Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ
10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Öğün Yayınları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 54

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 54 Cevapları Öğün Yayınları’na ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 54

6. Okuduğunuz metindeki şahısların rol dağılımlarını, olay akışını etkileyen fiziksel, psikolojik ve ahlaki özelliklerini, toplumsal statülerini de dikkate alarak tip veya karakter özelliği gösterip göstermediklerini belirleyiniz.

  • Cevap: Kerem ile Aslı ama roldedirler ve kahramandırlar. Keşiş ile padişah tiptirler Keşiş kötüyü Padişah ile Sofu ise iyi tipi temsil ederler. Kerem’in saz aşığı olarak bağlamasıyla sözüyle her türlü zorluktan karşısındakini hayran bırakarak sıyrılması olayların akışını değiştirebilmektedir.

Kerem ile Aslı hikayesindeki Kahramanlar (Kişiler)

Ahmet Mirza (Kerem), Kara Sultan (Aslı), Kerem’İn Ba­bası (Padişah), Kerem’İn Annesi (Hanım Sultan), Ash’nın Ba­bası (Keşiş), Ash’nın Annesi (Keşişin Karısı), Nur Yüzlü İhti­yar, Sofi (Kerem’İn yanından Ayrılmayan Arkadaşı), Külhan­beyi (Halepli bir kabadayı), Hancı, Kahvehaneci, vb.

7. Okuduğunuz metinde kahramanların ruh hâli ile zaman ve mekân arasındaki ilişkiyi tespit ederek olayların gelişiminde zaman ve mekânın işlevini belirleyiniz.

  • Cevap: Zaman geçmiş zamandır mekan olarak ise bir çok farklı mekan söz konusudur. Keşiş’in Aslı’yı bir çok farklı yere götürmesi Kerem’in hep yabancısı olduğu yerlerde sorunları çözmekle uğraşması hikayedeki mekanın olayların gelişimindeki işlevini gösterir bize.

8. Hikâyede, olay veya durumları aktaran, anlatan kurmaca kişilik anlatıcıdır. Anlatıcı, yalnızca o hikâyeye özgü olarak kurgulanan bir kişiliktir. Anlatıcının, aktardığı olayla ilgili ayrıntılara hâkimiyeti ve ayrıntıları aktarma biçimine ise bakış açısı denir. Bu kısa hatırlatmadan yola çıkarak okuduğunuz metindeki anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirleyiniz.

  • Cevap: Anlatıcı yazardır. Üçüncü tekil şahıs anlatıcı vardır. Bakış açısı olarak ise Tanrısal ( Hakim) bakış açısı vardır. Yazar her şeyi bilmektedir.

9. Okuduğunuz metinde yararlanılan anlatım biçimlerini (öyküleme, betimleme vb.) ve anlatım tekniklerini (gösterme, tahkiye etme, özetleme, geriye dönüş, diyalog, iç konuşma, iç çözümleme, bilinç akışı, pastiş, parodi, ironi vb.) tespit ederek bunların metindeki işlevini belirleyiniz.

  • Cevap:

Tahkiye: Okurun hikayeye daha çok ilgi duymasını sağlamaktadır.

Özetleme: Özellikle kalın siyah şekilde verilen bölümler bizlere hikaye ile ilgili açıklamalar yapılması bakımından önemlidir.

Diyalog: Metinde Sofu ile Kerem’in konuştukları kısımlardır.

10. Okuduğunuz metindeki açık ve örtük iletileri belirleyiniz. Metinle ilgili tespitlerinizi, eleştirilerinizi, güncellemelerinizi ve beğeninizi metne dayanarak ifade ediniz.

  • Cevap:

Açık ileti: Kerem’in yaşadığı zorluklara rağmen yılmaması, Aslı’dan vazgeçmemesi, Keşiş’in sevgilileri ayırmayı bir türlü bırakmaması.

Örtük İleti: Aşkın kuvveti, aşk için insanın her şeyi yapabilmesi.

11. Sabır; hoşa gitmeyen olaylar, insanı zorlayan durumlar karşısında ruhsal dengeyi bozmamak için dünya ve ahiret yararlarını düşünerek insanın kalbinde yer tutan sükûnet ve dayanma kuvveti, Allah’a sığınıp güvenerek bela ve felaketlere direnç göstermedir. Bu açıklamaya göre sabır, insana ne kazandırır? Belirtiniz.

  • Cevap: İnsana dayanma gücü verir. İnsanın zor zamanlar ve durumlar karşısında güçlü kalmasını ve sorunlara çare bulmasını sağlar.

Bir sosyal grup veya toplumun kendi varlık, birlik, işleyiş ve devamını sağlamak, sürdürmek için üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli oldukları kabul edilen ortak düşünce, amaç, temel ahlaki ilke ya da inançlara değer denir. Bu açıklamadan yola çıkarak okuduğunuz metindeki millî, manevi ve evrensel değerleri aşağıda verilen tabloda gösteriniz.

Milli Değerler

  • Cevap: Saz aşıklığı, toy sırasında gelinin düğün kıyafeti(rüyada da olsa)

Manevi Değerler

  • Cevap: Saygı, Dini inançlar, dua

Evrensel Değerler

  • Cevap: Aşk, ayrılık, yardımseverlik, sözün gücü

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Bu içeriğe emoji ile tepki ver
YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?
**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Close