Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Anadolu’ya Türk Göçleri Cevapları

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı İlke Yayınları 1. Ünite Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiye’si Sayfa 14, 15, 16, 17  Anadolu’ya Türk Göçleri Etkinlik Soruları ve Cevapları

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Anadolu’ya Türk Göçleri Cevapları

Anadolu’ya Türk Göçleri

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 14 Cevabı

1. XI. yüzyılda Anadolu’ya yapılan Türk göçleri ve sebepleri ile ilgili neler biliyorsunuz? Açıklayınız.

  • Cevap: Türklerin Selçuklular önderliğinde 1020’lerden başlayarak Anadolu’ya akınları ve Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan’ın 1071’de Malazgirt Zaferi’yle, Bizans Anadolu’sunun istilaya açılmasıdır.

2. XII. yüzyıldan itibaren Anadolu’ya “Türkiye” denmesinin sebepleri neler olabilir? Belirtiniz.

  • Cevap: Türklerdeki bağımsız ve özgür yaşama düşüncesi( Türkler bağımsız yaşamaya çok önem veren bir millet olduğundan tarih boyunca yıkılan bir Türk Devleti’nin yerine hemen yenisini kurmuşlardır.
➜ İklim koşullarının getirdiği zorluklar ve coğrafi şartların hayatı zorlaştırması, otlakların yetersiz hale gelmesi ve bunun da geçimi zorlaması,
➜ Nüfusun hızlı artışı
➜ Hayvancılık yapılması ve bulaşıcı salgın hastalıkların başlaması
➜ Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi (Ülküsü)
➜ Moğol ve Çinlilerin baskısı
➜ Boylar halinde yaşayan Türklerin kendi içlerinde yaşadığı mücadeleler
➜ Göç eden boyların birbirini etkilemesi

XI. YÜZYILDA ANADOLU’YA YÖNELİK OĞUZ GÖÇLERİ CEVAPLARI

Türkler, tarih boyunca anayurtları Orta Asya’dan çeşitli dönemlerde göç ederek geniş bir coğrafyaya yayılmış ve göç ettikleri bölgede güçlü devletler kurmuşlardı. Bu göçlerin en etkili olanı şüphesiz XI. yüzyıl başlarında önce Horasan’a, daha sonra da Horasan’dan Anadolu’ya yapılan Oğuz Türklerinin göçüdür. XI. yüzyılın başlarında Oğuz Yabgu Devleti’nin yıkılmasından sonra, daha çok hayvancılıkla geçimlerini sağlayan Oğuz Türklerinin büyük bir kısmı, kuraklık, salgın gibi tabii olaylar ve Kıpçakların baskıları, Moğol asıllı Karahitayların saldırıları yüzünden Horasan’a göç etmek zorunda kalmışlardı.

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 15 Cevabı

 TÜRKLERİN ANADOLU’YA YERLEŞMESİNİ KOLAYLAŞTIRAN ETMENLER CEVAPLARI

ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ VE İSLAMLAŞMASI
Müslüman Türklerin Anadolu’ya akınlar düzenledikleri dönemlerde, Anadolu’nun Hristiyan halkı dinî ve sosyal bakımdan iyi bir durumda değildi. Bizans İmparatorluğu’nun gütmekte olduğu Ortodoks siyaseti öteden beri memnuniyetsizlik ve nefret uyandırıyordu. Bu yüzden Doğu Anadolu’daki Süryani ve Ermeniler, Orta Anadolu’daki küçük cemaatler, Selçuklu akınlarını önlemeye çalışan Bizans’a destek olmadılar. Türklerin Anadolu’ya yapmış olduğu fetih hareketleri başıboş, gelişigüzel akınlar niteliğinde değildi. Eğer öyle olsaydı bugünkü Türk vatanı Anadolu olmayabilirdi. Çünkü bir milletin üzerinde yaşayacağı toprağı vatan yapabilmesi için ona kendini vermesi gerekir.

Oğuz Türkleri, Anadolu’ya yerleştikleri zaman, İslam âlemindeki tasavvuf cereyanı değişik bir şekil almıştı. Yine Türkler beraberinde bol miktarda hububat ve sayısız küçükbaş hayvanları getirmişlerdi. Türkler bir yandan Anadolu’da şehir ve kasabalar kurarken diğer yandan İslam geleneklerine uyarak tekke ve zaviyeler inşa ettiler. Etraftan gelen dervişler, şeyhler Anadolu çevresinde de kuvvetli b i r tasavvuf cereyanı uyandırmaya muvaffak oldular. Aynı zamanda ana yollar boyunca ulaşım ve ticaret emniyetinin temini için menzillerde hanlar inşa ettiler.

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 16 Cevabı

Metinden ve görsel 1.3’ten hareketle aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1. Bizans İmparatorluğu Anadolu’ya yönelik nasıl bir politika izlemektedir?

  • Cevap: Bazı Bizans hükümet çalışmalarına göre, 11. yüzyıl siyaseti baskın olarak kamu ve askerî aristokrasi arasındaki rekabet üzerinden şekilleniyordu. Bizans İmparatorluğu’nun gütmekte olduğu siyaset memnuniyetsizlik ve nefret uyandırıyordu. Bu sebepledir ki metinde belirtildiği gibi Doğu Anadolu’daki Süryani ve Ermeniler, Orta Anadolu’daki küçük cemaatler, Selçuklu akınlarını önlemeye çalışan Bizans’a destek olmadılar.

2. Türklerin Anadolu’ya akınlar düzenledikleri dönemde Anadolu’nun dinî ve toplumsal durumu hak- kındaki çıkarımlarınız neler olur?

  • Cevap: Feodal asalet sınıfı her geçen gün nüfuzunu artırırken köylü ve asker arazisinin çöküşü hızlanmaya başlamış. Buna bağlı olarak da devletin savunma kuvvetleri ve vergi düzeni büyük zarar görmüştü. Aynı zamanda hazine gelirlerinin devlet ihtiyaçları yerine lüks bir yaşam için harcaması da halkın hayatını olumsuz yönde etkilemiştir.

3. Türkler ’in Anadolu’nun İslamlaşması ve bayındır hâle gelmesindeki rolleri ne olmuştur?

  • Cevap: Türklerin Anadolu’ya gelişleri İslamiyet’ten önce 5 ve 6. yüzyıllarda başlamıştır. Ancak o dönemde Anadolu’ya gelenler millî kimliklerinden uzaklaştıklarından Hristiyan unsurlar arasında erimişlerdir. İslamiyet’ten sonra Türklerin Anadolu’ya gelişleri 9. yüzyılda Abbasiler Dönemi’nde başlamıştır. Türk komutanların idare ettiği ve içinde çok sayıda Türk askerinin bulunduğu Abbasi orduları 9 ve 10. yüzyılda Bizans egemenliği altında bulunan Anadolu’ya birçok sefer düzenlediler. Bu ordular Sivas, Amasya, Niksar, Kayseri, Konya, Ereğli, Yalvaç, Ankara ve Eskişehir gibi Anadolu kentlerini kısa süreli de olsa ele geçirdiler. Bu seferler, buraları yurt edinmekten ziyade Bizans’a bir gözdağı vermeyi amaçladığından Müslümanlar ele geçirdikleri kentleri kısa süre sonra boşaltarak geri çekiliyorlardı.

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı

Anadolu’ya Türklerin yurdu anlamına gelen “Turkiya” denmesinde hangi faktörler etkili olmuştur? Belirtiniz.

  • Cevap: Anadolu’ya Türkiye Miryekefelon savaşından sonra denmeye başlamıştır. Bunun nedeni : Türklerden oluşmasıdır ve o dönemlerde -iye eki güçlü anlama gelmektedir. Bundan Türkiye denir.

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 14, 15, 16, 17 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
6
angry
3
clap
3
unlike
1
happy
1
love
1
sad
0
confused

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!