Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Türküler / Kozanoğlu Türküsünün Hikayesi Sözleri Notaları

Kozanoğlu Türküsünün Hikayesi Sözleri Notaları

Sponsorlu Bağlantılar


Kozanoğlu Türküsünün Hikayesi Sözleri Notaları

Kozanoğlu Türküsünün Hikayesi

Türkülere kahraman olan Kozanoğlu, Afşar’ların Kozanlı oymağının reisi olan bir ailedendir. Bu oymak önceleri Karamanoğulları’nın, sonradan da Osmanlı Devleti’nin maiyetinde bulunup, Kozan havalisininin idaresini yürütüyordu. Kozan dağlarındaki Varşak’lar (Varşak aşiretinden olanlar) bunların piyadesi, Çukurova’daki Afşar’lar ise süvarileri idiler. Kozanoğulları bu havalide uzun müddet hüküm sürdüler, halkın hak ve hukukunu iç ve dıştaki saldırganlara karşı korudular. Orta Anadolu derebeylerinden Çapanoğlu Süleyman Bey’in Kozan bölgesini istila için gönderdiği askerler Yusuf Ağa tarafından perişan edildiği gibi, bir müddet sonra Mısırlı İbrahim Paşa’nın Kozan’ı almak için gönderdiği askerler de dağlarda Kozanoğlu Mehmet Bey’in kuvvetleri tarafından yenilgiye uğratıldı. Yusuf Ağa’dan sonra Ali Bey, ondan sonra Ali Bey’in oğlu Mehmet Bey Kozan Beyliğine geçtiler. Kozan Beyliği gittikçe kuvvetleniyordu.

1882 senesinde Sultan Aziz zamanında Sadrazam Ali Paşa’nın Kozan Beyliği’ni ortadan kaldırmaya karar vermesi üzerine Derviş Paşa kumandasında “İslâhiye Fırkası” adı altında bir kuvvet teşkil edip Kozan’a gönderildi. Ahmet Bey ile Yusuf Bey ve Kozan hanedanına mensup diğer beyler, Halil Bey. Ali Bey ve Hüseyin Bey’ler devlete bağlılıklarını hemen bildirdiler. Ahmet Beye Kütahya valiliği, diğer Beylere de birer memurluk veya maaş verilerek dağıtıldı. Kozan bir sancak haline getirildi.

Kozanoğlu Yusuf Ağa Sivas’ta oturmağa memur edildiğinden muhafız askerleri himayesinde yola çıktı. Fakat aşiretlerinden bir kaçı yolunu kesip onu muhafız askerleri elinden aldılar.

Yusuf Ağa da durumu değerlendirmek istedi. Kozan’a gelerek bütün aşiretleri isyana kaldırdı. Bunun üzerine Müşir Derviş Paşa, İsmail Paşa kumandasındaki bir müfrezeyi Yusuf Ağa üzerine gönderdi. Kısa bir çatışmadan sonra Yusuf Ağa esir düştü ve astırıldı, taraftarları da dağıtıldı.

Türkü, Kozanoğullarından Yusuf Bey’in dağlardaki hayatı ve üzerine gönderilen kuvvetlerle yaptığı mücadelenin ifadesidir.

Devlet millet kavramlarından habersiz bu derebeylerinin nizam askerlerini düşman sayması, onlarla çatışması, düzeni ve dirliği saymaması elbette ki beğenilecek bir özellik değildir.

Yalnız, gelenek ve görenekleri, atadan kalma yurt parçasını, kendisine bağlı halk topluluğunun hak ve hukukunu korumayı bir namus borcu bilerek çarpıştıklarını düşünürsek, kendilerini harekete geçiren duygunun eşkiyalık değil, o zamanlarda pek makbul olan aselet, mertlik ve yiğitlik duygularının olduğunu görürüz. Eğer bu böyle olmasıydı geniş bir halk topluluğunun kendilerine yürekten bağlılıklarını göremezdik.

Kozanoğlu Türküsünün Sözleri

Çıktım Kozan’ın dağına

Remil attım dost bağına

Aşiretten imdat olmaz

Kaçalım Kozan dağına

***************

Kara çadır eğmeyinen

Ucu sırma düğmeyken

Ne kaçarsın Kozanoğlu

Beşbin atlı gelmeyken

***************

Çıktım Kozanın dağına

Kan dizleyi dizleyi

Yaraların göz göz oldu

Cerrah gözleyi gözleyi

***************

Karaçadır’ın karası

Karıştı Kozan arası

Ben öpmeğe kıyamazdım

Ak göğsü süngü yarası

***************

Olur mu beyler olur mu

Evlât babayı vurur mu

Padişahın zalımları

Bu dünya size kalır mı

***************

Kozan dağı dağ değil mi

İçi dolu bey değil mi

Kozan beyini öldürmüşler

Bu da bize ar değil mi

***************

Ne inişin dibindeyim

Ne yokuşun başındayım

Bana ölüm yakışır mı

On üç, on dört yaşındayım

***************

Kır at gelir seke seke

Kulağında elmas küpe

Çifte kızlar hizmet eder

Ak kollarını çırpa çırpa

Çadırın ardında maya kuzular

Yanı töresinde çağlar sızılar

Elin  aşiretin, seni arzular

Elin seni istiyor gel kozanoglu.

Kozan geldi iskeleye dayandı

Kılıcın kabzası kana boyandı

Maaşınız bin beş yüze dayandı

Elin’ sen istiyor gel kozanoğlu

***************

Kozanoğlu avdan gelir aman

Avını elinden alır oy oy

Buna yiğit kozanoğlu derler beyler aman aman ben yandım

Yiğit ölür nanı kalır aman

Buna kozanoğlu derler aman aman aman ben yandım aman

Yiğit ölür namı kalır aman

***************

Kaba kavak yıkıntısı aman

Dallarının döküntüsü oy oy

Kozanoğlu düğün tutmuş aman aman aman ben yandım aman

Nerde bunun okuntusu yörü

Kozanoğlu düğün tutmuş beyler aman ben yandım aman

Hani bunun okuntusu yörü

Kozanoğlu Türküsünün Notaları

Kozanoğlu Türküsünün Notaları1

Kozanoğlu Türküsünün Notaları2

Kozanoğlu Türküsünün Notaları3

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir