Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ
Biyografiler

Agah Sırrı Levend Kimdir, Eserleri, Hayatı ve Edebi Kişiliği

Agah Sırrı Levend Kimdir, Eserleri, Hayatı ve Edebi Kişiliği

Cumhuriyet devri edebiyat tarihçilerinden, 1894-28 Ekim 1978, doğ. Rodos, ölm. Ankara

« İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bi­tirdi (1919). İstanbul Erkek Lisesi’nde edebiyat öğretmenliği, kumcularından ol­duğu özel İstiklâl Lisesi’nde öğretmenlik ve müdürlük yaptı. Aydın milletvekili (1940-1946), Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü edebiyat öğretmeni (1947/49), Türk Dil Kurumu Genel Yazmanı (1951-1960) ve Başkanı (1963-1966) oldu » İlk yazısı “Hayatta Say” Babalık gazetesinde çıktı (Konya, 14 Mart 1913). Şiir, hikâye de yazmış olan Levend’in ilk kitabı Acılar (1928) romanıdır. Sonradan çalışmalarını edebiyat tarihi araştırmalarında topladı 9 Türk Dil Kurumu’nun çıkarmakta (Ekim 1951 olduğu Türk Dili dergisine de büyük emeği geçen yazar hakkında geniş bilgi ve bibliyografya, Dr. İbrahim Kutluk’un Agâh Sırrı Levend, Hayatı ve Eserleri adlı tanıtma kitabmdadır (1963) 8 Edebiyat Tarihi Dersleri (üç cilt: I- Tanzimat’a Kadar, 1932; II- Tanzimat Edebiyatı, 1934; III- Servetifünun Edebiyatı, 1937) kitaplarını izlemiş başlıca inceleme ve araştırmaları şunlardır: Maarifimiz ve Mil­lî Terbiyemiz (1940), Eserler ve Şahsiyetler (1940), Divan Edebiyatı (1941), Na­bi ‘nin Sıır-nâme ‘si (1944), Atâî’nin Hilyetü ‘l-Efkâr ‘ı (1948), Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri (1949, 3. b. 1972), Gazavâtnâmeler ve Mihaloğlıı Ali Bey ‘in Gazavâtnâme si (1956), Türk Edebiyatında Şehrengizler ve Şehrengizlerde İstanbul (1958), Arap, Fars ve Türk Edebiyatlarında Leylâ ve Mecnun Hikâyesi (1959), Tarih Boyunca Türk Dili (1961), Ümmet Çağı Türk Edebiyatı (1962), Türkçülük ve Millî Edebiyat (1962), Türk Edebiyatında Manzum Atasözleri ve Deyimler (1962), Hüseyin Rahmi Gürpınar (1964), Ali Şir Nevaî (hayatı, sanatı, bütün eserleri, dört cilt, 1965-1968), Şemsettin Sami (1969) vb. • Yeni ve büyük eseri Türk Edebiyatı, Tarihi’n’m henüz Giriş bölümünü kapsayan birinci cildi de çıktı (Türk Tarih Kuru­mu yayını, 1973) • Hakkında bir inceleme İsmail Ulçugür tarafından hazırlandı: Agâh Sırrı Levend (1982).

Bu içeriğe emoji ile tepki ver

İlgili Yazılar

YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?
**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Close