? Sünbülzade Vehbi Kimdir, Eserleri Hayatı | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Biyografiler / Sünbülzade Vehbi Kimdir, Eserleri ve Edebi Kişiliği
Şairlerin Hayatı

Sünbülzade Vehbi Kimdir, Eserleri ve Edebi Kişiliği

Sünbülzade Vehbi Kimdir, Eserleri ve Edebi Kişiliği

XVIII. yy. divan şairlerinden 1719’dan önce-29 Nisan 1809, doğ. Maraş, ölm. îstanbul

• Öğrenimini Maraş’ta yapan Vehbi İstanbul’a geldikten sonra devlet büyüklerine kasideler, tarihler sunarak kendini tanıttı, kadı oldu, kadı­lıktan hacegânlığa geçirildi, elçilikle İran’a gönderildi (1775). Rodos (1786), Zağra (1788), Manisa ve Manastır kadılıklarında bulundu, doksan yaşını geçmişti, İstan­bul’da öldü, Edirnekapı Mezarlığı’na gömüldü

• XVIII. yüzyılın ünlü şairlerinden olan, divan sahibi Sünbülzade Vehbi’nin öteki eserleri Lutfıyye, Tuhfe, Nuhbe ve Şevk-engiz adlarını taşır.

°Nabi’nin Hayriyye’sirıe nazire olarak yazdığı ve oğlu Lutfullah’a öğütlerini toplayan Lutfıyye, didaktik bir mesnevidir. Tuhfe (Hediye) Farsçadan, Nuhbe (Seçkin) Arapçadan Türkçeye manzum birer sözlüktür. Her iki sözlük uzun yıllar okullarda, bu dillerin kolayca öğrenilmesinde ders kitabı olarak okutulmuştu.

• Ahlâkî ve edebî değeri olmayan Şevkengiz “Enderun’lu Fazıl’m eserlerinin arkasında (1870), öteki üç eseri ise kendi divanıyla birlikte basılmıştır.Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir