Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Biyografiler / Fuad Köprülü Kimdir, Eserleri, Hayatı ve Edebi Kişiliği
Şairlerin Hayatı

Fuad Köprülü Kimdir, Eserleri, Hayatı ve Edebi Kişiliği

Sponsorlu Bağlantılar


Fuad Köprülü Kimdir, Eserleri, Hayatı ve Edebi Kişiliği

XX. yüzyıl yazar ve edebiyat tarihçilerinden, 1890-28 Haziran 1966, doğ. ve ölm. İstanbul

Mercan İdadisi’nde, Hukuk Fakültesi’nde okudu. Otuz yıl (1913-1943) İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Türk edebiyatı profesörlüğü, bir ara Kars milletvekilliği (1934) yaptı. Demokrat Parti kumcuları arasına girdi, İstanbul milletvekili (1946) ve Dışişleri Bakanı (1950) oldu, sonra partiden istifa etti (1957) 8 Edebiyat âlemine Fecr-i Ati şairleri arasında şiirle gi­ren, o yıllarda Batı yazarları üzerine birtakım biyografiler de yazan Fuat Köprülü, özellikle Edebiyat Fakültesi’ne geçtikten sonra edebiyatımız ve edebiyat tarihimiz alanında çalışmalarını hızlandırdı: Ziya Gökalp’in çıkardığı Yeni Mecmua’d& hece vezniyle, millî konularda şiirleri yanı sıra (1917-1918), divan ve halk şairlerimiz, şiirimiz üzerine tanıtma ve incelemeler de yayınlıyordu. Milli Tetebbular Mecmuası (1915, 5 sayı), Türkiyat Mecmuası (1942 -+) gibi, kültür tarihimizin önemli dergi­lerini çıkarmaya başlamış, Türkiyat Enstitüsü’nü kurmuştu (1924). Prof. Köprü­lü, Ziya Gökalp’in Türkçülük programına paralel olarak, Türkçü bir tarih ve bilim görüşünden yola çıktı. Edebiyat tarihimizi, Osmanlı devleti sınırlarını aşamamış, birer antoloji olmaktan öteye geçememiş şuarâ tezkireleri anlayışından kurtardı, destanlar çağından günümüze bir bütün halinde ele aldı. Edebiyat tarihimizin çe­şitli devir ve şahıslarını modem tarih yöntemlerine göre, belgelere dayanarak, ilk defa o, aydınlığa çıkardı, eski kitaplara geçmemiş birçok şair ve nâsirimizin (bk. Şeyyad Hazma, Ahmet Fakîh, Dehhanî vb.) varlığını bilim dünyasına tanıttı. Batı âleminde otorite sayılan türkologlarm yanlışlarını düzeltti, tamamladı. Bu sistemli çalışmaları sayesinde pek çok Avmpa üniversite ve bilim kurullarına üye seçilen ilk Türk bilgini oldu, birçok milletlerarası bilim kongresinde Türkiye’yi temsil etti. Şarkiyat, Türk medeniyeti ve kültür tarihi, Türk edebiyatı tarihi, edebi tenkid, Türk dili, dini, Türk sanat musikisi, Türk hukuk ve iktisat tarihleri, Türk siyasî tarihi ve etnolojisi., gibi alanlardaki geniş çalışmalarının ürünlerini çeşitli kitap, dergi ve ansiklopedilerde derledi 8 Köprülü’nün 60. doğum yılı münasebetiyle Türk ve yabancı bilginlerin inceleme ve yazılarıyla Prof. Köprülü için bir de armağan kita­bı yayımlandı: Fuad Köprülü Armağanı (1953). Bu kitapta 1950’ye kadarki “İlmî neşriyatı”nın tam listesi verilmiştir 8 Kitap halinde çıkmış eserleri: Hayat-ı Fikriye (makaleler, 1909), Mektep Şiirleri (3 cilt, 1918), Tevfik Fikret ve Ahlâkı (inceleme, 1918), Nasrettin Hoca (manzum hikâyeler, 1918), Türk Edebiyatında İlk Mu­tasavvıflar (monografi, 1918, 3. b. 1976), Türk Edebiyatı Tarihi I, 77(1920-1921,,

b. 1926-1928), Türkiye Tarihi I (1923), Bugünkü Edebiyat (makaleler, 1924),Azerî Edebiyatına Ait Tetkikler (1926), Milli Edebiyat Cereyanının İlk Mübeşşirleri ve Divan 7 Türkî-i Basit (1928), Divan Edebiyatı Antolojisi (1932-1934), Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araştırmalar (1934), Türk Saz Şairleri (cilt II: XVI-XVIII. asırlar, cilt III: XIX-XX. asırlar, 1940). (Türk Saz Şairleri’nin ilk cildi, 2. ve 3. ciltlerinin yeni baskılarıyla birlikte ancak 1962’de çıktı), Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu (1959, 1972), Edebiyat Araştırmaları (makaleler külliyatı, 1966), vb. 8Köprülü’nün edebî ve fikrî makalelerinden seçmeler M.E.B. Kültür Yaymları’nda çıktı (1972).

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir