Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Biyografiler / Müftü Hilmi Efendi hayatı ve şiirleri
Şairlerin Hayatı

Müftü Hilmi Efendi hayatı ve şiirleri

Sponsorlu Bağlantılar


MÜFTÜ HİLMİ EFENDİ 

  • (Lefkoşa, 1782 – Lefkoşa, 1847) Kıbrıs’ın yetiştirdiği en ünlü Türk şairidir.
  • Sultan II. Mahmud’un Lefkoşa’ya yaptırdığı kütüphane dolayısıyla yazdığı mehdiye ile ünlendi.
  • “velûd” bir şairdir.
  • Ancak divan tertip etmiş değildir.
  • Şiirlerinden bir bölümü Harid Fedai tarafından Kıbrıs Müftüsü Hilmi Efendi, Şiirler adıyla yayımlandı.
  • Hilmi Efendi özellikle kasideleri ve Nabi yolunda yazdığı hikmetli beyitleriyle tanınmaktadır.

MÜFTÜ HİLMİ EFENDİ ŞİİRLERİ

GAZEL

Alub dest-i hayâle rişte-i zer-târ-ı güftân
Keşîde eyleyem silk-i beyâne dürr-i muhtarı

Nev-â nev sebt edüb ser-levha-i ekvâne hoş mazmun
Lisâne almamak şartıyle amma köhne âsârı.

Gülistân-î cihan hep taze tarh-ı dil-güşâ olmuş
Usûlü hep değişmiş, andelibân-ı nevâ-kân

Libâs-ı dehri tecdîd eylemek îcâb edüb şimdi
Yeniden câmeler bicdi gelüb hayyât-ı settân

İdüb meşşate-i tedbîr ile zîbinde ser-tâ-ser
Zelihây-ı zamanın buldu ziynet zülf-i zer-tân

Hab-i andelîb evsaf şâhî okumak ister Sabâ
emmâre kılsun minber-i vâlâ-yı gülzân

Şeh-i vâlâ-güher Sultân-ı Mahmud Hân-ı Daradır
Ki çeşm-i ‘âleme kühl-i ciladır gird-i reh-vân

Şehen-şâh-ı mücâhid Hân-ı Mahmûd-ı gazâ-pîşe
Müceddid, müctehid, revnak-fezâ-yı taht-ı hünkârı

‘Arab saçı gibi pîçiş-pezîr olmuş idi ‘âlem Bihamdi’llah
nizâma koydu ‘asrın şâh-ı dindarı

Hüdâvend-i zamane, kahrımân-ı ‘arsa-yı heyca
Muzaffer pâdişah-ı şehsuvâr-ı rezm-i gerrârı

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir