Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

Necip Bey Türküsünün Hikayesi Sözleri Notaları

Çamlığın Başında Tüter Bir Tütün Türküsünün Hikayesi Sözleri Notaları

Ana Sayfa / Türküler / Çakıcı Efe Türküsünün Hikayesi Sözleri Notaları

Çakıcı Efe Türküsünün Hikayesi Sözleri Notaları

Sponsorlu Bağlantılar


Çakıcı Efe Türküsünün Hikayesi Sözleri Notaları

Çakıcı Efe Türküsünün Hikayesi

“Çakıcı Efe, İkinci Abdülhamid’in istibdat yönetimine karşı on üç yıl, ikinci Meşrutiyet’ten sonraki yönetime karşı da iki yıl olmak üzere 1895’den 1910 yılına kadar İzmir, Aydın, Denizli, Nazilli, Ödemiş, Konya dağlarında, Antalya ve Muğla bölgelerinde on beş yıl gibi uzun bir süre dolaşmış; adeta ikinci bir hükümet gibi kendi iptidai usulleriyle hüküm sürmüş bu süre içinde halktan vergi almış, adalet dağıtmış; yol, köprü ve camiler yaptırmış; Osmanlı ile, dolaştığı, hükmettiği topraklan paylaşmak uğrunda mücadele etmiş, zaman zaman yüze çıkmış dağdan inerek resmi yetkililerle görüşmeler yapmış zaman zaman dağ başlarının özgü ve bağımsız havasını teneffüs etmiş, hükümetle eşit koşullarda anlaşmalar yapmak gibi Sarayı ayağına kadar getiren bir kudret olmuş bir kişiliktir. Çakırcalı, halkın istibdat yönetimine karşı bilinçli bir hareketini temsil etmemiş fakat müstebit yönetime karşı halk ruhunda parlayan isyan eğilimlerine çeşitli koşullarda tercüman olmuş, bunun için de hayatında olduğu gibi ölümünden sonra da sürekli bir halk kahramanı niteliği ve şöhreti kazanmıştır. Esasen Çakıcı Efe, merhametli, vicdanlı, halkı sever, cesur, cüretkâr, mert, otoriter bir Zeybek’ti. Gerçekten onun halk içinde en büyük şöhreti, “zenginden ve zalimden alıp fakirlere dağıtmasından” ileri geliyordu. Hükümetten herhangi bir himaye ve yardım bulamayanlar kurtuluşu onda arıyorlardı.” Çakıcı Efe olayını ilginç kılan noktalardan biri de, onun çeşitli yabancı unsurlarla olan yakın ilişkileri ve İttihat ve Terakki’cilerle olan ilişkileridir. Çakıcı’nın bu yönleri, bazı kişilerce istismar edilmek istenmiştir. Sözgelimi Kemal Tahir, onun bazı İngiliz, Fransız ve Rumlarla olan sınırlı ilişkilerini casusluğa dek vardırmıştır. Oysa böyle bir suçlamada bulunmak gülünçtür. Çünkü Çakıcı’nın yaptığı sınırlı görüşmelerin tamamı Sarayın ve resmi makamların bilgisi altında yaptırılmıştır. Üstelik resmi makamlar, bu görüşmeleri bir uzlaşma yolu olarak kullanmak ister.

Çakıcı Efe Türküsünün Sözleri

Selvim senden uzun yok

Yaprağında düzüm yok

Kamalıda zeybek vuruldu (yâr fidan boylum)

Çakıcıya sözüm yok

Çakıcı Efe Türküsünün Notaları

Çakıcı Efe Türküsü Notaları

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir