Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

Aslı İle Kerem Türküsünün Hikayesi Sözleri Notaları

Kozanoğlu Türküsünün Hikayesi Sözleri Notaları

Ana Sayfa / Türküler / Aşık Garip Türküsünün Hikayesi Sözleri Notaları

Aşık Garip Türküsünün Hikayesi Sözleri Notaları

Sponsorlu Bağlantılar


Aşık Garip Türküsünün Hikayesi Sözleri Notaları

Aşık Garip Türküsünün Hikayesi

Aşık Garip Türküsünün Sözleri

 Âşık Garip, babasından kalan servetini, etrafını alan dalkavuklarla yiyip bitirdikten sonra fakir düştü. Çaresiz kalan Garip, bir gece yatıp sabah kalktı, ilk olarak anasına karşı söylediği şu sözlerle gurbete çıkacağını anlatmak istedi.

Aldı Âşık Garip:

Bu gece rüyamda gördüm pirimi

Onda buldum gayrı, derde çareyi

Sağ elimden duttu çekti semaya

Karşıma dikilde yârın sarayı

 **************

Âşıklar pirini över gavetten

Bir dolu verdiler ab-u hayattan

Okudum Kur’anı bildim âyattan

Verdiler doluyu ben biçareye

 **************

Âşıklar söyleşirler perde, perde

Bir ünüm semâda bir ünüm yerde

Karşıma diktiler bir kandil nurdan

içinde gösterdiler kaş kareyi

 **************

Âşık Garip söyler kendi halini

Mevlâm kayırsın ol cümle kulunu

Gönül arz’yliyor Tiflis elini

Pirim bana mekan verdi orayı

Fakir kaldıkları için Âşık Garip, anasını ve bacısını alıp kervana katıldılar. Günlerden bir gün Tiflis şehrine vardılar. Anasını, bacısını bir tarafa bırakıp Âşık Garip çarşıyı dolaşmaya başladı. Baktı ki bir âşık kahvesi gördü. Kapıdan içeri girüp duvarda asılı bir saz gördü. Anladı ki burası bir âşık kahvesidir. Sazını asacak bir yer aradı. Bulamayınca, getirdi duvarda asılı olan sazın üst tarafına astı. Meğerse bu saz, Tiflis’te meşhur bir âşığın sazı imiş. Adına EMÎR DEDE denirmiş. Meşhur âşık biraz sonra geldi baktı ki, sazının üst tarafında bir saz asılıdır. Bunu sordu, vay kimmiş benim sazımın üstüne bu sazını asan?.. Ordakiler demişler ki, buraları bilmeyen garip bir âşığındır. Emir Dede kızdı, gelsin onunla imtihan olacağım, kendine buraları bildireceğim hem de, kendimi tanıtacağım ki görsün… Kahveci heman oraları süpürdü, düzenledi. Cemaat, kahvede âşık imtihanı varmış diye gelmeye başladı. Kahve doldu. Halkın içinde Deli Balta isminde üç kardaş varmış. Bunlardan biri gelip Âşık Garib’e sokuldu:                        – Garibim diye sen korkma dedi, ne söylersen söyle biz seni koruruz, dediler. Burada gariplik sonrada âşıklık ve sonunda ÂŞIK GARİP ismi bundan sonra kaldı. Âşık Garib’in asıl adı, Ahmet’tir. Orada karar verdiler ki Âşık Deli Emir bağlayacak, Âşık Garip sökecek.

Aldı İki Âşık:

Aldı Deli Emir:

Ol nedir ki yere düşer yok olur

Ol nedir ki cümle âlem tok olur

Ol nedir ki kirpikleri ok olur

Ol nedir ki çarh değmeden döner hey

 **************

Aldı Âşık Garip:

Ol rahmettir yere düşer yok olur

Ol nimettir cümle âlem tok olur

Ol kirpiktir yolunmadan ok olur

Ol gözüdür çarh değmeden döner hey

 **************

Aldı Deli Emir:

Ol nedir ki yere düşer paslanmaz

Ol nedir ki suya girer ıslanmaz

Ol nedir ki etin kessen seslenmez

Ol nedir ki katarlanmış gider hey

 **************

Aldı Âşık Garip:

Altındır yere düşer de paslanmaz.

O ördektir suya girer ıslanmaz

Ol  meyittir etin kessen seslenmez

Ezrailler katarlanmış gider hey

 **************

Aldı Deli Emir:

Ol nedir ki altı kaptır üstü kap

Ol nedir ki ondan aldı bir hesap

Ol nedir ki biri çakmak biri kav

Ol nedir ki pervaz eder yanar hey

 **************

Aldı Âşık Garip:

Ol kitaptır altı kaptır üstü kap

Ol avcılar ondan aldı bir hesap

Ol tavustur pervaz eder hem yanar

 **************

Aldı Deli Emir:

Ol nedir ki karıncayı nallayan

Ol nedir ki minareyi sallayan

Ol nedir ki kanadım yelleyen

Ol nedir ki göv yüzünde döner hey

 **************

Aldı Âşık Garip:

Ol Yakuptur karıncayı nallayan

Bilâl Habeş minareyi sallayan

Meryem Ana zilifini yelleyen

Çarkı felek göv yüzünde döner hey

Tiflis Şah’mın âşığı Emir Ali ile Âşık Ahmet’in Şah’m huzurundaki bir duruşmasında, birbirine söyledikleri muamma.

Deyişme:

Emir Ali:

Eğer âşık isen haber ver bana

ilk âşıklık kimden icad olundu

Bu dünyanın ilkin kuruluşunda

Bu dünyaya evvel kimler gelmiştir

 **************

Garip Ahmet:

Âşıklığı benden sual edersen

Âşıklık Âdemden icad olunmuştur

Kimse bilmez dünyanın kurulduğun

Evvel Âdem sonra Havva gelmiştir

 **************

Emir Ali:

Ol nedir ki altı nikap üstü kap

Ol nedir ki onda kaldı bir hesap

Ol nedir ki çanğı çakmak tüy kav

Yuvasında pervaz eder yanar hey

 **************

Garip Ahmet:

Ol kitaptır altı nikab üstü kap

Ol tavus peygamberi kaldı onda bir hesap

Tavus kuşu çangı çakmak tüyü kav

Yuvasında pervaz eder yanar hey

 **************

Emir Ali:

Ol nedir ki yere düşer paslanmaz

Ol nedir ki suya girer ıslanmaz

Ol nedir ki kessen etin seslenmez

Ol nedir ki katarlanmış gider hey

 **************

Garip Ahmet: Ol altındır yere düşer paslanmaz

Ol güneştir suya girer ıslanmaz

Ol meyyittir etin kessen seslenmez

Cebraildir katarlanmış gider hey

 **************

Emir Ah:

Ol nedir ki yere düşer yok olur

Onun için cümle âlem tok olur

Ol nedir ki yolunmadan ok olur

Ol nedir ki çarh değmeden döner hey

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir