Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Dünyadaki Göçler Cevapları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları 2. Ünite Beşeri Sistemler Sayfa 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192 Dünyadaki Göçler Etkinlik Soruları ve Cevapları

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Dünyadaki Göçler Cevapları

Dünyadaki Göçler

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 183 Cevabı

1. Sizce insanlar yaşadıkları yeri neden değiştirmek ister? Bu konudaki düşüncelerinizi defterinize yazarak sınıfta paylaşınız.

 • Cevap: İnsanlar; doğal afetler, ekonomik, siyasi, etnik, dini ve sosyal nedenlerle yaşadıkları yeri terk ederek başka yerlere göç etmektedirler. Yurdumuzda son yıllarda köyden kente doğru hızlı bir göç yaşanmaktadır. Bu durum şehirlerde nüfusun hızlı artmasına, şehirlerde ciddi sosyal ve çevre sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. İşsizlik ülke içinde, ülkeler arasında göçlere neden olmuştur.

  Göç, geçmişten bugüne devam eden toplumsal bir olaydır. Tarihin çok eski devirlerinden itibaren insanlar çeşitli nedenlerle yaşadıkları yerlerden göç edip başka yerlere yerleşmişlerdir. Bu konuda verilebilecek en önemli örneklerden biri ‘Orta Asya Türk Göçleridir. Şimdi sizlere kısaca bu büyük göç hareketinden söz etmek istiyorum.

2. Göç sonucunda göç edilen ve göç alan yerlerde sizce ne tür sorunlar yaşanabilir? Sınıftaki arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap:

Göç alan yerlerde oluşan sorunlar:
1- Göç alan ülkede veya kentte nüfus artar. Nüfus artış hızı yükselir.
2 – Genelde genç erkek nüfus göç ettiği için göç alan alanlarda erkek nüfusu artar.
3 – Düzensiz kentleşme meydana gelir.( çarpık kentleşme, plansız kentleşme)
4-Önceleri iken dışında bulunan sanayi tesisleri kent içinde kalır.
5-Kentlerde konut sıkıntısı çekilir ve derme çatma yapılan konutlar gecekondulaşmaya neden olur.
6-Alt yapı hizmetlerinde (yol, su, elektrik) yetersizlik görülür.
7-Alt yapının yetersiz kalması sel, heyelan, sağlık sorunlarına yol açar.
8-Kentlerde insan sayısının fazla olmasından dolayı işsiz insanların oranı artar,
9- Göç alarak büyüyen merkezlerde ekonomik faaliyetler gelişir ve çeşitlenir.
10-Kentlerde hızla nüfus arştı trafik sorunları oluşmaktadır.

Göç veren yerlerde oluşan sorunlar:
1- Göç veren ülkede veya kırsal alanlarda nüfus azalır.
2 – Genelde genç erkek nüfus göç ettiği için göç veren alanlarda erkek nüfusu azalır. Kadın nüfusu fazla olur.
3-Kırsal kesim yatırımlarında verimsizlik meydana gelir.
4- Kırsal alanlarda araziler boş kalmakta, bağ ve bahçeler ile konutlar bakımsızlıktan bozulmaktadır.
5-Göç veren yerlerde nüfus yaşlılardan oluşur ve iş yapabilecek insan azalır.

Yukarıdaki anlaşma maddeleri ile 1961’deki Türkiye ve Almanya’nın gelişmişlik düzeylerini de göz önünde bulundurarak göçün nedenlerini yorumlayınız. Bu konudaki görüşlerinizi derste paylaşınız.

 • Cevap: Almanya’nın iş kolunda ne kadar üretken olduğu, hatta seçeceği iş gücünün nitelikli olması konusunda ne kadar hassas davrandığı, buna karşın Türkiye’nin kendi iş gücünü değerlendirmek yerine yabancı ülkelere gönderdiğini ve üretimin Almanya’ya göre çok geride olduğunu anlıyorum

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 184 Cevabı

Sınıftaki arkadaşlarınıza bir anket uygulayınız. Ankette aşağıdaki sorulara yer veriniz.

1. Doğum yeriniz neresidir?
Doğum yeri yaşadığı yerden farklı ise
2. Buraya ne zaman ve neden geldiniz?
Doğum yeri yaşadığı yerle aynı ise
3. Burası dışında, belirli bir süre yaşadığınız yer var mı? Varsa neden orada yaşadınız? (Yukarıdaki sorular dışında siz de anketinize uygun bulduğunuz soruları ekleyebilirsiniz.)
Anketinizin sonucunu değerlendirerek hedef kitlenizdeki insanların neden göç ettiklerini bir rapor hâline getirerek sınıfta sunduktan sonra raporunuzu ürün dosyanızda saklayınız.

 • Cevap:

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 188 Cevabı

Lozan Antlaşması Mübadele Maddesi
Madde 1 “Türk topraklarında yerleşmiş Rum Ortodoks dininden Türk uyruklarıyla, Yunan topraklarında yerleşmiş Müslüman dininden Yunan uyruklarının 1 Mayıs 1923 tarihinden başlayarak zorunlu mübadelesine girişilecektir. Bu kimselerden hiçbiri, Türk Hükûmeti’nin izni olmadıkça Türkiye’ye ya da Yunan Hükûmeti’nin izni olmadıkça Yunanistan’a dönerek orada yerleşemeyeceklerdir.”

Yukarıdaki metni inceleyerek bu tür göçlerle ilgili yorumlar yapınız. Vardığınız sonuçları sınıfta paylaşınız.

 • Cevap: Bir toprakta çok uzun yıllardır yaşayan nesilden nesle büyüyen hangi milletten hangi inançtan olursa olsun o insanlar artık yaşadıkları yerin bir parçası vatandaşıdırlar. Bu yüzden onları bu topraklardan yollamak yanlış olacaktır.

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 189 Cevabı

Aşağıdaki şemayı örneğe uygun olarak tamamlayınız.

 • Cevap:

Karnını doyurmak amacıyla zorunlu yer değiştirme (İşçi Göçü)
Niteliksiz iş gücü gider. (İşçi Göçü)
Sermaye, kol gücüdür. (İşçi Göçü)
Gidilen ülkede içe kapanık yaşanır. (İşçi Göçü)
İlk iki kuşak kaybedilir. Üçüncü kuşak nitelikli eğitim alıp iyi yetişebilir. (İşçi Göçü)
Daha iyi yaşam ve çalışma olanakları için istekli yer değiştirme. (Beyin Göçü)
İyi eğitimli, uzman ve nitelikli iş gücü gider. (Beyin Göçü)
Sermaye, beyin/kafa gücüdür. (Beyin Göçü)
Gidilen ülkeye adaptasyon kolay olur ve çift kültürlü kimlik doğar. (Beyin Göçü)
Geldiği ülkeden tamamen kopulur. (İşçi Göçü)
Kalıcı göçtür. (Beyin Göçü)

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 191 Cevabı

Aşağıdaki metni okuyarak yorumlayınız. Bu konuda sizce başka neler yapılabilir? Düşüncelerinizi sınıfınızdaki arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap:

➜ Eğitimlerine destek olunabilir
➜ Kılavuz aileler seçilip topluma entegreleri kolaylaştırılabilinir.
➜ İş yeri açma şansı verilebilir.

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 192 Cevabı

Aşağıdaki etkinliği örneğe uygun olarak tamamlayınız.

 • Cevap:

Göç alan yerlerde oluşan sorunlar:
1- Göç alan ülkede veya kentte nüfus artar. Nüfus artış hızı yükselir.
2 – Genelde genç erkek nüfus göç ettiği için göç alan alanlarda erkek nüfusu artar.
3 – Düzensiz kentleşme meydana gelir. (çarpık kentleşme, plansız kentleşme)
4-Önceleri iken dışında bulunan sanayi tesisleri kent içinde kalır.

Göç veren yerlerde oluşan sorunlar:
1- Göç veren ülkede veya kırsal alanlarda nüfus azalır.
2- Genelde genç erkek nüfus göç ettiği için göç veren alanlarda erkek nüfusu azalır. Kadın nüfusu fazla olur.
3- Kırsal kesim yatırımlarında verimsizlik meydana gelir.

ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜRLER ARASI İLETİŞİM
İnsanın kentler, bölgeler, ülkeler arasındaki bireysel ya da kitlesel hareketi tarihten günümüze kadar hâlâ sürmektedir. Küreselleşme ile birlikte ekonomik düzenin uluslararası boyutta kazandığı yaygınlık, iletişim ve ulaşım teknolojilerinde yaşanan ilerlemeler insanların da ülkeler arasındaki hareketini ve göç olarak adlandırılan uzun süreli yerleşmelerini artırmış durumdadır. Günümüzde uluslararası göçün sahip olduğu boyut sayesinde, farklı kültürlerde yetişen daha fazla oranda insan karşılaşmakta, birlikte çalışmakta ve yaşamaktadır. Uluslararası göç, çok farklı kültürlerden gelen bireylerin etkileşimi ile ortaya çıkan kültürel uyum sorunlarını beraberinde getirmektedir. Bu bakımdan kültürler arası iletişim disiplininin öneminin arttığı görülmektedir. (Zeynep AKSOY)
Yukarıdaki metne göre göç alan yerlerde meydana gelen kültürel etkileşimin olumlu ve olumsuz yönlerini sınıfta tartışınız. Vardığınız sonucu defterinize not ediniz.

 • Cevap:

Göç alan yerlerde oluşan sorunlar:
1- Göç alan ülkede veya kentte nüfus artar. Nüfus artış hızı yükselir.
2 – Genelde genç erkek nüfus göç ettiği için göç alan alanlarda erkek nüfusu artar.
3 – Düzensiz kentleşme meydana gelir. (çarpık kentleşme, plansız kentleşme)
4-Önceleri iken dışında bulunan sanayi tesisleri kent içinde kalır.

Göç veren yerlerde oluşan sorunlar:
1- Göç veren ülkede veya kırsal alanlarda nüfus azalır.
2- Genelde genç erkek nüfus göç ettiği için göç veren alanlarda erkek nüfusu azalır. Kadın nüfusu fazla olur.
3- Kırsal kesim yatırımlarında verimsizlik meydana gelir.

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Gün Yayınları Sayfa 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!