Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 11. Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı Meb Yayınları / 11. Sınıf Meb Yayınları Hz. Muhammed’in Hayatı Sayfa 157 Cevabı

11. Sınıf Meb Yayınları Hz. Muhammed’in Hayatı Sayfa 157 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Meb Yayınları Hz. Muhammed’in Hayatı Ders Kitabı Sayfa 157 Cevabı 2017 – 2018 Yeni Müfredat

11. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Hz. Muhammed’in Hayatı Ders Kitabı Sayfa 157 Cevabı 

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

1. “Rahmân’ın (has) kulları, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendini bilmez kimseler, onlara laf attığında (incitmeksizin) ‘Selam.’ der, (geçerler)” (Furkân suresi, 63. ayet) ayetinde insanlarla iletişimde hangi özeliklere vurgu yapıldığını açıklayınız.

  • Cevap: Her ne olursa olsun kimseyle kötü bir şekilde konuşmamalıyız.

2. Hz. Muhammed’in (s.a.v) farklı din mensuplarına yaklaşımını bir örnekle açıklayınız.

  • Cevap: Hz. Peygamber farklı din mensuplarına hoşgörüyle yaklaşmıştır.

3. Dinimizin farklı inanış ve görüşlere karşı tutumunu kısaca anlatınız.

  • Cevap:  Dinimizin farklı inanış ve görüşlere karşı tutumu Hz. Muhammed’in tutumu ile aynıdır.Hz. Peygamber, hitap ettiği insanların inanç, düşünce ve yaşam biçimindeki farklılıklarından çok insan olmaları özelliklerini öncelikle dikkate almıştır. Bir başka ifadeyle etrafındakilere insan oldukları ve herkes gibi bir can taşıdıkları gerçeğinden hareketle davranmıştır. Bu konuda Müslüman olsun olmasın insanlar arasında bir ayrım da yapmamıştır. Örneğin bir defasında Medine’de Müslümanlarla birlikte otururken önlerinden geçen bir cenaze önünde ayağa kalkmıştır. Onun bu tutumu karşısında “Ey Peygamber o ölen bir Müslüman değildi” denilmesi üzere “o da bir can taşımıyor muydu?” diyerek insanlar arasındaki en temel asgari müşterek olan insan olma niteliğinin önemini vurgulamıştır.Müslümanlarla bir arada yaşayan gayr-i müslimlerin can, mal, ırz ve din özgürlüklerini garanti altına almış; bunlara büyük önem vermiştir.

4. Farklı kültürlerin etkileriyle ortaya çıkan davranışlara örnekler veriniz.

  • Cevap:

5. Kültürler arası etkileşimde nelere dikkat edilmelidir?

  • Cevap:

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

  • Cevap:

1. “Allah size, mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor! (Nisa suresi, 58. ayet) Yukarıdaki ayette hangi konu vurgulanmıştır?
A) Adalet sosyal hayatın temelidir.
B) Anne- babanın lehine davranmak gerekir.
C) Geçmiş toplumlar ölçü ve tartıda dürüst olmadıkları için helak olmuşlardır.
D) Kumar ve tefecilik toplumda huzursuzluğun nedeni olabilir.
E) Daima dürüst olmak gerekir.

  • Cevap: E
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir