Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Karanfilsiz Cevapları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Dersdestek Yayınları 2. Ünite Hikaye Sayfa 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 Karanfilsiz Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Karanfilsiz Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı

1) Bir ürün satın alırken ürünün el yapımı olması size ne hissettirir? Belirtiniz.

 • Cevap: Ürüne emek verildiğini sanatçının veya zanaatçının ona duygularını kattığını ifade eder.

2) Günümüzde bazı mesleklerin önemini yitirmesinin nedenleri ve sonuçları hakkında neler söylenebilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla sözlü olarak paylaşınız.

 • Cevap

Nedenleri: Teknoloji, ilgisizlik, gelenek içinde yok olma
Sonuçları: Geçmişe ait güzellikler örf ve adetler geleceğe aktarılmamaktadır.

3) Yaşadığınız çevrede, kaybolmaya yüz tutan eski bir mesleğin temsilcisi (zanaatkâr) ile röportaj yapınız. Yaptığınız röportajı kayıt altına alarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız (1. etkinliğe yöneliktir.).

 • Cevap: Nal-Nalbantlık

Özellikle tek tırnaklı hayvanlar, binek ve yük hayvanı olarak kullanılır. Yük hayvanı olarak kullanılan veya uzun yola götürülen hayvanların tırnakları bastıkları taş veya çakıllar yüzünden aşınır ve hayvanları rahat yürüyemez hale getirir. O zaman da ne yük ne de binek hayvanı olarak onlardan istifade edilemez. Bunu önlemek için demirciler örste döverek biçimlendirdikleri demir aletleri hayvanların tırnaklarına çakarlar. Böylece tırnaklarının aşınması, önlenir. Bu çakılan parçaya Nal, nalı çakmaya, hayvanları nallamak, bu işi yapana da Nalbant adı verilir.

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 45 Cevabı

1) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelime ve kelime gruplarının anlamını, metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu “TDK Türkçe Sözlük” ve “TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü”nden faydalanarak kontrol ediniz.

 • Cevap
Caddede, kalabalık arasında kulağıma çarpan söz, bu.
“Gönlünce yap. Başka şeye kulak asma!” demişti.
kulağıma çarpan söz: dikkatini çeken
kulak asma: önemsememek, dikkate değer kabul etmemek

2) Okuduğunuz metnin temasını ve konusunu belirleyiniz. Temanın, hikâyenin yazıldığı dönemin zihniyeti ve sosyal hayatıyla ilişkisini ortaya koyan cümleleri belirleyiniz.

 • Cevap
Tema: gelenek ve modern dünya çatışması
Konu: el emeği ile kamyon süsleyen süslemeci ile kaportacının arasında geçen çatışma..
“Atlı araba, kamyon kasalarını süslüyordu”. atlı arabaların varlığını görüyoruz.. aynı zamana el emeği ile süslemelerin yapıldığını..
“Gele gele gürgenden bir çeyiz sandığı geldi.” çeyiz sandığının varlığı..

3) Anlatmaya bağlı metinlerde gerçek hayatta yaşanmış olanı anlatmak değil, gerçek hayattan alınan unsurlarla insana özgü bir gerçekliği kurgulayarak anlatmak esastır. Yazar, kamyon kasası süslemenin modernleşme ve makineleşmeyle birlikte giderek önemini kaybetmesi gerçeğini dile getirmek için bir olay örgüsü kurgulamıştır. Buna göre hikâyenin olay örgüsünü belirleyiniz.

 • Cevap

➜ Süslemecinin kendi kendine konuşması, mesleğinden bahsetmesi.
➜ Mesleğinin babadan, dededen kalma meslek olduğunu vurgulaması.
➜ Kaportacı arkadaşının sürekli dükkana gelmesi.
➜ Kaportacı arkadaşının kendi işini makine ile çabucak ve eksiksiz yaptığını ifade etmesi.
➜ Kaportacının sözleri ile moralinin bozulması ve eski keyfinin kalmaması.
➜ Mesleğinin önemini yitirdiğini ve insanların ilgisiz kalarak modern dünyanın içinde kaybolduğunun ifade edilmesi.

4) Metindeki çatışma veya karşılaşmaları bulunuz. Bu çatışma ve karşılaşmaların temanın oluşmasındaki rolünü açıklayınız.

 • Cevap: Süslemeci ve kaportacının çatışmasıdır. bu iki meslek karşılaştırılmıştır.

5) a) Okuduğunuz metinde şahıs kadrosunu oluşturan kişilerin özelliklerini belirleyiniz. Bu kişilerin birbirleriyle nasıl bir ilişki içinde olduklarını metinden örneklerle açıklayınız.

 • Cevap

süslemeci: geleneğe bağlı el emeği ile severek işini yapan ve modern dünyaya karşı direnen
kaportacı: modern dünyanın getirdiği yeniliklerle mutlu , işini seri yapıp kazanmanın amaç olduğunu ifade eden biri..
baba-dede: hikayede pek rolü yok .. ancak mesleğini ve meslek etiğini çocuklarına öğreten -emanet eden kişiler..
insanlar-kalabalıklar: olaylar ve geleneğimiz karşısında vurdumduymaz. bunu ifade eden  en önemli söz”
Caddeler, sokaklar ne kadar kalabalık. Dükkân, vitrin önleri omuz omuza insan. Yüzler pek renksiz, ışıksız, gözler pek pırıltısız.”

b) Sizce, metindeki bu kişiler, 1980’lerden günümüze değişen toplumsal yapı içerisinde hangi düşünce ve değeri temsil ederler? Sözlü olarak ifade ediniz.

 • CevapGeleneği-kültürü-emeği

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı

6) “Karanfilsiz” adlı metinde olayın geçtiği mekân neresidir? Boya ustasının buradaki konumunu zihninizde canlandırmaya çalışınız. Boya ustası ile bulunduğu mekân arasında nasıl bir ilişki vardır? Olayın başka bir mekânda geçtiğini düşününüz. Belirlediğiniz bu yeni mekân, boya ustasının kişisel özellikleri ve hikâyenin kurgusuyla örtüşür mü? Niçin?

 • Cevap: Kamyon kasalarını süslendiği atölye. 

7) a) Okuduğunuz metnin anlatıcısı kimdir?

 • Cevap: Metnin anlatıcı yazardır. 

b) Belirlediğiniz anlatıcı, hikâyeyi aşağıda verilen hangi bakış açısıyla anlatmaktadır? İşaretleyiniz.

 • Cevap: İlahî bakış açısı. 

c) Yazarın tercih ettiği bu bakış açısının anlatımı nasıl etkilediğini metinden örneklerle açıklayınız.

 • Cevap: İlkin şaşırdı. Onun kasa yapımındaki yorgunluğunu şuradaki serin sularla giderdiğini, içini dışını ovup yıkadığını sanmıştı. Derken ürktü. Yüzüne bakmadı onun. Direndi. Karanfillerinden birini kulak ardından çekip resimli tahtanın üst başına kondurdu. Birini de, henüz tomurcukta olanı, gönlünden çıkardı, alt yana kondurdu.

8) Aşağıdaki parçalar okuduğunuz metinden alınmıştır. Bu parçalarda kullanılan anlatım biçimlerini ve tekniklerini belirleyerek tabloya yazınız.

“Gönlünce yap, başka şeye kulak asma!” Babasının sesiydi. O da başını kaldırdı, kuşkuyla baktı babasına. “Dünya gönlümüze mi kalmış baba?” diye sordu. Yanıt alamadı. Renkleri ovdu, fazla ovdu.

 • Anlatım Tekniği:
 • Anlatım Biçimi:

İlkin şaşırdı. Onun kasa yapımındaki yorgunluğunu şurdaki serin sularla giderdiğini, içini dışını ovup yıkadığını sanmıştı. Derken ürktü. Yüzüne bakmadı onun. Direndi. Karanfillerinden birini kulak ardından çekip resimli tahtanın üst başına kondurdu. Birini de, henüz tomurcukta olanı, gönlünden çıkardı, alt yana kondurdu.

 • Anlatım Tekniği:
 • Anlatım Biçimi:

Kaportacı tanışı, bir başka gelişinde:
“Ne işe yarar bu çocuk resimleri?” dedi.
O da gönlündeki bir karanfile öfkeyle sarıldı, çekip alırken sapını kırdı. Fırçasını bir yana koydu:
“Nilüferli sularını, ayın şavkı vurmuş dağbaşlarını, bitmez yolları kısa etmeye yetmez mi?
“Yolun daha kısası var,” dedi beriki de.

 • Anlatım Tekniği:
 • Anlatım Biçimi:

9) Yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.

 • Cevap: Sade, anlaşılır ve yalın bir dille kaleme alınmıştır. 

10) Hikâyedeki açık ve örtük iletileri belirleyiniz.

 • Cevap: Bu etkinliği siz yapabilirsiniz. 

11) Boya ustası, çizdiği karanfil resimlerine hangi anlamları yüklemiştir? Metnin teması ve adıyla ilişkilendirerek açıklayınız.

 • Cevap: Bu etkinliği siz yapabilirsiniz. 

12) Hikâyedeki boya ustasının neşeli ve rahat olduğu anlarda yaptığı resimler, onun bu ruh hâlini yansıtacak şekilde canlı ve cıvıl cıvıldır. Bu durumun hikâyenin sonuna doğru değiştiği görülmektedir. Bu değişimin nedenleri sizce nelerdir? Gerekçelerinizle birlikte açıklayınız.

 • Cevap

13) a) Boya ustasının işiyle ilgili karşılaştığı zorluklar karşısında sabır göstererek hayatını sürdürmesi hakkında düşüncelerinizi arkadaşlarınızla sözlü olarak paylaşınız.

 • Cevap: Bu konuyu arkadaşlarınızla sözlü olarak paylaşabilirsiniz. 

b) “Sabır” değerinin hayatınızdaki yeri ve önemini örneklerle açıklayınız.

 • Cevap: İslam dini, insana sıkıntılar karşısında sabırlı davranmasını öğütler. Kur’an’da sıkıntılara karşı sabretmemiz tavsiye edilir. Hz. Peygamber de “Sabır, genişliğin, huzur ve rahatlığın anahtarıdır.” buyurarak sabrın önemini vurgulamıştır. Sabır insanın kızgınlık, öfke vb. davranışlarını kontrol edebilme becerisini geliştirir. Hz. Muhammed (s.a.v.) bununla ilgili olarak “Güçlü kimse, güreşte başkalarını yenen değildir. Öfke ve kızgınlık anında kendine hakim olandır.” buyurmuştur. Bizler de başımıza gelen sıkıntılar karşısında yapabileceklerimizi yapmaya çalışmalı, Allah’a dua etmeli ve ona güvenmeliyiz. Gücümüzün yetmediği durumlarda Hz. Eyyüp gibi sabreden ve daima Allah’a yönelen kişiler olmalıyız.

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı

4) Aşağıdaki tabloda verilen ölçütlere göre okuduğunuz “Karanfilsiz” adlı hikâyeyi, “Ricat” hikâyesi ile karşılaştırınız. Elde ettiğiniz sonuçlara göre bu hikâyelerin toplumcu gerçekçi hikâye mi yoksa ben merkezli hikâye mi olduğunu belirleyiniz.

Karanfilsiz

Tema: gelenek-modern dünya çatışması
Kişiler: süslemeci-kaportacı
Mekân: dükkan-mahalle-sokak
Zaman: 1980 ler / hikayede net bir zaman yok olaydan çıkarıyoruz
Anlatıcı: birinci kişi
Anlatım tekniği: anlatma-gösterme-iç konuşma

Yaptığınız röportajı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Röportaj yaptığınız kişinin yerinde siz olsaydınız bu mesleğin son temsilcisi olarak mesleğinizle ilgili hangi duygular içerisinde olurdunuz? Belirtiniz.

 • Cevap: Bu etkinliği siz yapabilirsiniz. 

Hikâyedeki usta ile kaportacı arkadaşı arasında geçen konuşmalardan hareketle değişen toplumsal koşullarla sanayileşmenin (makineleşmenin) yarattığı insan tipini, geleneksel yaşantısını sürdüren insan tipiyle sahip oldukları değerler bakımından karşılaştırınız. Buna göre aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz.

 • Cevap: Bu etkinliği siz yapabilirsiniz. 

“Karanfilsiz” hikâyesinden hareketle Adalet Ağaoğlu’nun fikrî ve edebî yönü hakkında neler söylenebilir? Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

 • Cevap: Bu etkinliği siz yapabilirsiniz. 

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı

1) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin yerine uygun kelimeler getiriniz. Bu kelimeler ile yerine kullandığınız kelimeler arasında nasıl bir anlam ilişkisi olduğunu belirleyiniz.

a) Boyarken kendini yorgun duydu.

 • CevapBoyarken kendini bitkin hissetti. 

b) Bitmesin diye, sandığı bildiği bütün renkler, biçimler, pırıltılarla donattı.

 • CevapBitmesin diye, sandığı bildiği bütün renkler, biçimler, pırıltılarla doldurdu. 

c) Karanfiller bu kalabalık arasında yitti, gitti.

 • CevapKaranfiller bu kalabalık arasında kayboldu, gitti. 

Bu kelimeleri kullandığımız zaman anlam zenginliği kayboluyor.

2) “Gölün şıpırtılarını unuttun. Suları salınışını unutma. Boyayı da iyi ov. Renkler sevinsin,” derdi. “Baştan savma! Dolunayı suya düşürmeyi unutma!”

Bu parçada altı çizili kelimelerin zıt anlamlılarını boş bırakılan yere yazınız.

Unutmak: hatırlamak
Sevinmek: üzülmek

3) ‘’Türkçede yazılışları ve okunuşları aynı ama anlamları farklı olan kelimelere sesteş kelimeler denir.’’
Bu tanıma göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimenin sesteşi yoktur?
A) Yüzüne bakmadı onun.
B) Günboyu tam altı kasa boyadığını söyledi.
C) “Bu resimleri hâlâ seven sürücüler var.” dedi, sesi ölgün.
D) Arkadaşı giderken: “Bizim atölyede tabancayı sıkarsın, bir saatte boyar geçersin koca bir kasayı” demişti.
E) Beriki kıs kıs gülüyordu.

 • Cevap: C

4) “Son” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Önündeki son kasaydı.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A) Son çerçiyi de köyde birkaç yıl evvel görmüştüm.
B) Her zaman yazın son günlerinde tatile çıkardı.
C) Yahya Çavuş ve arkadaşları son kuvvetleriyle daha şiddetli bir ateşle düşmana karşılık verir.
D) Babasından miras kalan bu mesleğin sonu geldi.
E) Küçük çocuğun sahneleri kasım sonu gibi çekilecek.

 • Cevap: B

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Dersdestek Yayınları Sayfa 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
1
clap
0
happy
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!