? Eremedim Vefasına Dünyanın Türküsü | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Türküler / Eremedim Vefasına Dünyanın Türküsünün Hikayesi Sözleri Notaları

Eremedim Vefasına Dünyanın Türküsünün Hikayesi Sözleri Notaları

Eremedim Vefasına Dünyanın Hikayesi Sözleri Notaları

Eremedim Vefasına Dünyanın Türküsünün Hikayesi 

Yöresi: Konya

Gökmen Haşan Hüseyin Ağa, 1900 yıllarında Konya’da yaşamış, taş ve duvar ustası zenâtkar bir kişidir. O’nu yakından tanımayanlar sert ve kaba bir adam tasviri ile anlatırlar. Halbuki O ince ruhlu hassas duygulu bir insandır. Konya oturak alemlerinin aranan ses ve Kanun sanatçılarından birisidir. O, bir gün rüyasında kadınlar pazarında bir ara bekçilik yapan Gavur İmamı görür. Asıl adı Hüseyin olan Gâvur imam, o sıralar bir camide imamlık yapmaktadır. Her günkü gibi yatsı namazını kaldırıp evine dönmektedir. Kulağına bir kanun eşliğinde güzel bir sesin nağmeleri gelir. Bu bir bağ evindeki oturak aleminden gelen seslerdir. Türküyü okuyan da Gökmen Haşan Hüseyin Ağanın kendisidir. Türküdeki “Eremedim Vefasına Dünyanın. Bülbül konmuş sarayına Konya’nın” sözleri Gâvur imamı çok etkiler. Sırtındaki cübbesini başındaki sarığını ve saltasının cebindeki camiinin anahtarlarım, kendisine bağ kapısını açan genç çocuğa verir. Bunları camiye götür, cemaatten her hangi birine ver’der. Gavur İmam artık gelemeyecek “Eremedim vefasına dünyanın” Türküsünü çağıracak de. O gün, Gökmen Haşan Hüseyin Ağa yatsı ezanıyla uyandı. Kendini hala oturak aleminde zannediyordu.

Bu gün Hacı Fettah mezarlığında uyuyan Gökmen Haşan Hüseyin Ağanın rüyasında öğrenip söylediği” Eremedim Vefasına Dünyanın” sözleriyle başlayan türküsü, dünyanın vefasına eremiyenlerin, gönlünden günümüze kadar ulaşmıştır. Konya oturak alemlerinin içeriğini anlatması bakımından önemli bir türküdür.

Eremedim Vefasına Dünyanın Türküsünün Sözleri

Eremedim vefasına dünyanın

Bülbül konmuş sarayına Konya’nın

Aksaray’dan Bakırtolu’na yol gider

Sürmelenmiş ela gözlü yol gider

*****

Uzamışsın hey sevdiğim dal gibi

Gelip geçen selam vermen el gibi

Beyler besler nıerak için tazıyı

Kadir mevlanı böyle yazmış yazıyı

*****

Devem yüksek atamadım urganı

Susadıkça ver ağzıma gerdanı

Saçını uzun ben saçımı tararım

Var mı benim Konyalıya zararım

******

Beyler besler merak için tazıyı

Aman aman aman aman yar tazıyı

Tazıyı da leylim leylim yandım yandım yar tazıyı

Kadir Mevlam böyle yazmış yazıyı

******

Aman aman aman aman yar yazıyı

Yazıyı da leylim leylim yandım yandım yar yazıyı

Eremedim Vefasına Dünyanın Türküsünün Notaları

Eremedim Vefasına Dünyanın Türküsü

Eremedim Vefasına Dünyanın TürküsüBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir