Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler

MANZUME ve ŞİİR   Manzume ve Şiir Nedir, Arasındaki Fark, Örnekleri, Benzerlikler Kısaca   “Nazım”ın...
METİN ve ŞAİR   Metin ve Şair Nedir, Arasındaki İlişki, Özellikleri, Kısaca   Şairin iç...
SERBEST ŞİİR GELENEĞİ (MODERN ŞİİR)   Serbest Şiir Geleneği (Modern Şiir) Nedir, Örnekleri, Özellikleri, Maddeler...
HALK ŞİİRİ GELENEĞİ   Halk Şiiri Geleneği Nedir, Açıklaması, Örnekleri, Özellikleri, Maddeler Halinde   Hece...
DESTAN GELENEĞİ           Destan Geleneği Nedir, Açıklaması, Örnekleri, Özellikleri, Maddeler Halinde...
ŞİİR ve GELENEK Şiir ve Gelenek Nedir, Açıklaması, Örnekleri, Özellikleri, Maddeler Halinde Şiirler önceki dönemlerin...
ŞİİRDE GERÇEKLİK ve ANLAM   Şiirde Gerçeklik ve Anlam Nedir, Açıklaması, Örnekleri, Özellikleri, Maddeler Halinde...
MENSUR ŞİİR Mensur Şiir Nedir, Açıklaması, Örnekleri, Özellikleri, Maddeler Halinde Duygu, düşünce ve hayalleri.şiir gibi...
BATIDAN ALINAN NAZIM ŞEKİLLERİ   TRİYOLE   Triyole bir ikilik, iki dörtlük olmak üzere üç...
BATIDAN ALINAN NAZIM ŞEKİLLERİ   TERZA-RİMA (ÖRÜŞÜK UYAK)       Üç dizeli bentlerden oluşur, en sonda...
BATIDAN ALINAN NAZIM ŞEKİLLERİ SONE İki dörtlük, iki üçlükten oluşan 14 dizelik nazım şeklidir. Sone,...
BATIDAN ALINAN NAZIM ŞEKİLLERİ   İlk kez Servet-i Fünun döneminde kullanılmaya başlanan, daha sonraları ise...
 DİVAN ŞİİRİ NAZIM TÜRLERİ Divan şiiri nazım türleri şunlardır: tevhit, münacat, na­at, methiye, fahriye, hicviye,...
DİVAN ŞİİRİ NAZIM ŞEKİLLERİ (NAZIM BİÇİMLERİ)   MÜSEDDES   Altışar mısradan oluşan nazım şeklidir. Kafiye...
DİVAN ŞİİRİ NAZIM ŞEKİLLERİ (NAZIM BİÇİMLERİ) TAŞTİR   Taştirin tanımını kısaca yaparsak bir cümleyle; Bir...
DİVAN ŞİİRİ NAZIM ŞEKİLLERİ (NAZIM BİÇİMLERİ) TAHMİS Bir gazelin beyitlerinin üstüne, başka bir şair tarafından...
DİVAN ŞİİRİ NAZIM ŞEKİLLERİ (NAZIM BİÇİMLERİ) TARDİYE Belli bir aruz kalıbıyla yazılan özel bir muhammes...
DİVAN ŞİİRİ NAZIM ŞEKİLLERİ (NAZIM BİÇİMLERİ) MUHAMMES Beşliklerden oluşur. Uyak örgüsü aaaaa bbbba cccca veya...
Sonraki Sayfa »