Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ
10. Sınıf Meb Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Meb Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı

10. Sınıf Meb Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “10. Sınıf Meb Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Cengiz TİTİZ, İsa ÖZTÜRK, Süleyman UYSAL tarafından 124 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Ömer KAPUKAYA tarafından yapılmış.

10. Sınıf Meb Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

10. Sınıf Meb Yayınları Hz. Muhammed’in Hayatı Sayfa 40 Cevabı

Yüce Allah, emir ve yasaklarını içeren ayetlerini insanlara bildirmek için neden peygamberler görevlendirmiştir? Sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

 • Cevap: Bazı ayetlerde ise açıklama gerektiren ifadeler vardır. Peygamberimize verilen görevlerden birisi de bu ayetleri açıklamaktır. Çünkü bu ayetlerin onun açıklamaları olmadan doğru anlaşılması mümkün değildir. Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’de “…İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman ve onların da (üzerinde) düşünmeleri için sana bu Kur’an’ı indirdik.” (Nahl suresi, 44. ayet.) ayetiyle Peygamberimizin vahyi açıklama yani tebyin görevine dikkat çekmektedir. Diğer bir ayette Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “O (Allah), ümmîlere, içlerinden, kendilerine âyetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir…” (Cum’a suresi, 2. ayet.) Bu ayette geçen hikmet, Hz. Peygamber’in Kur’an’ı açıklaması, Allah Resulü’nün sünneti olarak anlaşılmıştır.
  Allah Resulü, tebyin görevini farklı şekillerde icra etmiştir. Bazen bu vazifeyi, detay verilmeden kısaca bildirilen ayetleri açıklamak suretiyle yerine getirmiştir. Mesela: “…Çünkü namaz müminlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır.” (Nisa suresi, 103. ayet.) ayetindeki namaz emriyle neyin kastedildiğini Peygamberimiz açıklamıştır. Namazın nasıl kılınacağını, namazda okunacak duaları bizlere öğreterek bu ayeti açıklamıştır. Allah Resulü bu ayeti bize açıklamasaydı namaz ile Rabbimizin ne kastettiğini ve namazı nasıl kılacağımızı asla bilemezdik. Bu sebeple Peygamberimiz “Namazı benden gördüğünüz gibi kılın.” (Buhârî, Ezân, 18.) buyurmuştur.

Kur’an-ı Kerim’de Peygamber Efendimize hangi görevler verilmiştir? Araştırınız.

Cevap: Kur’an-ı Kerim’de Peygamber Efendimize hangi görevler şöyledir:

 • Tebliğ Görevi: Peygamberler, Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarını insanlara ulaştırmak anlamına gelen tebliğ ile görevlendirilmiştir.
 • Tebyin Görevi: Tebyin kelimesi sözlükte açıklamak, ayrıntılı anlatmak anlamına gelmektedir. Kur’an-ı Kerim’deki bir kısım ayetler kısa ve öz ifadeler içermektedir.
 • Teşri Görevi: Yüce Rabbimizin doğru yolu göstermek üzere gönderdiği son peygamber Hz. Muhammed’in (s.a.v.) görevlerinden
  birisi de teşridir.
 • Temsil Görevi: İslam dininde peygamberlik ve vahiy, ayrılmaz bir bütündür. Yüce Allah, tarih boyunca insanlara vahyini peygamberler vasıtasıyla ulaştırmıştır.
 • Tezkiye Görevi: Tezkiye kelimesi temizlenme, arındırma anlamlarına gelir.
 • Talim Görevi: Sözlükte “bir şeyi gerçek yönüyle kavramak, bir nesnenin şekli zihinde oluşmak, nesneyi gerçek haliyle bilmek” anlamındaki ilm kökünden türeyen ta‘lim “birine bilgi öğretmek, ders okutmak” demektir.
 • Tilavet Görevi: Rabbimizin tüm insanlığa hitabı Kur’an-ı Kerim ile olmuştur. Onun hitabındaki güzelliği, etkileyiciliği ve edebi zevki anlayabilmek, Kur’an’ı dikkatlice okumakla olur.

Teşri, temsil ve tezkiye kavramlarını araştırınız.

Cevap:

 • Teşri: Kanun koymak, yükseltmek, yol açmak, gemiye yelken yapmak. Arapça “şera’a” fiilinden türetilmiş olup tef’îl babından mastardır. Aynı kökten gelen şeriat sözcüğü ise; din, yol, su kaynağına götüren yol, kapı eşiği demektir. İslâm şeriatı deyimi ise Hz. Muhammed (s.a.v)’in getirdiği, temelde kitap, sünnet, İcma ve kıyasa dayanan ibadetlere ve insanlar arası ilişkilere ait Allah ve Resulunun koyduğu esasları ifade eder. Şârî, şerîat koyan demektir.
 • Temsil; (bir kimsenin ya da bir topluluğun verdiği yetkiyle) adına, yerine davranma demektir.
 • Tezkiye; kelimesi sözlükte “Temizlemek ve arıtmak” anlamlarına gelir. Dini anlamı ise nefsi temizleyip günahlardan arındırmak demektir.”

Peygamber Efendimizin Kur’an-ı Kerim’i anlamamızdaki rolü nedir? Araştırınız.

 • Cevap: Peygamber Efendimiz olmaksızın, Kur’an ayetlerinin gönderiliş sebeplerini bilmemiz ve ifade ettiği manaları Allah’ın istediği doğrultuda anlamamız mümkün değildir. Yüce Allah: “… Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının”(1) buyurarak ona uymanın önemini, “O arzularına göre konuşmaz. O’nun konuşması, kendisine vahyedilenden başkası değildir”(2) buyurmak suretiyle de, Peygamber Efendimizin vahiyle desteklendiğini bildirmiştir.
  Bilindiği gibi Peygamber Efendimizin görevi sadece Allah’ın emirlerini insanlara bildirmekten ibaret değildi. “O, Kur’an’ın hükümlerini anlatmak, hikmeti öğretmek ve Müslümanları kötü alışkanlıklardan arındırıp”(3) ahlaken eğitmekle de görevlendirilmişti. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz, Kur’an’ın yaşanabilirliğini göstermek amacıyla insanlar arasından seçilmiş ideal bir örnektir. Rabbimiz kitabında bunu şöyle izah etmiştir: “Andolsun ki, Resûlullah, sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.”(4)
Bu içeriğe emoji ile tepki ver

İlgili Yazılar

YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?
**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Close