Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 111 Cevabı

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 119 Cevabı

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 113 Cevabı

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 113 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 113 Cevabı

2017 – 2018 Eğitim Öğretim dönemiyle beraber pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen ders kitaplarından biri de “11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Akın SEVER, Dursun SAĞDIŞ, Hasan ÖZKAYA, Mehmet KÖSEOĞLU, Tayyibe ÇOLAK, Yasemin OKUR tarafından 251 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Akın SEVER tarafından yapılmış.

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 111 Cevapları“nda önce sorular yazıldı daha sonra cevaplar verildi.

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 113 Cevabı

TANZİMAT FERMANINDAN

-Herkesin canı, mülkü, namusu, ırzı güvenlik altına alınacak ve adalete uygun olmadığından müsadere yöntemi kesinlikle kalkacak.
-Bundan sonra ceza davaları aleni ve etraflıca görülmedikçe ve suçlu hakkında şer’i hüküm tertip etmedikçe kimse açık ya da gizli öldürülmeyecek.
-Bu kanunlara aykırı davrananların cezalarını saptamak için bir Ceza Kanunnamesi yapılacak, suç işleyen herkes hatır gönül ve rütbeye bakılmadan bu kanuna göre cezalandırılacak
-Ülkemiz insanlarının her biri için malına ve gelirine göre ödeyeceği vergi tespit edilecek ve kimseden bundan fazla bir şey alınmayacak.
-Askerlik vatan hizmeti hâline getirilecek, askere alma ve terhis işlemleri belirli kurallara göre yapılacak.
-En büyük felaket kaynaklarından olan bu rüşvet belası ile mücadele için ayrıca etkili bir kanun yapılacak.
Coşkun Üçok, Ahmet Mumcu, Tanzimat Dönemi’nde Türk Hukuku, s.219

ISLAHAT FERMANINDAN

-Tanzimat Fermanı’ndaki ilkeler her din ve mezhepteki vatandaşlara uygulanacaktı.
-Zimmilere eskiden beri tanınmış haklar aynen devam edecekti.
-Zimmilerin kendi işlerini görebilmeleri için her cemaat bir kurul seçecekti.
-Patrikhane meclisleri zimmilerin ihtiyaçlarını hükümete bildirecekti.
-Zimmilerin din işlerine hiçbir şekilde karışılmayacaktı. -Zimmiler devlet hizmetine alınacak ve askerî veya sivil okullara kabul edileceklerdi.
-Ticaret ve ceza davalarında taraflaradan biri Müslüman diğeri zimmi ise ya da bir taraf zimmi ve öbür taraf yabancı ise yargılama karma mahkemeler önünde ve aleni yapılacaktı.
-Bazı hukuk işlerinde zimmiler isterlerse patrikhanelerine başvurabileceklerdi.
-Yabancılar Osmanlı ülkesinde taşınmaz mal edinebileceklerdi.
Coşkun Üçok-Ahmet Mumcu, Tanzimat Dönemi’nde Türk Hukuku, s. 222

1. Osmanlı Devleti bu fermanları yayımlamakla neleri hedeflemiş olabilir?

 • Cevap:Gayrimüslim (Müslüman olmayan) kişileri devlet himayesine geçirmek ve devlete bağlamak

  – Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa sorununda Avrupa’nın ve Avrupa devletlerinin desteğini almak

  – Avrupa’nın ve Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmasına engel olmak

  –  Fransız İhtilali’nin meydana getirdiği milliyetçilik etkisini en aza indirgemek

  Osmanlı Devleti’nin amaçları arasında yer almaktadır.

2. Tanzimat Fermanı’nın getirdiği yenilikler nelerdir?

 • Cevap: *Osmanlı vatandaşlarının can ve mal güvenliği teminat altına alınmıştır.*Osmanlı vatandaşlarının mal edinme ve miras elde etme hakkı düzenlenmiştir.

  *Osmanlı vatandaşlarının hukuk önünde vatandaşlık esaslarına sahip olmaları sağlanmıştır.

  *Osmanlı vatandaşlarına bir suç karşısında açık yargılama hakkı tanınmıştır.

  *Osmanlı vatandaşları için gelire göre vergi ödeme hakkı ortaya konmuştur.

  *Osmanlı vatandaşlarının askerlik görevi vatandaşlık görevi sayılmıştır.

  *Osmanlı vatandaşlarının askerlik süresi sınırlandırılmıştır.

3. Islahat Fermanı’nın Osmanlı hukukuna getirdiği olumlu ve olumsuz yönler nelerdir?

 • Cevap: Islahat fermanı’nın Tanzimat ferma’nından ayıran en önemli özellik ” azınlıklara ayrıca hak ve imtiyazların verilmesidir. ” Islahat Fermanı’nın Osmanlı hukukuna getirdiği olumlu ve olumsuz yönleri ;- Yapılan kanunların Osmanlı devletine göre şekillendirilmesidir.
  – Vergilerin iltizam usulüne göre toplanması.
  – Rüşvet ve işgencenin yasaklanmıştır.
  – Tanzimat fermanındaki prensiplere hangi dinden ve mezhepten olursa olsun her vatandaşa uygulanacaktır. Ayrımcalığın gözetilmemesine dikkat çekilmiştir.
 • Olumsuz Yönleri
 • Islahat fermanı Tanzimat fermanında olduğu gibi azınlıkların avantajı halindedir.Bu yüzden olumsuz yönleri daha çoktur.

4. Tanzimat Fermanı ile Islahat Fermanı arasındaki benzerlik ve farklılıkları tespit ediniz.

 • Cevap: Tanzimat Fermanı bizzat Osmanlı yöneticisi olan Mustafa Reşid Paşa tarafından hazırlanmış ve onaya sunulmuştur. Islahat Fermanı ise Osmanlı yöneticisi Ali Paşa eşliğindeki Ingiliz ve Fransız heyet tarafından hazırlanmıştır.- Tanzimat ile halkın güvenliği, adalet ve askeri konular ele alınırken, Islahat Fermanı daha fazla azınlık haklarına değinmektedir.

  – Tanzimat Fermanı Müslüman çoğunluğu esas alarak ortaya koyulmuşken, Islahat Fermanı azınlık temellidir.

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir