Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 16

“10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 16 Meb Yayınları” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 16

2. Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları’nda verilenler dışında bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarının anlamını metindeki bağlamından hareketle tahmin ediniz, tahmininizin doğruluğunu kaynaklardan yararlanarak kontrol ediniz.

  • Cevap:

Skolastizm: Orta Çağ’da Kilise düşüncesinin egemen olduğu, dini metinlerin felsefi açıdan incelendiği bir düşünce sistemidir.
Cenkname: Savaşlarla ilgili yazılan şiir veya metinlerdir.
Battalname: Battal Gazi’nin maceralarını anlatan halk hikayeleridir.
Gazavatname: İslam ordularının savaşlarını ve fetihlerini anlatan tarihi metinlerdir.
Müverrih: Tarihçi demektir.

3. Metinde geçen “Tarihin sanatla, özel olarak da edebiyat aracılığıyla yeniden inşa edilmesi” ifadesinden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

  • Cevap: Metinde “Tarihin sanatla, özel olarak da edebiyat aracılığıyla yeniden inşa edilmesi” ifadesi, tarihin edebiyat sanatı sayesinde yeniden canlandırılması ve insanların tarihle daha derin bir bağ kurabilmesi için edebiyatın kullanılmasını anlatır. Edebiyat, tarihi soyut bir bilgi olmaktan çıkararak onu yaşanmışlık, duygu ve deneyimlerle doldurur.

4. Edebiyatla tarih arasındaki ilişkiyi metinden hareketle açıklayınız.

  • Cevap: Edebiyatla tarih arasındaki ilişki, metinde tarihin edebiyat aracılığıyla canlandırılması ve edebiyatın tarihten ilham alarak eserler üretmesi olarak açıklanmıştır. Edebiyat, tarihi malzeme olarak kullanırken aynı zamanda tarihin yorumlanmasına da katkı sağlar. Tarih, edebiyat sayesinde insana ve hayata dair daha sıcak ve anlam dolu bir hâl alır.

5. Metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.

  • Cevap: Metnin ana düşüncesi, tarihin insan topluluklarının kimliğini oluşturan temel bir değer olduğu ve bu değeri canlı tutmanın edebiyat aracılığıyla yapıldığıdır. Yardımcı düşünceler ise dil ve tarih birlikteliğinin millet oluşumunda önemini vurgular, tarihin soyut bir bilgi olmaktan çıkarak edebiyatla canlandığını ve edebiyatın tarihten ilham aldığını belirtir.

6. Metindeki düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirleyiniz.

  • Cevap: Metnin ana düşüncesi, tarihin insan topluluklarının kimliğini oluşturan temel bir değer olduğu ve bu değeri canlı tutmanın edebiyat aracılığıyla yapıldığıdır. Yardımcı düşünceler ise dil ve tarih birlikteliğinin millet oluşumunda önemini vurgular, tarihin soyut bir bilgi olmaktan çıkarak edebiyatla canlandığını ve edebiyatın tarihten ilham aldığını belirtir.

7. Metinde ortaya konulan bilgi, tespit, yorum ve görüşleri; gerekçe, kanıt, tutarlılık, geçerlilik, doğruluk açısından değerlendiriniz.

  • Cevap: Metinde düşünceyi geliştirme yolları şunlardır:

Tarihin insanlar üzerindeki etkisi ve önemi açıklanarak düşünce desteklenir.
Edebiyatın tarihi nasıl canlandırdığına dair örnekler verilerek konu somutlaştırılır.
Tarihin sadece soyut bir bilgi olmadığı, insana dair duygusal ve kültürel boyutları olduğu vurgulanır.

8. Metinle ilgili tespit, eleştiri, beğeni ve güncellemelerinizi metne dayanarak ifade ediniz.

  • Cevap:

Etkinlik

TAARRUZUN BİRİNCİ GÜNÜ
(26 Ağustos 1922)
Gün ağarırken saat 05.00’te topçunun tanzim ateşi başlayarak 5.30’a kadar devam etti ve bundan sonra da tahrip ateşi başladı. Karanlıkta ilerleyen avcı hatlarımız dört beş yüz metreye kadar Yunan mevzilerine yanaştılar. Saat 6.45’te dördüncü kolordunun 5. tümeni Kalecik sivrisi ile bunun batısındaki düşman birinci mevziine girmeye muvaffak oldu. Bunun solundaki 11. tümen de düşman mevziine yaklaşmış ise de kendisine beşinci tümenle birlikte ikinci mevzie taarruz etmek emri verilmişti.
(…)
Bizzat Başkumandan’a gönderilen telsiz telgrafta da, İzmir’deki itilâf kuvvetleri konsoloslarına kendisi ile müzakerelerde bulunmak üzere selâhiyet verildiği, mülâkat gününün ve yerinin bildirilmesi istenilmekte idi. Buna karşılık, mülâkat yerinin 9 Eylül’de Nif (Kemal Paşa) olduğu bildirildi. Mustafa Kemal Paşa Nif’e geldiği zaman 9 Eylül’de süvarilerimiz İzmir’e girmiş ve bu suretle ordumuz Başku- mandan’ın verdiği Akdeniz hedefine varmış bulunuyordu.
Fahri Belen, Türk Kurtuluş Savaşı (Kısaltılmıştır.)
26 AĞUSTOS GECESİNDE SAATLER İKİ OTUZDAN BEŞ OTUZA KADAR ve
İZMİR RIHTIMINDAN AKDENİZ’E BAKAN NEFER
(…)
Nurettin Eşfak
baktı saatına:
— Beş otuz…
Ve başladı topçu ateşiyle
ve fecirle birlikte büyük taarruz…
Sonra.
Sonra, düşmanın müstahkem cepheleri düştü.
Bunlar:
Karahisar güneyinde 50
ve doğusunda 20-30 kilometredeydiler.

  • Cevap: Bu etkinliğin cevabı diğer sayfadadır. (Bkz. sayfa 17)

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 16 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
3
unlike
1
clap
1
sad
1
angry
0
happy
0
love
0
confused

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!