Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Türküler / Çadır Kurdum Düzlere Türküsünün Hikayesi Sözleri Notaları

Çadır Kurdum Düzlere Türküsünün Hikayesi Sözleri Notaları

Sponsorlu Bağlantılar


Çadır Kurdum Düzlere Türküsünün Hikayesi Sözleri Notaları

Çadır Kurdum Düzlere Türküsünün Hikayesi 

Çadır Kurdum Düzlere Türküsünün Sözleri

Urfa’da bundan otuz sene evveline kadar Urfa örf ve adetlerine göre, Urfa’nın etrafındaki dağlara bahar mevsiminde bi çok kimse, ta!ım takım (grup grup) arkadaşlar çıkıp çadır kurup ilgilenirlerdi. Eski devirlerde Urfa’ya bir mutasarrıf tayin edilmiş. Mutasarrıfın gayet güzel ve endamlı bi kızı varmış. Urfa’nın tanınmış ailelerinden birinin oğlu, bir vesire yerinde bu kıza gözü değmiş (takılmış) v9 aşık olmuş. Bu aşkını gizli tutmuş . Bizde eskiden herhangi bir genç evlenmağ istese babasının ayakkabısına bir mıh (çivi) kordu. Babası oğlunun evlenmağ istediğini aynardı (anlardı). Bu oğlanda kızı gördüğtan soyna ütüzlemağa (gözetlemeğe) başlamış her hafta mesirğerlerinde bazen kıza tesadüf eder işaretlerle meramını kıza aynatmış (anlatmış). Kız oğlanı beğenmiş ve aşık olmuş. Hizmetçiler vasıtasıynan birbirlerinden mektuplaşmışlar. Bu hal bi müddet devam etmiş. Oğlan fazla dayanamayıp bi gün adet üzre babasının kondurasına bi mıh koymuş. Babası oğlunun sevışmağı bazı çevrelerde dedikoduya da yol açmış. Konuşmalar bele geçmiş. Hele bağ ne güne kaldığ, filan adamın oğlu, koskoca bi mutasarrıfın kızına aşık olmuş, eşittığimiza göre kızda ona aşıkmış. Bu hal epeyce devam etmiş. Oğlanın babası oğlanın anasına hele bu oğlidan sor benim kondurama mıh komuş derhal evlenmağ isti. Fikrini ayna kimin kızını  istise çaresine bağağ (bakalım). Anası oğlunu tenhalayıp (yalnız görüp)oğluna sormuş. Babay bize bişey söyledi, evlenmağ istimişsen, kimin kızını istisen ve fikri nedir? Akrabalarımıza’bl jtırtı yetişmiş kız var. Hangisini istisen ona dügürÇü (dünürcü) gidim siye istiyim. oğlan anasından heç bi şey_ saklamıyarak anasma mutasamfin kızına aşık olduğunu aynadır. Anası bu haberi eşitince şaşını, Buna imkan varmr heç mutasarrıf kzıını bize verir mi? Gene de babana söyliyim_bi yolulı1 bulup mümkünİe kızını istesin. Anası bu meseleyi kocasına aynadır.Kocası bi müddet düşündüğtan soyna mutasarrıfın yağınlarından bi kaç gişi arıya koyup kızı Oğlumuza isteriğ kader  olmuşsa olur. Babası faaliyete geçmiş meseleyi mutasarrıfın yağınları vasıtasıyle aynatmış mutasarrıf makul ve temiz bi adammış. Sormuş: askerliğını yapmış mı yapmamış mı? Giden adamlar oğlanın askerliği yapmadığını sölemiğler. Mutasanıf, oğlan urkeklığını yapsın gelsin Allah keder etmişse kızımı verrem (veririm). Malum eskiden askerlığlar uzun sürerdi. Bu haberi alan aracılar meseleyi olduğu kimin oğlanın babasına sölerler. Bu mesele böle devam ederken dedikodularda devam eder gider. Hele bağ haddini bilmeden mutasarrıfın kızını oğluna istedi oda vermedi gibi, haberler dolanır. Bi kaç ay sonra oğlanın askerliği emri gelir. Eskiden şubelerde kur’a çekerlerdi. Yemen ve Suriye kimin uzağ yerlere giderler barabanda (beraberinde)bi siyah bi beyaz bi çüt (çift) kuş götürürlerdi. Eğer kur’ası Yemen veya Suriye tarafına düşmüşse siyah kuşu_uçururdu. Oğlanın da kur’ası Suriye’ye çığmış ,” oğlan siyah kuşu uçurmuş. Bu haber Urfa’da hemen yayılmış. Tabi oğlanı  sevenleri üzülmüş, sevmeyenler ürek (yürek) savutmuşlar. bunun üzerine oğlan hareketi sırasında bu çadır kurdum düzlere türküsünü dile getirmiş.

Çadır Kurdum Düzlere Türküsünün Notaları

Çadır Kurdum Düzlere Türküsünün Notaları

Çadır Kurdum Düzlere Türküsünün Notaları1

Çadır Kurdum Düzlere Türküsünün Notaları2

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir