Ana Sayfa / Biyografiler / Nevi Kimdir, Eserleri ve Edebi Kişiliği
Şairlerin Hayatı

Nevi Kimdir, Eserleri ve Edebi Kişiliği


 Nevi

XVI. yy. divan şairlerinden, 1533-24 Haziran 1599, doğ. Malkara, ölm. İs­tanbul

• Asıl adı Yahya olan Nev’î, öğrenimini İstanbul’da yaptıktan sonra Gelibo­lu’da, İstanbul medreselerinde ders okuttu. III. Murad’ın oğlu Mustafa’ya ve başka şehzadelere hocalık etti

• Üç dilde otuza yakın eser yazmış olan .Nev’î, devrinin tanınmış bilginlerindendir. Ders arkadaşı, dostu ve rakibi Bakî kadar yaygın bir üne kavuşmamış ise de, sanat ve süs düşkünlüğünden uzak, sade ve samimî gazel-leriyle divan şiirimizin üstadları arasında yer aldı. Şu beyti, basılmış divanmdaki 559 kadar gazelde dile gelen sanat tutumunu özetler: “Bu sade nazmı ehl-i sanayi beğenmese/Nev’î ne gam bizim sözümüz âşıkanedir.”

• Divanı’nm tenkidli basımı İstanbul Edebiyat Fakültesi Yaymları’nda çıktı (hazırlayanlar: Dr. Mertol Tulum ve M.Ali Tanyeri, 1977).
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir