Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Nüfus Politikaları Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Yerleşmelerin Özellikleri Cevapları

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Bölüm Nüfus Politikaları Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Bölüm Nüfus Politikaları Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Bölüm Nüfus Politikaları Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Beşeri Sistemler Sayfa 54, 55, 56, 57  1. Bölüm Nüfus Politikaları Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

1. Bölüm Nüfus Politikaları Ölçme ve Değerlendirme

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı

1. Nüfus politikalarının temelinde…….nüfusu…..……………..kontrol altında tutma çabaları vardır.
2. Ülkemizde 1965-1980 döneminde nüfus artış hızını…….azaltmayı…………….amaçlayan politikalar uygulanmıştır.
3. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde nüfus artış hızının yüksek olması çeşitli ekonomik problemlere
ve sosyal dengesizliklere neden olduğu için…….…nüfus artış hızını düşürmeyi amaçlayan.... …politikalar uygulanır.
4. Nüfusun geçmiş dönemlerdeki özelliklerine bakarak gelecekteki nüfusla ilgili varsayıma dayanan öngörülere …………..nüfus projeksiyonu…………………………denir.
5. Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızının düşmesi ve yaşlı nüfus oranının artması nedeniyle genellikle…………..
…………….nüfus artış hızını artırmaya yönelik………….…………………politikalar uygulanır.

B) Aşağıda harflendirilmiş şekilde verilen nüfusa dair uygulamalarla ilgili dönemleri eşleştiriniz

1923- 1965: d, e, f    1965-1980: a, g, ğ 1980-2005: c, ç 2005’ten sonrası: b, f

7. Hindistan’da 1950’li yıllardan beri nüfus artış hızını azaltmayı amaçlayan politikalar uygulanmaktadır. Buna rağmen ülkenin eski başbakanı Nehru’nun da işaret ettiği gibi Hindistan’da nüfus artış hızının yüksek olmasından kaynaklanan sosyoekonomik problemler çözülememektedir. Bu ülkede nüfus politikalarının başarısız olmasının nedenleri nelerdir?

 • Cevap: Kültürel özellikler, etnik yapının çok çeşitli olması, yönetimsel yapı vs.

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı

8. Nüfus politikaları bakımından ülkeler arasında farklılıklar görülmesinin nedenleri nelerdir?

 • Cevap: Ülkeler arasında nüfus artış hızlarının ve ekonomik özelliklerin farklı olması

9. Avrupa Kıtası’nda genellikle nüfus artış hızının yükseltilmesine yönelik politikalar uygulanmasının nedenleri nelerdir? Bu politikaların başarıya ulaşamaması hâlinde kıtanın nüfus yapısında ne tür değişikler olabilir?

 • Cevap: Kıta genelinde nüfus artış hızlarının oldukça düşük olmasıdır. Bu politikaların başarıya ulaşmaması hâlinde ülkelerin ihtiyaç duyduğu nüfus başka bölgelerden daha fazla göçlerle karşılanacak bu durum kültürel çatışmaları daha fazla artıracak, nüfus yaşlanacak vs.

10. Afrika Kıtası’nda nüfus artış hızının düşürülmesine yönelik politikalar uygulanmaktadır. Bu politikaların başarıya ulaşabilmesı için ne tür uygulamalar hayata geçirilmelidir?

 • Cevap: İnsanlar aile planlaması konusunda bilinçlendirilmeli, az çocuklu aileler özendirilmeli vs.

11. ABD ve Kanada gibi gelişmiş ülkelerde nüfus artışına yönelik herhangi bir politika uygulanmamasının nedenleri neler olabilir?

 • Cevap: Ülkelerin ekonomik yapıları ile nüfus artış hızları paralel büyümekte ihtiyaç duyulan nüfus bazen göçlerle karşılanabilmektedir.

12. Genç nüfus oranı azalırken yaşlı nüfus oranı artmaktadır. Böyle bir durumun meydana gelmesinin nedenleri neler olabilir?

 • Cevap: Doğum oranlarının azalması, ortalama yaşam süresinin uzaması vs.

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı

13Türkiye nüfusunun 2075 yılında yaş gruplarına göre dağılımında karşılaşabileceği sorun günümüzde birçok Avrupa ülkesinde görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında İngiltere’de her yüz kişiden otuzunun 65 yaşın üzerinde olduğunu söylemek mümkündür. Türkiye’nin de buna yönelik bir sorun yaşamaması için alınması gereken tedbirler nelerdir?

Doğum oranlarını ekonomik büyüme doğrultusunda artırmalı, aile kuracak gençler özendirilmeli vs.

14. Piramitleri inceleyerek belirtilen yıllarda nüfus yapısına ait değişimleri nedenleri ile birlikte açıklayınız.

 • Cevap:  Nüfus artış hızları ve ortalama yaşam süresindeki değişmeler vs.

15. Nüfusun yapısındaki değişime bağlı olarak kamu sektörü ile özel sektörün gelecekte hangi alanlarda daha fazla yatırım yapması beklenebilir?

 • Cevap:  Yaşlı nüfus oranının artmasına bağlı olarak bu yaş grubunun ihtiyacı olan demografik yatırımlar

artırmalı vb.

16. Etkili bir nüfus politikası oluşturabilmek için bu politikanın uygulanacağı ülkenin temel özellikleri dikkate alınmalıdır.
Buna göre bir ülkede nüfus politikası belirlenirken en az dikkate alınması gereken husus aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekonomik faktörler
B) Toplumsal değerler
C) Kadınların eğitim düzeyi
D) Geçmiş dönemlerde uygulanan politikalar
E) Komşu ülkelerin nüfus politikaları

 • Cevap: E

17. Konfüçyüs, aşırı nüfus artışının iş gücü verimliliğini azaltarak hayat standardını düşüreceğini ve toplumsal çatışmaya neden olacağını iddia etmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu görüşü destekleyici yönde bir uygulamadır?

A) Evlilik yaşının düşürülmesi
B) Çok çocuklu ailelere vergi indirimi uygulanması
C) Aile planlaması çalışmalarının yaygınlaştırılması
D) Çalışan annelerin doğum izinlerinin uzatılması
E) Ailelere çocuk başına ücret ödenmesi

 • Cevap: C

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı

18. Türkiye 2000’li yıllardan başlayarak yeni bir demografik sürece girmiştir. Bu süreçte nüfusun yaş yapısında önemli bir değişim yaşanmaktadır. Çalışma çağındaki nüfusun (15-64 yaş grubu) toplam nüfus içindeki payı artarken çalışma çağının dışında yer alan çocuk nüfusun (0-14 yaş grubu) toplam nüfus içindeki payı azalmaktadır. Yaşlı nüfusun (65 ve üzeri yaş grubu) toplam nüfus içindeki payında ise sürekli bir artış olduğu gözlenmektedir. Türkiye’nin demografik yapısında meydana gelen bu değişimlerin gelecekte aşağıdakilerden hangisine neden olacağı ileri sürülemez?
A) İş gücü ihtiyacı ortaya çıkacaktır.
B) Sağlık harcamaları artacaktır.
C) Nüfusun yaş ortalaması yükselecektir.
D) Ülke genelinde nüfusun dağılışı daha dengeli hâle gelecektir.
E) Nüfus artış hızı azalacaktır.

 • Cevap: D

19. İngiliz demograf Thomas Robert Malthus, nüfusa müdahale edilmemesi durumunda nüfusun her 25 yılda bir kat artacağını ileri sürmüştür.
Buna göre birçok Avrupa ülkesinde nüfusun ikiye katlanma süresinin 25 yıldan daha fazla olmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Salgın hastalıklar
B) Dışarıya yapılan göçler
C) Savaşlar
D) Ekonomik problemler
E) Nüfus artış hızının düşük olması

 • Cevap: E

20. Nüfus politikaları, vatandaşların yaşam kalitesinin devamı veya yükselmesi için nüfusun artış, azalış ve niteliği ile ilgili yapılan çok yönlü bir çalışmadır.

Buna göre sosyal ve ekonomik yapıları göz önüne alındığında haritadaki numaralandırılmış ülkelerin hangisinde nüfus artış hızının azaltılmasına yönelik politikaların uygulanması beklenir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

 • CevapC

21. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 1923-1965 yılları arasındaki nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik politikaların nedenleri arasında gösterilemez?
A) Nüfusun siyasi ve askerî güç olarak görülmesi
B) Hızla kalkınmak isteği
C) Savaşların nüfusun yapısını bozması
D) Ölüm oranlarının yüksek olması
E) Kadınların iş hayatında daha fazla yer alması

 • Cevap: E
1
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
1
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir