Ana Sayfa / Hikaye / Ömer Seyfettin Zeytin Ekmek Hikayesi Ses Olayları Özeti Konusu Teması Ana Fikri İncelemesi Tahlili
Hikaye Tahlilleri

Ömer Seyfettin Zeytin Ekmek Hikayesi Ses Olayları Özeti Konusu Teması Ana Fikri İncelemesi Tahlili


Ömer Seyfettin Zeytin Ekmek Hikayesi Ses Olayları Özeti Konusu Teması Ana Fikri İncelemesi Tahlili

Türk edebiyatının önemli hikayecilerinden Ömer Seyfettin’in sevilen hikayelerinden biri olan “Zeytin Ekmek ” hikayesinin kısa bir incelemesi. 

Zeytin Ekmek Hikayesi Özeti

Zeytin Ekmek Hikayesi Konusu

Zeytin Ekmek Hikayesi Ses Olayları

zalim âşığının: Aşığının kelimesinde ünsüz yumuşaması ses olayı vardır. aşık – ı – n – ın = aşığının

cariyesine: Cariyesine kelimesinde “nkaynaştırma ünsüzü vardır. cariyesi – n – e = cariyesine

benziyordu: Benziyordu kelimesinde “ünlü daralması” ses olayı vardır. benze – yor – du = benziyordu

cumbadan sokağa: Sokağa kelimesinde ünsüz yumuşaması ses olayı vardır. sokak – a = sokağa

tenhaydı: Tenhaydı kelimesinde “ykaynaştırma ünsüzü vardır. tenha – y – dı = tenhaydı

duymayan: Duymayan kelimesinde “ykaynaştırma ünsüzü vardır. duyma – y – an = duymayan

diye: Diye kelimesinde “ünlü daralması” ses olayı vardır. de – y – e = diye

kalktı: Kalktı kelimesinde ünsüz uyumu ses olayı vardır. kalk – dı = kalktı

uzandığı: Uzandığı kelimesinde ünsüz yumuşaması ses olayı vardır. uzandık – ı = uzandığı

sokaktan: Sokaktan kelimesinde ünsüz sertleşmesi ses olayı vardır. sokak – dan = sokaktan

cumbaya: Cumbaya kelimesinde “ykaynaştırma ünsüzü vardır. cumba – y – a = cumbaya

baktı: Baktı kelimesinde ünsüz benzeşmesi ses olayı vardır. bak – dı = baktı

şaşırmıştı: Şaşırmıştı kelimesinde ünsüz sertleşmesi ses olayı vardır.

çürük kapıya: Kapıya kelimesinde “ykaynaştırma ünsüzü vardır. kapı – y – a = kapıya

yaklaştı: Yaklaştı kelimesinde sessiz sertleşmesi ses olayı vardır. yaklaş – dı = yaklaştı

başladığı: Başladığı kelimesinde ünsüz yumuşaması ses olayı vardır. başla – dık – ı = başladığı

kaybettiler: Kaybettiler kelimesinde ünlü düşmesi ses olayı vardır. kayıp – et – di – ler = kaybettiler

kümes manzarası: Manzarası kelimesinde “skaynaştırma ünsüzü vardır. manzara – s – ı = manzarası

pencerenin önündeki: Bu iki kelime arasında ulama yapılmıştır. pencerenin önündeki
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir