Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
6. Sınıf Türkçe Ata Yayıncılık

Yosun Pilleri Metni Etkinlik Cevapları (6. Sınıf Türkçe)

Yosun Pilleri metni cevapları ve soruları, Ata Yayıncılık 6. Sınıf Türkçe Ders kitabı sayfa 191-192-193-194-195-196-197 (Bilim ve Teknoloji)

Yosun Pilleri Metni Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 191 Cevabı

Hazırlık Çalışması

1. Yenilenebilir enerji kaynakları hakkında yaptığınız araştırma sonucu edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Fosil kayaklar bir gün son bulacaktır. Ayrıca fosil kaynaklar sürekli olarak dünyamızı kirletmekte, başta iklim olmak üzere bizlere ve çevremize zarar vermektedir. Temiz enerji olan yenilenebilir enerjiler bizi ve dünyamızı korumaktadır. İşte bu nedenle ekonomik olarak pahalı  olsa da yenilebilir enerjilere geçilmesi geleceğimiz için büyük bir önem taşımaktadır.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Maddeler Halinde Şunlardır;

Güneş Enerjisi.
Rüzgar Enerjisi.
Biyokütle Enerjisi.
Jeotermal Enerji.
Hidrolik Enerji.
Hidrojen Enerjisi.
Dalga Enerjisi.

2. Petrol ve doğal gaz tükendiği zaman yararlanılabileceğini düşündüğünüz enerji kaynaklarıyla ilgili yazınızı arkadaşlarınıza okuyunuz.

 • Cevap: Petrol ve doğal gaz tükendiği zaman alternatif olarak yenilebilir enerji kaynaklarından yararlanılabilir. Elektrikli arabalarla ilgili çalışmalar yapılması buna büyük bir örnektir. Yenilebilir enerji kaynaklarından yararlanılması maliyeti düşük ve diğer ülkelere bağlılığı azaltıp, borçlardan kurtulma adına atılabilecek olan çok güzel bir adımdır. Bu sayede kendi ürettiğimiz enerji ile araçlarımızı hareket ettirebilecek ve kendi elektriğimiz ve kendi üretimimiz olan diğer enerjilerle çalışan makineler kullanabileceğiz.

3. Metnin görsellerinden ve başlığından hareketle okuyacağınız metnin konusunu tahmin ediniz.

 • Cevap: Yosunlardan üretilen piller ve bu pillerin yaşamımızı kolaylaştıracak enerji kaynakları olarak nasıl kullanıldığı ile ilgili örnekler üzerine bir metin olduğunu düşünüyorum.

Ankara Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü mezunudur. Çeşitli yayınevlerinde editörlük ve çevirmenlik yaptı. Ulusal bir dergide çevre konusunda yazdığı yazılarla tanındı.

YOSUN PİLLERİ

Yosun, genellikle temizlenip yok edilmesi gereken bir bitki olarak görülür. Şişelerin dibini kaplar, duvarları yeşile boyar, bahçeleri sarar. Rutubetli ağaç gövdelerinden kızgın çöl kumlarına kadar çok farklı ortamlarda yaşayabilen bu dayanıklı bitkinin eczacılık ve sanayi alanlarında ham madde olarak kullanıldığını biliyoruz. Ancak yakın zamanda araştırmacıların geliştirmek için çeşitli projeler ürettiği bir niteliği daha keşfedildi. Geleceğin yenilenebilir enerji kaynağı olma potansiyeli! Cambridge (Kembiriç) Üniversitesinden biyokimyager Paolo Bombelli’nin (Paulo Bombelli) geliştirdiği biyo-fotovoltaik (BPV) teknolojiden faydalanan, Katalonya İleri Mimarlık Enstitüsü öğrencisi Elena Mitrofanova’nın tasarladığı bina dış cephe sistemi yosundan oluşuyor. İçine yosun ekilen ve kablolarla birbirine bağlanan içi boş seramik tuğlalardan oluşan sistem, biyo- fotovoltaik alanındaki son bilimsel gelişmelerin ışığında hazırlandı. (…) “Yosun Pilleri” adı verilen tasarımın yaratıcısı Mitrofanova, (…) biyolojik ışık pilinin güneş enerjili ışık piline nazaran “üretilmesi daha ucuz, kendi kendini onarma yetisine sahip, biyolojik olarak parçalanabilen ve çok daha sürdürülebilir” olmasından yola çıktığını belirtiyor. Halen tasarım aşamasında olan yosun pilleri, elektrik enerjisi üretmek için fotosentez

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 192 Cevabı

recini kullanıyor. Tasarımcı Mitrofanova, sistemin yosun dışındaki başka bitkiler ve alg ile de çalıştığını ancak yosunun bu iş için en uygun araç olduğunu söylüyor. Nedeni, kullanılan bitkinin hacmi büyüdükçe taşınacak ağırlığın da artması ve daha çok suya ihtiyaç duyması. Öte yandan yosun ne gübreye ya da özel bir bakıma ihtiyaç duyuyor ne de aşırı hava durumlarından etkileniyor. Sistemin nasıl çalıştığına gelecek olursak: Fotosentez sırasında bitkiler güneşten aldıkları enerjiyle atmosferdeki karbondioksiti, karbonhidrat ve protein gibi birtakım organik bileşenlere dönüştürüyor. Yosun fotosentez yaparken bu bileşenlerin bir kısmı, içinde simbiyotik bakterilerin yaşadığı toprağa karışıyor. Bakteriler yaşamak için ihtiyaç duydukları bu bileşenleri parçalayınca içinde elektronların da bulunduğu bazı yan ürünler açığa çıkıyor. Her biri biyo- fotovoltaik görevi gören seramik tuğlaların arasında kurulan seri ve paralel devreler sayesinde bu mikroorganizmaların ürettiği elektronlar elektrik olarak “hasat” ediliyor. Bu yöntemle tek bir tuğladan 0,4 ila 0,5 volt elde etmek mümkün. Akımı güçlendirmek içinse tuğlalar gruplar hâlinde kombine ediliyor. Özellikle kent yaşamı göz önünde bulundurulduğunda bu çevre dostu ve temiz yöntemle gündelik ihtiyaçlarımızın bir kısmını karşılayabilecek olma fikri bile gelecek için umut verici.

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 193 Cevabı

a) Okuduğunuz metinde geçen bazı kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir. Anlamlarından hareketle metinde yer alan kelimeleri bularak bulmacayı tamamlayınız.

 • Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 194 Cevabı

b) Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri cümle içinde kullanınız.

 • Cevap:

Atmosfer :  Atmosfer basıncı çok düşük..
Fotosentez :  Bitkiler fotosentez yapıyor.
Yosun :  Denizin dibindeki yeşil yosunlar artmış.
Tasarım :  Tasarım ödülü için yarışıyorlar.
Elektrik :  Elektrik devreleri yanmış.
Çöl : Çölün sıcaklığı dehşetti.
Bakteri :  Bakteri yuvasına dönmüştü.
Alg :  Algler bayaaa artmıştı.
Rutubet : Odanın rutubetinin kokusu hissediliyordu.
Organik : Bahçede organik tarım yapılıyordu.

2. ETKİNLİK

Metinde yer alan isim tamlamalarını belirleyiniz. Belirlediğiniz isim tamlamalarını örnekteki gibi yazınız.

 • Cevap:

BELİRTİSİZ İSİM TAMLAMASI : çöl kumları, dayanıklı bitki, enerji kaynağı, tasarım aşamasında

BELİRTİLİ İSİM TAMLAMASI : Şişelerin dibi

ZİNCİRLEME İSİM TAMLAMASI: dış cephe sistemi , yenilenebilir enerji kaynağı ,Katalonya İleri Mimarlık Enstitüsü öğrencisi,  bilimsel gelişmelerin ışığında, biyolojik ışık pili

3. ETKİNLİK

Aşağıda karışık hâlde verilmiş tamlamaları düzenleyerek oluşturduğunuz tamlamaları karşılarındaki noktalı yerlere yazınız.

Cevap:

mutfak kapısı balkonunun : Balkonun mutfak kapısı
müdürünün okul ceketi : Okul müdürünün ceketi
Ozan’ın penceresi evinin : Ozan’ ın evinin penceresi
perdesi odasının oturma : Oturma odasının perdesi
altı masanın ayağının : Masanın ayağının altı
cep tuşları telefonunun : Cep telefonun tuşları

4. ETKİNLİK

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 195 Cevabı

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Yazar, yosunu hangi kelimelerle betimlemektedir?

 • Cevap: Yazar, yosunu “bu iş için en uygun araç “kelimeleriyle betimlemektedir.

2. Elena Mitrofanova ne tasarlamaktadır?

 • Cevap: Elena Mitrofanova yosundan piller ve enerji tasarlamaktadır.

3. Yosun pillerinin hangi özelliği onu güneş enerjili ışık pillerinden daha üstün kılmaktadır?

 • Cevap: Yosun pillerinin üretilmesi daha ucuz, kendi kendini onarma yetisine sahip, biyolojik olarak parçalanabilen ve çok daha sürdürülebilir olması onu güneş enerjili ışık pillerinden daha üstün kılmaktadır.

4. Yosun pillerinin sistemi nasıl çalışmaktadır?

 • Cevap: Fotosentez sırasında bitkiler güneşten aldıkları enerjiyle atmosferdeki karbondioksiti, karbonhidrat ve protein gibi birtakım organik bileşenlere dönüştürüyor. Yosun fotosentez yaparken bu bileşenlerin bir kısmı, içinde simbiyotik bakterilerin yaşadığı toprağa karışıyor. Bakteriler yaşamak için ihtiyaç duydukları bu bileşenleri parçalayınca içinde elektronların da bulunduğu bazı yan ürünler açığa çıkıyor. Her biri biyofotovoltaik görevi gören seramik tuğlaların arasında kurulan seri ve paralel devreler sayesinde bu mikroorganizmaların ürettiği elektronlar elektrik olarak “hasat” ediliyor.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz ve görseller hakkındaki düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: 1. görselden anladığım şey; İnsanlar farklı bakış açılarına sahip oldukları için aynı olayları farklı şekillerde yorumlarlar. Hayatın her alanında aslında öyledir. Yetiştiğimiz ortam ve fikirlerimiz bize bir bakış açısı kazandırır. Bu bakış açısı sayesinde olayları yorumlar ve hayatımız hakkında belirli yönler çizeriz. 2. görselden anladığım şey: Diğer insanlarında bizim gibi farklı yollardan geçtiğini ve bu konuda başka fikirleri olacağı unutulmamalıdır. Bunun için bir konu hakkında tartışmak gereksizdir. Ortak yolu bulmalı ve düşüncelerimiz konusunda birbirimize saygı göstermeliyiz. Eğer diğer tarafı incitmiyor ve hakkına girmiyorsa herkes düşüncelerinde özgür olabilir.

6. ETKİNLİK

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 196 Cevabı

a) Metni okurken işaretlediğiniz yerleri neden işaretlediğinizi açıklayınız.

 • Cevap: Metni okurken sistemin nasıl çalıştığını, yazarın ismini ve bu sistemle ne yapmayı amaçladığının altını çizdim. Bu sayede önemli bilgileri tekrar dönüp okuyabilecek ve konu hakkında ana noktaları kolaylıkla bulabileceğim.

• İşaretleme ve not alma yönteminde kullanılabilecek tekniklerle ilgili düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Bence renkli kalemlerle önemli gördüğümüz yerleri ya da benzer sınıflama içine alabileceğimiz kelimeleri belirleyebilir ve böylece daha akılda kalıcı notlar tutabiliriz.

b) Aşağıdaki metinde yer alan bazı bölümlerin farklı renklerde yazılmasının ve “bulutlardır” kelimesinin altının çizilmesinin amacı ne olabilir? Söyleyiniz.

 • Cevap: Asıl istenen ve dikkat çekilmek istenen mana orada olduğu için farklı renklerle yazılmış ve asıl anlatılan başrolün bulutlar olduğu için bu kelimenin altı çizilmiştir.

7. ETKİNLİK

Günlük hayatta en çok kullandığınız teknolojik aleti ve bu aleti ne amaçla kullandığınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

• Konuşmanızda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz.
• Konuşmanız sırasında beden dilinizi etkili bir şekilde kullanmaya dikkat ediniz.
• Kelimeleri anlamlarına uygun kullanınız.

 • Cevap: ÜÇÜNCÜ KOLUM: TELEFONUM

Günlük hayatta en çok kullandığım teknolojik alet; telefondur. Telefonu internete girmek, arkadaşlarım ve iletişim kurmak istediklerimle iletişim kurmak, resim ve video çekmek amacıyla kullanıyorum. Telefon sosyal medyada gezme ve merak ettiğim kişiler hakkında bilgi almam içinde bir araç.

8. ETKİNLİK

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 197 Cevabı

“Hangi yenilenebilir enerji kaynağından enerji üretmek ekolojik dengeye daha az zarar verir?” sorusunun cevabını “Yosun Pilleri” metninden hareketle düşününüz. Cevabınızı, günlük hayattan örneklerle destekleyerek aşağıya bilgilendirici bir metin yazınız.

 • Cevap: Yosun pilleri daha kolay üretimi sayesinde güneş enerjisi gibi çok bulunabilen enerji kaynağından daha ucuz maliyetli olabilir. Bu enerji kaynakları doğaya zarar vermemesi açısından harika bir kaynaktırlar. Bence güneşten elde edilen enerji ekolojik dengeye daha az zarar verir. Çünkü güneş ısı ve yaydığı enerji bakımından herkese gereken miktarı göndermekte ve kullanımı açısından kendisi zarar görmemektedir.

Gelecek Derse Hazırlık

1. Çizgi roman hakkında araştırma yapınız ve edindiğiniz bilgileri defterinize not ediniz.

 • Cevap: Çizgi roman, resimli romanlara verilen isimdir. Resimlere çok fazla yer verildiği için bu ismi almıştır. Anime çizim sanatı ile çizilmiş olan çizgi romana manga denir. Bir yirminci yüzyıl sanatı olarak görülmektedir. Diğer önemli bir çizgi roman okulu olarak yirminci yüzyılın son döneminde bütün dünyayı saran Japon çizgi romanı Manga ise, animelerinde (Japon animasyonlarının) desteğiyle piyasaları hareketlendirmiş ve rağbeti arttırmıştır.

2. Geçmişte veya günümüzde yaşamış bir Türk bilim insanının hayatı ve çalışmaları hakkında araştırma yapınız.

 • Cevap: Farabi ilk modern ses anlayışını ortaya koymuş kişidir. Ses dalgalarının varlığını ve sesin dalgaların formuna göre değiştiğini ispatlamıştır. Bu sayede kaideleri (ses tonlarını) mantıklı yollardan açıklayıp musiki aletlerinin yapımını kolaylaştırmıştır.

3. Hazırlıklı konuşma yapmak amacıyla bir teknolojik aletin zaman içindeki gelişimini araştırınız.
• Yapacağınız hazırlıklı konuşmayı destekleyecek görseller belirleyiniz.
• Hazırlıklı konuşmanızı yapmadan önce mutlaka evde prova yapınız.

 • Cevap: Bilgisayarlar ilk önce abaküs gibi basit sayma işlemleri için kullanılıyordu. 1600’lerden sonra giderek hızlanan teknoloji bugüne kadar ilerlemiştir. İlk başlarda oda büyüklüğünde olan bilgisayarlar daha sonra günümüzdeki gibi elle tutulur hale gelene kadar gelişme göstermiştir. Günümüzde bir çok yerde bilgisayarlar ile bilgi depolanması yapılmaktadır.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Bilim ve Teknoloji Sayfa 191-192-193-194-195-196-197 Yosun Pilleri Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2023 Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!