? Ahmet Ferit Tek Kimdir Hayatı Edebi Kişiliği | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Biyografiler / Ahmet Ferit Tek Kimdir Hayatı Edebi Kişiliği
Şairlerin Hayatı

Ahmet Ferit Tek Kimdir Hayatı Edebi Kişiliği

Ahmet Ferit Tek Kimdir

Ahmet Ferit Tek Hayatı

Ahmet Ferit Tek Edebi Kişiliği

1878’de Bursa doğar. Kuleli Askeri İdadisi’nden sonra Mekteb-i Harbiye’den 1896’da piyade mülâzım-ı sani rütbesiyle mezun olur. Erkân-ı Harbiye Mektebi’ne kabul edilir. Politika ile uğraşıp Meşrutiyet taraftarı olmak suçlarıyla tevkif edilip daha sonra subaylıktan çıkarılıp 1896’da Trablusgarp’a sürgün edilir.Bir yıl zindanda kaldıktan sonra affedilerek Trablusgarp Türkmeni Kurmay Başkanlığı Karargahına memur olarak verilir. 1900 yılında buradan Fransa’ya kaçar. Bir yandan siyasi faaliyetlerine devam ederken bir yandan da Paris Siyasi İlimler Mektebi( Ecole Libre des Sciences politiques) ne devam edip 1903’te buradan mezun olur. II. Meşrutiyet’in ilanına kadar Paris ve Mısır’da gazetecilik yapar. Daha sonra Meclis-i Mebusan reisi olan Ahmed Rıza ile beraber Paris’te ‘Şura-yı Ümmet’ gazetesini kurar. Meşrutiyet’in ilanı ile beraber İstanbul’a gelir.Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir