaip

• Anlamını öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarını oluşturduğunuz sözlüğe ekleyiniz.

 • Cevap:

Tabii: Doğada olan, doğada bulunan, doğal.
Ayrık Otu: Buğdaygillerden yabani bir bitki.
Hüküm Kurmak: İyice düşündükten sonra bir karara varmak.
Şehzade: Padişahların erkek çocuklarına verilen san.
İcra Olunmak: Uygulanmak.
Hiddetlenmek: Kızmak, öfkelenmek.
Gaip: Görünmez âlem.
Şehadet etmek: Tanıklıkta bulunmak.
Cellat: Ölüm cezasına çarptırılanları öldürmekle görevli olan kimse.
Bahtiyar:Mutlu.

2. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metinde yer alan aşağıdaki deyimlerin anlamlarını metinden hareketle tahmin ediniz.

 • Cevap:

arkasına düşmek

➢ Tahminim: Hemen yanı başında olmasına rağmen fark edememek

etrafını almak

➢ Tahminim: Çevresini dolanmak, ve hemen etrafını sarmak anlamında olduğunu düşünüyorum.

3. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 25 Cevabı

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Nilüfer’i kim, neden çirkinleştirmiştir?

 • Cevap: Padişahın yeni karısı üvey çocuklarını sevmediği için çirkinleştirmiştir.

2. Üvey anneleri, Nilüfer’in kardeşlerine nasıl bir büyü yapmıştır?

 • Cevap: Büyüyle birer kuğu şekline sokmuştur.

3. Nilüfer, kardeşleriyle nerede ve nasıl karşılaşmıştır?

 • Cevap: Yeşil gölün kıyısında; söğüt ağacının gölgesinde oturarak gölün güzel renklerini seyretmeye dalmıştır, bu anda karşıdan bir beyaz bulutun gelmekte olduğunu görmüştür. Bulut göle yaklaşınca, bunun beyaz kuğular sürüsü olduğunu anlamıştır.

4. Şehzadeler, Nilüfer’i nereye ve nasıl taşımışlardır?

 • Cevap: Altı kuğu bir araya gelerek bir sal şeklini almışlardır. Nilüfer bu salın üzerine oturmuştur. Bir adaya taşımışlardır.

5. Nilüfer eski güzelliğine nasıl kavuşmuştur?

 • Cevap: Nilüfer süt gölüne girip yıkandıktan sonra büyüden önceki güzelliğine geri kavuşmuştur.

6. Ak saçlı kadın, Nilüfer’e neden ayrık otu toplamasını söylemiştir?

 • Cevap: Kardeşlerinin büyüden kurtulması için.

7. Nilüfer’in tek bir kelime bile söylememesi üzerine padişah ne yapmıştır?

 • Cevap: Susmak kabul etmektir diyerek, kızı bir arabaya koyarak saraya götürmüş ve evlenmiştir.

8. Nilüfer kazak örmeyi tamamlayınca neler olmuştur?

 • Cevap: On bir kuğu etrafına toplanmışlar, kız gömlekleri birer birer giydirmiş ve hepsi birer şehzadeye dönüşmüştür.

9. Metinden günümüz yazım ve noktalama kurallarına uymayan kullanımları gösteriniz. Bunun sebeplerinin neler olabileceğini açıklayınız.

 • Cevap: Bağlaçlardan sonra virgül kullanılmamalıdır.

10. Metinde günümüzdeki yazım ve noktalama kurallarına aykırı kullanımlar nelerdir? Örnek veriniz.

 • Cevap: Yüklemi olan cümleler üç nokta ile bitmemelidir. Nokta ile bitmelidir.

4. ETKİNLİK 

Metinle ilgili üç soru hazırlayınız, daha sonra bu soruları sınıf arkadaşlarınıza sorunuz.

 • Cevap: Üç Soru

➢ Masalın adı nedir?
➢ Masalın yazarı kimdir?
➢ Masalda sizi en çok etkileyen olay nedir?

5. ETKİNLİK 

Aşağıdaki hikâye haritasını “Kuğular” metninden hareketle doldurunuz.

 • Cevap:

Şahıs ve Varlık Kadrosu: Padişah, padişahın yeni, büyücü karısı, şehzadeler, on bir kuğu, Nilüfer, Nilüfer ile evlenen padişah, padişahın vezirleri, cellat, yaşlı kadın.
Mekân: Hamam ,mutfak, göl kenarı, ada, kumsal…
Zaman: Geçmiş ve bilinmeyen bir zaman
Olay Örgüsü: Padişahın karısının ölmesi, Padişahın yeni ,büyücü karısıyla evlenmesi, Üvey annenin Nilüfer ve on bir erkek kardeşine büyü yapması, Nilüferin kardeşlerini kaybedip tekrar bulması, Nilüferin rüyasında yaşlı kadını görüp onun söylediklerini yapması, Nilüferin eski güzelliğine kavuştuktan sonra padişahla evlenmesi, Padişahın Nilüferi büyücü zannederek cellatlara ölü hükmünü vermesi, Nilüferin kazağı bitirerek on bir kuğuya giydirmesi, Büyünün bozulması ve üvey annenin saraydan gönderilmesi.
Anlatıcı: Anlatıcı masalın içinden bir karakter değil. 3.şahıstır.

6. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 26 Cevabı

Daha önce okuduğunuz “Vermek Çoğalmaktır” metni ile “Kuğular” metnini aşağıdaki tablo üzerinde karşılaştırınız.

 • Cevap:

Konu: Vermek Çoğalmaktır metninde konu cömertlik iken Kuğular metninde ise konu kıskançlık ve kötülüktür.
Kişiler: Vermek Çoğalmaktır metninde kahramanlar talebe, aşçı, hoca ve köylü iken Kuğular metninde ise kahramanlar .Padişah, padişahın yeni, büyücü karısı, şehzadeler, on bir kuğu, Nilüfer, Nilüfer ile evlenen padişah, padişahın vezirleri, cellat, yaşlı kadındır.
Olay Örgüsü: Vermek çoğalmaktır bir köylünü  verdiği üzümlerin dönüp dolaşıp cömertlik ve paylaşım sayesinde ilk alan kişiye dönmesi anlatılırken Kuğular metninde ise Padişahın karısının ölmesi, Padişahın yeni ,büyücü karısıyla evlenmesi, Üvey annenin Nilüfer ve on bir erkek kardeşine büyü yapması, Nilüferin kardeşlerini kaybedip tekrar bulması, Nilüferin rüyasında yaşlı kadını görüp onun söylediklerini yapması, Nilüferin eski güzelliğine kavuştuktan sonra padişahla evlenmesi, Padişahın Nilüferi büyücü zannederek cellatlara ölü hükmünü vermesi, Nilüferin kazağı bitirerek on bir kuğuya giydirmesi, Büyünün bozulması ve üvey annenin saraydan gönderilmesi anlatılır.

7. ETKİNLİK 

Masalda gelişen olaylardan hangileriyle günlük hayatımızda karşılaşmamız mümkün değildir? Nedenleriyle birlikte açıklayınız.

 • Cevap: Olağanüstü olayların yaşanması, İnsanların başka bir varlığa dönüşmesi, rüyada görülen şeylerin gerçekleşmesi gibi olaylarla günlük hayatımızda karşılaşamayız. Bunlar olağanüstü olaylardır ve anca masallarda olur.

8. ETKİNLİK 

Seçtiğiniz masal yazarı veya derleyicisini tanıtan hazırlıklı konuşmanızı yapınız.

• Hazırlıklı konuşmanızı yapmadan önce öğretmeninizin hazırlıklı konuşma yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğiyle ilgili açıklamalarını dikkatle dinleyiniz.
• Hazırlıklı konuşmanızı yaparken beden dilinizi etkili bir şekilde kullanmaya dikkat ediniz.
• Hazırlıklı konuşma yapan arkadaşınızı değerlendirmek amacıyla bir sonraki sayfada yer alan kontrol listesini doldurunuz.

 • Cevap:

PERTEV NAİLİ BORATAV

Pertev Naili Boratav 2 Eylül 1907 yılında Bulgaristan’da doğmuştur. Türk Halk Edebiyatı ve Folkloru üzerine birçok değerli araştırmalar yapmıştır. Köroğlu destanını inceleyerek birçok masal derlemiş bir bilim insanıdır.

Masallara olan ilgisinin annesinin onu masallarla büyütmesine bağlamıştır. İstanbul Erkek Lisesinde son sınıfta okurken Mudurnu halk türkülerini derlemeye başlamıştır.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde okurken Köroğlu Destanı üzerine tez çalışması yapmış olan Pertev Naili Boratav Köroğlu destanı açısından ilk bilimsel araştırmayı yapmıştır. İstanbul Üniversitesine bağlı olan Türkiyat Enstitüsünde hocası Fuat Köprülü’ye asistanlık yapmıştır.

Kazandığı bursla Berlin’e giden Pertev Naili burada folklor üzerine incelemeler yapmıştır. Berlin’den döndükten sonra Dil-Tarih ve Coğrafya bölümüne doçent olarak atanmıştır. Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsünde Sebahattin Eyuboğlu ile öğretmenlere folklor derlemelerinin yöntemlerini öğretti. Yetiştirdikleri öğretmenler bu alanda başarılı araştırmalar yaparak uzmanlaşmışlardır.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 27 Cevabı

Öğretmeninizin, kontrol listesini doldurma yöntemiyle ilgili açıklamalarını dikkatle dinleyiniz.

DEĞERLENDİRİLECEK DAVRANIŞLAR

Konuyu belirlemiş. (✓)
Konuyu sınırlandırmış. (✓)
Konuyu araştırmış. (✓)
Konuşmasıyla ilgili materyalleri eksiksiz getirmiş. (✓)
Uygun hitap ifadeleri ve nezaket kelimeleri kullandı. (✓)
Göz teması kurarak konuştu. (✓)
işitilebilir bir ses tonu kullandı. (x)
Tonlama ve vurgulamalara dikkat etti. (✓)
Akıcı ve anlaşılır bir dille konuştu. (✓)
Konuşmasını uygun grafik, görsel ve çoklu medya araçlarıyla destekledi. (✓)
Konuşmasını uygun kapanış cümleleri ile bitirdi. (✓)

9. ETKİNLİK 

Defterinize istediğiniz konuda bir masal yazınız. Masalınızı yazmadan önce aşağıda yer alan taslağı uygun şekilde doldurunuz.

 • Cevap: Gökten Üç Elma Düştü

Masalımın Başlığı: Gökten Üç Elma Düştü
Masalımın Konusu: İyi insanların mutlu olmaları
Masalımda Yer Alan Kişiler: Prenses ve Büyücü ile Prens
Masalımda Olayların Geçtiği Mekân: Orman, saray
Serim Bölümünde Anlatacaklarım: Masalımın nasıl olacağı ve tekerleme kısmı olacağı
Düğüm Bölümünde Anlatacaklarım: Kahramanlarım ve başlarından geçen olaylar
Çözüm Bölümünde Anlatacaklarım: Masalın sonunda iyilerin nasıl kazandığı kötülerin ise nasıl kaybettiklerini anlatacağım…

Gelecek Derse Hazırlık

1. “Vefa” kelimesinin anlamını araştırınız.

 • Cevap: İnsanlık adına yüce bir erdem olarak anlamlandırılan bu kelime, manevi duyguları temsil eder. Vefalı davranan kişilere ise vefakâr denir. Birden fazla anlama sahip olan vefa kelimesinin diğer anlamları aşağıdaki gibidir:

➢ Sevgide bağlılık
➢ Kâfi gelme
➢ Minnettarlık
➢ Sözünde durmak
➢ Dostluğu sürdürmek

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Erdemler Sayfa 19-20-21-22-23-24-25-26-27 Kuğular Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2022 Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
24
clap
6
love
5
angry
3
confused
3
sad
3
unlike
2
happy

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!