Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Türküler / Kövün Develeri Türküsünün Hikayesi Sözleri Notaları

Kövün Develeri Türküsünün Hikayesi Sözleri Notaları

Sponsorlu Bağlantılar


Kövün Develeri Türküsünün Hikayesi Sözleri Notaları

Kövün Develeri Türküsünün Hikayesi

Urfa’daki aşiretlerden develeri çok, zengin bi aşiret reisinin çok gözzel bi kızı varmış. Günün birinde sehepsiz (sahipsiz) gerip bir genç reisin çadırına misafir olmuş, reisin kahvecisinin yanında yer içer, yatıp kağarmış(kalkarmış). Bu aşiretler yazın yaylaya çığarlar kışın da kövde (köyde) otururlarmış. Reisin çadırı çoğ (çok) böyyük (büyük) olduğu için giren çığan bellisizmiş. Aşiret reislerinin çadın “Harem” ve “Oda” olmağ üzere iki kısımdır. O gerip oğlan da oda kısmında kalır. Bigece akşam yimeginden soyna (sonra) reisin gözü bu gence ilişir. Hemen kahveciyi çağırttırır. Bu gencin kim olduğunu sorar. Kahveci de, kimsesiz, garip bikimse olduğunu, iki üç aydan belli (beri) yanında barındırdığını söler (söyler). Reis oğlanı çağırttırır “Kimsen, kimin nesisen?” diye sorar. Genç de kahvecinin dediği kimin kimsesiz ve gerip biri olduğunu söler. Reis oğlanın konuşmasını ve terbiyesini çok beğenir. Ara sıra harem tarafına da bi işi üçün gönderir. Bi seferinde oğlan haremde reisin kızı ile karşılaşır. Ve kıza aşık olur. Fakat bu aşkını içinde gizler. Yayla zamanı geldiğinde reis ve aşiretinden sürü (koyun ve deve sürüsü) sahibi olanlarda yaylaya çığar. Reis, gençten emin olduğu üçün köyde bırağır. Haftaya veyahut on beş güne yetecağ (yetecek) yiyecağlarını da bırağır. Bazı zaman bu iaşe teminini unudur (unutur). Genç çarnaçar (çaresiz) bu işe tahammül eder. Gene bele (böyle) ac kaldığı bir günün gecesi hem kızın aşkı, hem de açlığın tesiri ile bu türküyü dile getirir. Aşiret reisi herhangi bi iş üçün köve gelmiştir. Oğlanın kendine olan sadakatini aynamak (anlamak) üçün başka bi eve misafir olmuştır. Misafir olduğu bu ev sehebinden (sahibinden) gencin durumunu ve davranışlarını sorar. Ev sehebi de gencin dürüstliğindan bahseder. Reis misafir olduğu evden kağar (kalkar) gizli olarağ evine gelir. O sırada gerip genç de bu türküyü mınldanmağtadır:

Bu türküyü reis eşidir (işitir) seslenir, yani geldiğini haber verir. Bu türküyü neden söylediğim ve essehten (sahiden) kimin nesi olduğunu ısraren sorar. Gençte tanınmış bi aşiret reisinin oğlu olduğunu ve bi meseleden canı sıkılıp aşiretini terkedip buralara gelip kendisine sığındığını, haremde kızını görüp aşık olduğunu, bu türküyü de onun üçün söylediğim açığlar. Reis, oğlanın babasını iyi tanıdığını ve ahbabı olduğunu aynar. Oğlana bildirmezden oğlanın babasına bi mektup yazar, oğlunun gendisinin yanında olduğunu kızını da oğluna verecağını müjdeler. Oğlanın babası da bi kafile ve çeşitli hediyelerle gelir. Reisin kızıyla oğlunun düğününü yapar ve gelinin alır gider.

Kövün Develeri Türküsünün Sözleri

Kövün develeri giden geç geür

Haftıdan haftıya karnım aç kalır

Elin dedikteri bana güç gelir

(Kövün idetleri niye güç gelir)

zalım babav beni kövde bırağtı

Derdim çoğ, dermansız derde bırağtı

****************

Köviin develeri çekilir dağa

Anası hatındır, babası ağa

Kövün devesi çoğ, bilmem kim sağa

Zalım babay beni kövde bırağtı

Derdim çoğ, dermansız derde bırağtı

Kövün Develeri Türküsünün Notaları

Kövün Develeri Türüsünün Notaları

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir