Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

Ahmed Bican Yazıcıoğlu Kısaca Hayatı

Mehmet Behçet Yazar Kimdir, Kısaca Hayatı

Ana Sayfa / Biyografiler / Mehmed Yazıcıoğlu Kimdir, Kısaca Hayatı

Mehmed Yazıcıoğlu Kimdir, Kısaca Hayatı

Sponsorlu Bağlantılar


Mehmed Yazıcıoğlu Kimdir, Kısaca Hayatı

9. yy. Muhammediye yazarı, ?-1451 9 Anadolu’da astro­loji üzerine Türkçe ilk eserin (Şemsiyye, 1408) yazarı Yazıcı Selâhaddin’in oğludur. Kuvvetli bir öğrenim gördü. II. Murad’m davetini kabul ederek Ankara’dan Edir­ne’ye gelen, orada bir süre kalan, geliş gidişinde Gelibolu’ya da uğrayan, Bayramî-lik tarikatı kumcusu Hacı Bayram Veli ile tanıştı, kardeşi Ahmet Bican’la birlikte Hacı Bayram’m müridleri arasına girdi.

Mehmed Yazıcıoğlu Eserlerini bu tarihten sonra, bütün ömrünü geçirdiği Gelibolu’da, deniz kenarındaki barınağında bir inziva hayatı içinde yazdı 9 Yazıcıoğlu Mehmed, önce kendi deyişiyle, “ne kadar tefsir varsa bulup özünü bir bir almak, hadisleri gözden geçinnek suretiyle” Meğâribü ‘z Zaman (Zamanın Gün Batışları) adında Arapça bir eser yazdı, sonra kendisi bunu Türkçe’ye nazımla çevirip Muhammediye’yi (1449), kardeşi Ahmed Bican da nesirle çevirerek En-vârü’l-Âşıkîn’i (1451) meydana getirdiler: “İkisi de Megâribden çıkubdur” 9 Ağır bir dille nazmedilmiş olmasına rağmen yüzyıllar boyu Anadolu, Kırım, Kazan ve Başkurt Türkleri arasında okunan Süleyman Çelebi’nin Mevlid’inden daha yaygın bir şöhrete erişen Muhammediye, 9119 beyitlik dinî bir eserdir. Aruzun yedi kalıbı kullanılarak kaside, gazel, mesnevi, müstezad terkib ve terci-i bend şekillerinde ya­zılmış şiirlerin birleştirilmesinden meydana gelmiş şiirler arasına konularına uygun âyetler konulmuştur. Eserde dünyanın kuruluşu, nebiler, Hazreti Muhammed’in ve dört halifenin (Ebubekir, Ömer, Osman, Ali) hayatları, kıyamet-mahşer, cennet-cehennem; Kur’an ve Hadîs öğretileri dışına çıkılmayarak ehl-i sünnet akideleri dahilinde anlatılır • Muhammediye’nin yeni basımı Tercüman 1001 Temel Eser dizisindedir (dört cilt, 1975).

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir