Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Biyografiler / Sultan Veled Kimdir, Eserleri ve Edebi Kişiliği
Şairlerin Hayatı

Sultan Veled Kimdir, Eserleri ve Edebi Kişiliği

Sponsorlu Bağlantılar


Sultan Veled Kimdir, Eserleri ve Edebi Kişiliği

XIII. yy. tasavvuf şairlerinden, 1226-11 Kasım 1312, doğ. Lâ-rende (Karaman), ölm. Konya

• Mevlânâ Celâleddin Rumî’nin oğlu olan Sultan Veled, babasının yanında yetişti, Mevlânâ’nın ölümünden (1273) çok sonra, ba­basının halifesi Çelebi Hüsameddin de ölünce (1284) şeyhlik makamına geçerek mevlevîlik tarikatının esaslarını, âyinlerini bir düzene koydu, ömrünü babasının kurduğu tarikatı yaymakla geçirdi, ölünce Mevlânâ türbesinde babasının yanma gömüldü.

• Farsça bir divanı, İbtidanâme (yaz. 1291), intihânâme, Rübabnâme (yaz. 1301) adlarında Farsça üç mesnevisi, bir de Maarif adlı Farsça, düzyazı bir eseri olan Sultan Veled, bütün eserlerinde tasavvuf konularını işledi. îbtidâ-nâme, ayrıca, Mevlânâ ve çevresi araştırmaları için en eski, en sağlam kaynak kabul edilir • Sultan Veled’in divanındaki 15 Türkçe beyit ve parçalar, Veled Çelebi tarafından Divan-ı Türki-i Sultan Veled adlı bir kitapta toplanmıştı (1925). Bu şiirleri sonradan Mecdud Mansuroğlu da yayımladı: Sultan Veled’in Türkçe Manzumeleri (1958), ki burada derlenen Türkçe beyitlerin sayısı 367’dir. Bu parçalar, Anadolu’da Oğuz lehçesiyle yazılmış ilk şiirler oldukları için önemlidirler.

• Maarif (Bilgiler) isimli eserinin Meliha Anbarcıoğlu tarafından Türkçeye çevirisi, Millî Eğitim Bakanlı-ğı’nm Dünya Edebiyatından Tercümeler serisinde çıkmıştır (2. b. 1966).

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Tek Yorum

  1. Tesekkur ederim ama biraz yardimci oldunuz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir