Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
8. Sınıf Türkçe Meb Yayınları

Parktaki Bilim Metni Etkinlik Cevapları (8. Sınıf Türkçe)

Parktaki Bilim metni cevapları ve soruları, Meb Yayınları 8. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 96-97-98-99-100-101-102-103 (Bilim ve Teknoloji)

Parktaki Bilim Metni Cevapları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 96 Cevabı

HAZIRLIK

1. “Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin.” sözü Mustafa Kemal Atatürk’ün hangi özelliğini yansıtıyor? Açıklayınız.

 • Cevap: Atatürk, hayatı boyunca akla ve bilime önem vermiştir. Onun bu sözü bilime ne denli önem verdiğini gösterir. Atatürk, teknoloji ve bilimin gelişmesiyle beraber bilimin, söylemiş olduğu bir sözle çelişmesi durumunda kendi sözünü değil, bilimin tercih edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Yani Atatürk, her zaman ve her şartta bilim yolundan gidilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

2. Parka gittiğinizde hangi oyuncaklarla oynamaktan keyif alırsınız? Neden?

 • Cevap: Parka gittiğimde en çok salıncakta sallanmayı ve burada oynamayı seviyorum. Sallanmak bana iyi geliyor özellikle hızlı sallandığım zaman adeta uçtuğumu hissediyorum.

Fizik, hayatımızın içinde ve her anımızda. Yürürken, koşarken, oyun parkında oynarken, yemek yerken, dans ederken… Kısacası yapılan tüm hareketleri fizik kurallarıyla açıklamak mümkün. Peki, oyun parkındaki oyuncakların fizik kurallarıyla ilişkisi ne olabilir? Gelin, bu oyuncakların işleyişini fizik kuralları açısından birlikte inceleyelim.
Salıncaktaki Fizik
Salıncakta sallanmak için birinin sizi itmesi ya da kendinizi ayaklarınızla geriye doğru itmeniz gerekir. Ayaklarınızla geri geri gidip salıncağı belirli bir yüksekliğe getirdiğinizde ona potansiyel enerji kazandırmış yani onda enerji biriktirmiş olursunuz. Ayaklarınızı yerden kaldırdığınızda yer çekiminin

1. ETKİNLİK

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 99 Cevabı

Parktaki Bilim” metninde geçen bazı sözcükler aşağıda verilmiştir. Bu sözcüklerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahmininizi sözcüklerin sözlük anlamı ile karşılaştırınız.

1. fizik

 • Tahminim: Maddeyi ve maddenin yapısını inceleyen bilim dalı.
 • Sözlük Anlamı: Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalı.

2. yer çekimi

 • Tahminim: Bir cismin yerde kalmasını sağlayan kuvvet.
 • Sözlük Anlamı: Yer kütlesinin çekimi etkisiyle bir cismin, türlü bölümlerine uygulanan güçlerin bileşkesi, arz cazibesi.

3. düzlem

 • Tahminim: Düz olan.
 • Sözlük Anlamı: Üzerinde girinti ve çıkıntı olmayan, düz, yassı.

4. direnç

 • Tahminim: Bir şeye karşı koyma.
 • Sözlük Anlamı: Dayanma, karşı koyma gücü, mukavemet.

5. sürtünme

 • Tahminim: İki cismin birbirinin tersine hareket etmesi.
 • Sözlük Anlamı: Yüzeyleri birbirinin üstüne gelerek biri veya her ikisi ötekine göre ters doğrultuda kayan iki cismin durumu, delk.

Öğrendiğiniz sözcükleri oluşturduğunuz sözlüğe ekleyiniz.)

 • Cevap: Bu sözcükleri sözlüğünüze ekleyiniz.

2. ETKİNLİK 

“Parktaki Bilim” metni ile ilgili sorular oluşturunuz. Oluşturduğunuz soruları arkadaşlarınıza yöneltiniz.

 • Cevap:

Oyun parkındaki oyuncakların fizik kurallarıyla ilişkisi var mıdır?
Kinetik enerjiyle salıncak arasında nasıl bir ilişki vardır?
Bir salıncakta sonsuza kadar sallanabilmek mümkün mü?
Her cismin sürtünmesi farklı mıdır, açıklayabilir misin?
Desteğin yeri kişilerin ağırlıklarına bağlı olarak değişir mi?

3. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 100 Cevabı

Metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

Konu: Oyun parkındaki oyuncakların fizik kurallarıyla ilişkisi.
Ana Fikir: Fiziğin hayatımızdaki önemi.

4. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümleleri “amaç-sonuç, koşul-sonuç” anlamları verecek şekilde “Parktaki Bilim” metninden tamamlayınız. Cümlelerdeki anlam ilişkilerini yazınız.

 • Cevap:

5. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 101 Cevabı

Parktaki Bilim” metninden düşünceyi geliştirme yollarına örnekler bulunuz.

Düşünceyi Geliştirme Yolu Bulduğunuz Cümle

 • Cevap:

 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 101 Cevabı

6. ETKİNLİK 

Aşağıdaki planlama tablosunda sunum öncesi işlem basamakları verilmiştir. Tablodaki boşlukları sunum planına göre doldurunuz.

 • Cevap:

Derse hazırlık bölümünde bor madeninin enerji alanındaki kullanımı ve ülke ekonomimiz için önemi ile ilgili yaptığınız araştırmaları sınıf ortamında arkadaşlarınızla (panel, sempozyum, forum vb.) paylaşınız.

Bor Nedir?

Bor elementi dünyanın yer kabuğunda yaygın olarak bulunabilen 51. elementtir. Metal olmayan bir madendir. Doğada serbest halde bulunmaz, oksijenle bağlanmış olarak bulunur. Oksijenle oluşturduğu bileşiğe “borat” adı verilir.

Suda hemen eriyen boratlar, kokusuz beyaz kristal granüller veya toz halindedirler. Bor oksit ve borik asit aynı zamanda en sık rastlanan bor bileşikleri olup, özellikle okyanuslardan buharlaşarak havaya karışan borik asit, yağmur ve karla toprağa inip yeraltı ve yerüstü sularıyla etrafa yayılır.

Bor bileşiklerinin birçok kullanım alanı vardır. Cam, porselen ve seramik sanayi, tekstil, fotoğraf kimyasalları, mobilya sanayi, yapay gübre sanayi, kozmetik sanayi, temizlik ürünleri, jet ve roket sanayi bunlardan bazılarıdır.

Bor Madeninin Enerji Alanındaki Kullanımı

Bilim insanları dünyanın enerji ihtiyacı için en temiz kaynağın hidrojenle sağlanacağı konusunda hemfikirdiler. Fakat hidrojenin taşınması ve depolanması konusunda sıkıntılar vardır. Bir bor bileşiği olan sodyum borhidrür bu konuda çözüm olarak görülmekte ve üzerinde yoğun olarak çalışılmaktadır.

Borhidrür ile üretilen hidrojen direk olarak veya yakıt pili bünyesine alınarak enerji üretiminde kullanılabilir. Bu yöntemle hidrojen üretimi diğer kimyasal yöntemlere göre daha güvenli, kolay ve kontrol edilebilir özelliğe sahiptir. Geliştirilen yöntemle hidrojen üretim ara kademesi olmadan doğrudan sodyum borhidrür yakıt olarak kullanılmaktadır. Bu sistemle oluşturulan yakıt pili ile özellikle güç gereksinimi düşük olan taşınabilir sivil (telefon, radyo, küçük televizyon, el süpürgesi, vb) ve askeri (lokal aydınlatma (varta, vb), seyyar telsiz, telefon, elektronik harp cihazları (radyo alıcıları, vb), personel ısıtma, insansız araçlar, sensör vb.) uygulamalarda kullanılabilir.

Atom reaktörlerinde borlu çelikler, bor karbürler ve titan bor alaşımları kullanılır. Atom reaktörlerinin kontrol sistemleri ile soğutma havuzlarında ve reaktörün alarm ile kapatılmasında bor kullanılır. Gelecekte füzyon santralleri için bor madeninin kullanılması düşünülmektedir. Bilim insanlarına göre günlük 200 g borla 100 Mega-watt elektrik enerjisi üretilebilir. Ayrıca bor madeninin otomobillerde yakıt olarak kullanılması konusunda çalışmalar devam etmektedir.

Bor Madeninin Ülke Ekonomimiz İçin Önemi

Türkiye, toplam 3,3 milyar ton rezerv miktarı ile dünyanın en büyük bor rezervlerine sahip ülkedir. Dünyada bulunan toplam bor rezervi sıralamasına baktığımızda %73’lük bir pay ile Türkiye ilk sırada yer almaktadır. Dünyada bor ürünlerinin tüketimi yaklaşık olarak 4 milyon tondur. Türkiye dünyanın bor ihtiyaçlarını yaklaşık 500 yıl kadar karşılayacak bor rezervi mevcut.

Borun kullanım alanı arttıkça ve bor bileşenlerinin ileri teknoloji ile üretilen ürünlerde oluşan yeni kulanım alanları ortaya çıktıkça, bor madeni gelecek yıllarda, petrolde olduğu gibi milletlerarası mücadeleye neden olacak bir maden konumuna gelecektir. Bu açıdan bakıldığında bor madeni çok uzun bir süre Türkiye’nin ekonomik olarak gelişimine katkı sağlayacaktır.

7. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 102 Cevabı

a) Aşağıda serim bölümü verilen hikâyeyi tamamlayınız. Hikâyenize uygun bir başlık koyunuz.

Dünyadaki yaşam olağan akışında giderken öyle bir zaman gelmişti ki doğanın tüm akışı tersine dönmüştü. Gün ortasında karanlık yaşanır olmuştu, gece uykusunun en tatlı yerinde de aydınlık. Bilim insanları bunun nedenini araştıradursun bu değişlikten en çok etkilenip canı sıkılanlar çocuklardı. Oyunlarının en heyecanlı yerinde karanlığa gömülmek ya da uykunun en tatlı bölümünde uyandırılmak kimin hoşuna giderdi ki? En çok da karanlıktan yakınıyordu çocuklar.

 • Cevap: BAŞLIK: KARANLIKTAN AYDINLIĞA

Bu çocuklardan biri olan Deniz, arkadaşlarının aksine, bir çözüm yolu bulmak gerektiğini düşünüyordu. Her şeyi bilim adamlarından beklemek yerine, ellerinden geleni yapmaları daha iyi olmaz mıydı? Ve günlerden bir gün gezegenlerinden çıkıp gelen “garip” uzaylılar ona bu imkanı sundu. Şekilden şekile girmesini sağlayan kapsüllerin ve uzaylılardan biri olan Işıklı Kuyruk’un desteğiyle ozondaki deliğin dikilmesine yardım edecek, ardından da Güneşin Anahtarı’nın peşine düşecekti. Bunları yaparken Karabereliler denen kötü robot ırkına yakalanmaması da gerekecekti ki, asıl tehlikeli olan da buydu. Çocuklar ve uzaylılar iş birliği yaparak Karabereliler denen kötü robot ırkını yakaladılar ve mağlup ettiler. Daha sonra ozondaki deliğin dikilmesi için çalıştılar. Ozondaki delik dikildikten ve kapandıktan sonra tekrar her yer güneş ışınlarıyla aydınlandı. Dünyamıza tekrar aydınlık ve mutluluk geldi. Tüm çocuklar ve insanlar mutlu oldu.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 103 Cevabı

b) Hikâyenizi aşağıdaki forma göre değerlendiriniz.

1. Anlamlı ve kurallı cümleler yazdım. (Evet)
2. Hikâyemi zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullandım. (Kısmen)
3. Yazdıklarımda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullandım. (Evet)
4. Noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullandım. (Evet)
5. Yazarken imla kurallarını uyguladım. (Evet)
6. Olayları oluş sırasına göre yazdım. (Evet)
7. Yazdıklarıma uygun başlık kullandım. (Evet)

8. ETKİNLİK 

Cümlelerdeki nesnelerin altını çizip türünü belirtiniz.

 • Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Tema Bilim ve Teknoloji Sayfa 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 Parktaki Bilim Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2023 Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!