Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Öğün Yayınları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 80

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 80 Cevapları Öğün Yayınları’na ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 80

1. Hikâye türünün ortaya çıkmasında sözlü ve yazılı kültürün, toplumsal değişimlerin ve etkileşimlerin, basın yayın organlarının etkisi sizce nedir? Belirtiniz.

  • Cevap:  Gazetelerin yayımlanmaya başlaması makale, roman, hikâye, tiyatro gibi türlerin edebiyatımıza girmesinin önünü açmıştır. Tanzimat sanatçıları, bu halkı eğitebilmek ve halka yeni oluşturulan bu edebiyatı tanıtabilmek için onlara ulaşabilecekleri en kısa yol olan “gazeteyi” kullanmışlardır.

2. Ömer Seyfettin, hikâyelerinin konularını çocukluk anılarından, halk geleneklerinden, tarihî olaylardan, menkıbe, efsane, kahramanlıklardan ve günlük yaşamdan almıştır.

Buna göre okuduğunuz metnin konusunu ve temasını belirleyiniz.

  • Cevap:

Konu: Osmanlı paşası İskender Ağa’nın savaşta yenilmesi ve padişahın ölüm fermanını beklerken ödüllerini alması

Tema: Kadirbilirlik ve ülke ülkü uğruna savaşmak…

3. Farklı düşüncelere, duygulara, isteklere, özelliklere sahip olmaktan veya hayat tarzından dolayı yaşanan anlaşmazlık/uyuşmazlık, zıtlık/karşıtlık, gerilim durumlarına çatışma diyebiliriz.

Bu hatırlatmadan hareketle okuduğunuz metindeki çatışmaları belirtiniz.

  • Cevap:

İskender Paşa’nın ölüm fermanı beklerken padişahın ödüller göndermesi

Savaşta tedbir alması gerekirken onun hatalı davranması

Ölümü beklerken aynı zamanda ölümden korkma

4. Öyküleyici metinlerde olay örgüsü, insanın insanla, insanın toplumla, insanın tabiatla, insanın kendisiyle olan mücadelesinden doğar.

Buna göre okuduğunuz metnin olay örgüsünün nasıl oluştuğunu tespit ederek metnin olay örgüsünü belirtiniz.

  • Cevap:

İskender Paşa’nın evinde padişahtan gelecek ölüm emrini beklemesi

Savaşta hata yapması ve yenilmesi

Padişahın adamlarının gelmesi

Öleceğini sanırken padişahın ödüllendirmesi sonucu mutlu olması

5. Okuduğunuz metinde şahısların rol dağılımlarını, olay akışını etkileyen fiziksel, psikolojik ve ahlaki özelliklerini, toplumsal statülerini, tarihsel kişilikleri veya bu kişiliklerle ilişkilerini dikkate alarak metindeki şahısların tip veya karakter özelliği gösterip göstermediklerini belirleyiniz.

  • Cevap:

İskender Paşa: Hikayenin ana kahramanıdır. İskender Paşa geçmişte büyük kahramanlıkları olan, sonrasında bazı hatalı kararlar alması sonucu yenilen ama yine de Padişahın ödülleriyle karşılaşan bir paşa.

İsmail Mirza: İskender Paşa’yı tuzağa düşürüp onu yenen, sonra da çoluk çocuk demeden katleden bir asi.

Kahya: Sadıktır, helallik istemektedir.

6. Okuduğunuz metindeki kahramanların ruh hâli ile zaman ve mekân arasındaki ilişkiyi dikkate alarak olayların gelişiminde zaman ve mekânın işlevini belirleyiniz.

  • Cevap: Kahramanların ruh hali bence çok başarılı verilmiştir. Çünkü İskender Paşa’nın karamsar iken odaların pencereleri kapalıdır. Ortam karamsarlık gibi simsiyahtır. Oysa ödüllerin verilmesinden sonra pencereler açılıyor ve aydınlık geliyor. Mekan ruh hali uyumundan bahsedebiliriz.

7. Okuduğunuz metnin anlatıcısını ve bakış açısını tespit ederek anlatıcının okuru etkilemek için yönlendirme yapıp yapmadığını, olayları yorumlayıp yorumlamadığını, yazarın düşünce veya kişiliğiyle örtüşen bir yansıtıcı olup olmadığını, taraflı davranıp davranmadığını değerlendiriniz.

  • Cevap:

Anlatıcı: Anlatıcı yazarın kendisidir. Üçüncü tekil kişisi anlatıcısı vardır.

Bakış Açısı: İlahi bakış açısı vardır. İskender Paşa’nın ruh hali çok iyi yansıtılmıştır. Yazar her şeyi bilebilmekte ve iç düşünceleri okuyabilmektedir.

8. Okuduğunuz metinde, metnin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurları ve metnin dönemin gerçekliğiyle ilişkisini tespit ederek metindeki millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi ve tarihî öğeleri belirleyiniz.

  • Cevap: Metnin yazıldığı dönem yirminci yüzyıl sonları olmasına rağmen metin daha eskileri 16.yy da olan bir savaşı anlatmaktadır. Geçmişten ilham alan bir eserdir. Milli değerler olarak padişahın ödülleri, konağın yapısı ve devletin cezalandırma yöntemlerini saymak mümkündür. Evrensel değer olarak ise suçluluk duygusu ve ölüm temalarını sayabiliriz.

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 80 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2021 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
67
26
6
6
20
1

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!