Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları / 10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı 7. Ünite Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı 7. Ünite Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Miras Cevapları

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı İlke Yayınları 7. Ünite Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni Sayfa 182, 183  7. Ünite Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

7. Ünite Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni Ölçme ve Değerlendirme

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 182 Cevabı

A. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. Osmanlı Devleti’nin, Balkanlarda uyguladığı iskân siyaseti sonrasında,
I. Bölgenin toplumsal ve demografik yapısı değişmiştir.
II. Bölgede Türk- İslam kültürü yayılmıştır.
III. Türklerin nüfus oranı gayrimüslim nüfusundan daha fazla olmuştur. yargılarından hangisi ya da hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I,II ve III

 • Cevap

2. Osmanlı Devleti, kara ve deniz ticaretini geliştirmek amacıyla çeşitli tedbirler almıştır.
Bu duruma kanıt olarak;
I. Marmara ve Akdeniz’de birçok liman kurması,
II. Şehir merkezlerine her kesimin alışveriş yapabileceği kapanlar inşa etmesi,
III. Önemli ticaret yolları üzerine kervansaraylar açması uygulamalarından hangisi ya da hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I,II ve III

 • Cevap

3. Aşağıda verilenlerden hangisi Osmanlı Devleti’nin uyguladığı “çifthane sistemi” ile ilgili değildir?
A) Üç yıl toprağı işlemeyen çiftçiden çiftbozan vergisi alınmaktadır.
B) Mirî araziler dâhilinde uygulanan bir sistemdir.
C) Her bir hanenin işleteceği arazi ve ödeyeceği vergilerin tespitini sağlamaktadır.
D) Tamamen Müslüman ailelere yönelik bir uygulamadır.
E) Boş arazileri değerlendirip tarımsal üretimin artırılmasına katkı sağlamaktadır.

 • Cevap

4. Osmanlı Devleti’nin uygulamış olduğu vakıf sistemi sayesinde;
I. Sosyal dayanışma ve kaynaşma sağlanmıştır.
II. Eğitim, sağlık ve kültürel faaliyetler gelişmiştir.
III. Toplanan düzenli vergiler sayesinde devletin hazinesi zenginleşmiştir. yargılarından hangisi ya da hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

 • Cevap

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 183 Cevabı

B. Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

 • Cevap

1. ( ) Osmanlı Devleti’nin ülkede yaşayan toplulukları din ya da mezhep esasına göre örgütleyerek
yönetme biçimine “Millet Sistemi” denir.
2. ( ) Osmanlı Devleti’nde, tımar sistemi sayesinde esnaflar arasında dayanışma sağlanmıştır.
3. ( ) OsmanlIlarda, çarşı ve pazarlarda fiyatların devlet tarafından belirlenmesine “çifthane uygulaması”
deniliyordu.
4. ( ) Osmanlı Devleti, dinî ve özel günlerde şölenler düzenleyerek toplumun dayanışma ve kaynaşmasını
sağlamaya çalışırdı.
5. ( ) Osmanlı Devleti’nde, üç yıl toprağı işlemeyen çiftçiden haraç vergisi alınırdı.
C. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız.

 • Cevap

1. Osmanlı Devleti’nde, esnafın özel işleri için toplandığı odaya…………………………., ticari ve endüstriyel herhangi bir mesleğe devam etme imtiyazına ise…………………………..denirdi.
2. Osmanlı Devleti’nde başta padişah, padişah eşleri ve kızları, devlet adamları, hayırseverler tarafından yaptırılan…………………………sayesinde din, sağlık, eğitim faaliyetleri düzenli bir şekilde yürütülmüştür.
3. Osmanlı toplumunda genelde kadınlar……………………………………., erkekler ise………………………….
denilen başlık giyerlerdi.
4. OsmanlI’da, çifthane birimini oluşturan unsurlar…………………………………,……………………………………
ve…………………………………..idi.
5. Osmanlı Devleti’nde, reaya…………………………………………. ve……………………………………… şeklinde
ikiye ayrılırdı.

D. Aşağıdaki açık uçlu soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Osmanlı Devleti’nde vakıfların sağladığı faydalar neler olmuştur?

 • Cevap

2. Osmanlı Devleti’ndeki millet sisteminin temel esasları nelerdir?

 • Cevap

3. Çifthane sisteminin Osmanlı Devleti’ne kazanımları neler olmuştur?

 • Cevap

4. Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısına etkileri neler olmuştur?

 • Cevap

5. Osmanlı Devleti, ülke içinde ticareti geliştirmek için ne gibi önlemler almıştır?

 • Cevap
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir